Edytowanie rysunków

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Edytowanie rysunków

Po utworzeniu rysunku można zmieniać właściwości rysunku i widoków, obiekty budowlane oraz wymiary i znaki znajdujące się już w rysunku. Można dodawać widoki, znaki, uwagi, tekst, obiekty szkicu, kształty i inne obiekty. Można również zmieniać kolory rysunku i stosować specjalne prezentacje użytkownika dla niektórych typów obiektów.

Można obejrzeć zrzut ekranu rysunku bez jego otwierania:

Zrzuty ekranu w rysunkach

Otwieranie rysunków

Można edytować nazwę i tytuły rysunku:

Modyfikowanie nazw i tytułów rysunków

Można dodać i edytować widoki rysunku, wymiary, znaki i inne obiekty rysunku:

Tworzenie i modyfikowanie widoków rysunku

Wymiarowanie ręczne

Tworzenie i modyfikowanie znaków, uwag, tekstów, symboli i łączy na rysunkach

Klonowanie wybranych na rysunkach

Narzędzia szkicowania rysunków i naszkicowane obiekty

Obiekty budowlane na rysunkach

Biblioteka 2D na rysunkach

Dodawanie symboli na rysunkach

Prezentacja użytkownika na rysunkach

Spoiny na rysunkach

Zbrojenie na rysunkach

Sekcje wylewania na rysunkach

Belki spiralne na rysunkach

Modele referencyjne na rysunkach

Siatki na rysunkach

Kolory na rysunkach

Układ współrzędnych użytkownika (LUW)

Możesz ukryć, wyrównać, rozmieścić, zmienić położenie, przeciągnąć, zmienić kształt, zmienić rozmiar i rozbić obiekty rysunku i wskazać za pomocą linii cięcia elementy częściowo poza granicą widoku:

Wyświetlanie lub ukrywanie obiektów rysunku

Wyrównanie wybranych obiektów rysunku

Przeciąganie, zmiana kształtu i rozmiaru obiektów rysunku

Rozmieszczanie obiektów opisowych

Wskazywanie linii skróceń w rysunkach Tekla Structures

Rozbijanie dodatków rysunku i używanie zwykłych obiektów rysunku

Zapisując i zamykając rysunki, należy pamiętać o kilku kwestiach:

Zapisywanie i zamykanie rysunków

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej