Tekeningobjecten, aanzichten en opmaak

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tekeningobjecten, aanzichten en opmaak

Tekeningobjecten zijn georganiseerd in tekeningaanzichten, die in de geselecteerde tekeningopmaak worden geplaatst volgens de geselecteerde instellingen.

Tekeningobjecten

Tekeningen kunnen verschillende typen objecten bevatten. Sommige zijn afkomstig uit het model en stellen iets voor dat in de echte structuur zal voorkomen of er dichtbij in de buurt komt. Andere objecten stellen gegevens voor die alleen in de tekening relevant zijn of voegen extra gegevens aan de gegevens in het model toe. Tekeningen kunnen de volgende objecttypen bevatten:

  • Gebouwobjecten: onderdelen, bouten, lassen, afwerkingen, wapeningsstaven, oppervlakten, etc.

  • Associatieve toegevoegde objecten: maatlijnen, labels, associatieve opmerkingen.

  • Onafhankelijke toegevoegde objecten: objecten die niet aan het model zijn gekoppeld: tekst, .rtf-bestanden, symbolen, koppelingen, hyperlinks, DWG-/DXF-bestanden en referentiemodellen. Deze objecten worden associatief als ze associativiteitspunten hebben, bijvoorbeeld als ze aan gebouwobjecten worden gekoppeld.

  • Schetsobjecten: grafische objecten die u met de verschillende schetsgereedschappen maakt. Deze objecten kunnen bijvoorbeeld voor het markeren van onderdelen van de tekening (wolken, lijnen, rechthoeken, enzovoort) worden gebruikt. Deze objecten zijn associatief als ze associativiteitspunten hebben, bijvoorbeeld als ze aan gebouwobjecten worden gekoppeld.

(1) Schetsobjecten: wolken en rechthoeken

(2) Maatlijnen

(3) Labels, associatieve opmerkingen

(4) Gebouwobjecten

Tekeningaanzichten en opmaken

  • Tekeningvensters zijn aanzichten van het gehele model, van een onderdeel van het model of van afzonderlijke onderdelen in het model. Aanzichten kunnen gebouwobjecten vanuit verschillende richtingen (voor, boven, achter, onder) en doorsneden weergeven. Tekeningvensters fungeren als containers voor de gebouwobjecten of gebieden in het model die u hebt geselecteerd om in de tekening op te nemen.

  • Een tekeningopmaak definieert het tekeningformaat, de marges van het tekeningaanzicht, de ruimtes tussen tekeningaanzichten, de opgenomen templates zoals revisietemplates, titelblokken, materiaallijsten, keyplannen, DWG-verwijzingen of stuklijsten en ook tekeningkaders en vouwlijnen. De gegevens in de tabellen worden afgeleid uit de modelgegevens. Tekla Structures heeft een bereik van vooraf gedefinieerde opmaken en u kunt ook uw eigen opmaken maken. Er kunnen op basis van de geselecteerde tekeningopmaak en het tekeningformaat verschillende templates in uw tekening worden opgenomen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de tekeningopmaak en -vensters in een werkplaatstekening.

(1) Bovenaanzicht van een onderdeel. Hier hebt u geselecteerd om het bovenaanzicht op te nemen in het Maken aanzicht paneel.

(2) Vooraanzicht van een onderdeel. Hier hebt u geselecteerd om het vooraanzicht op te nemen in het Maken aanzicht paneel.

(3) Materiaallijst. Dit wordt gedefinieerd in uw tekeningopmaak.

(4) Titelblok van de tekening. Dit wordt gedefinieerd in uw tekeningopmaak..

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende