Podręcznik Edytor szablonów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Podręcznik Edytor szablonów

W tym podręczniku opisano sposób używania Edytora szablonów w celu tworzenia i modyfikowania definicji szablonów na potrzeby raportów i rysunków, a także zarządzania tymi definicjami.

Przy użyciu Edytora szablonów można tworzyć etykiety, raporty i legendy pozwalające na gromadzenie i uzyskiwanie dokładnych, ukierunkowanych informacji. Tekla Structures zawiera wiele gotowych szablonów, a Edytor szablonów umożliwia modyfikowanie istniejących szablonów lub tworzenie nowych w zależności od potrzeb.

Edytor szablonów jest używany również w innych produktach niż Tekla Structures. Z tego powodu w tekście jest często używany termin 'produkt' zamiast rzeczywistej nazwy oprogramowania. Dokładne instrukcje dotyczące używania Edytora szablonów wraz z Tekla Structures w celu tworzenia i modyfikowania szablonów można znaleźć w pozostałych artykułach w sekcji Szablony.

Podręcznik Edytor szablonów jest aktualnie dostępny wyłącznie w języku angielskim. Jego treść jest taka sama, jak treść pomocy w Edytorze szablonów. Oto przewodnik w formacie PDF: Podręcznik Edytor szablonów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej