Utwórz szablon dla zespołów zagnieżdżonych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Utwórz szablon dla zespołów zagnieżdżonych

Ten przykład pokazuje, jak stworzyć szablon, który wyświetla strukturę hierarchiczną zespołów zagnieżdżonych. Utworzysz strukturę zespołu zagnieżdżonego w szablonie tekstowym, podobnym do tego, który jest zilustrowany na poniższym obrazie:

 1. W menu Plik kliknij Edytory > Edytor szablonów.
 2. W edytorze szablonów kliknij Plik > Nowy.
 3. Wybierz szablon tekstowy i kliknij OK.
 4. Dodaj cztery nowe wiersze w szablonie.
  1. Kliknij Wstaw > Komponent > Wiersz, aby dodać nowy wiersz.
  2. Wybierz typ zawartości w wierszu i kliknij OK.

   Dla pierwszego i trzeciego wiersza wybierz typ zawartości ZESPÓŁ, a dla drugiego i czwartego wiersza wybierz typ zawartości ELEMENT.

  3. Powtórz czynności opisane w punktach a–b dla każdego nowego wiersza.
 5. Za pomocą przycisków strzałek w opcji Kolejność sortowania i rysunków utwórz strukturę zespołu zagnieżdżonego dla szablonu.
  1. Przenieś drugi i trzeci wiersz o jeden poziom w dół.
  2. Przenieś czwarty wiersz o dwa poziomy w dół.

   Teraz struktura powinna wyglądać tak:

 6. Dodaj pola wartości, aby uzyskać żądane dane z bazy danych Tekla Structures.

  W tym przykładzie dodane pola wartości dotyczą pozycji, numeru i ciężaru zespołu lub elementu.

  1. Kliknij Wstaw > pole Wartość.
  2. Kliknij punkt, aby zdefiniować położenie pola w wierszu.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz atrybut z monitem o wybranie atrybutu dla pola wartości.

  3. Wybierz atrybut i kliknij OK.
  4. Powtórz czynności opisane w punktach a–c dla każdego pola wartości.
 7. Zmodyfikuj układ szablonu. Przykład:
  1. Przenieś obiekty, aby wyświetlić strukturę zespołu zagnieżdżonego w drukowanym raporcie. W tym celu wybierz obiekt, który chcesz przenieść, i przeciągnij go w żądane położenie.
  2. Wyrównaj obiekty. W tym celu wybierz wszystkie obiekty, które chcesz wyrównać, kliknij prawym przyciskiem i wybierz odpowiednią opcję z menu podręcznego, np. Wyrównaj > Do prawej.
  3. Dodaj nagłówek i stopkę. W tym celu kliknij Wstaw > Komponent > Nagłówek strony i Stopka strony. Dodaj wymagane informacje do nagłówka i stopki.
 8. Zapisz szablon.

Przykład

Poniżej znajduje się przykład szablonu tekstowego i raportu stworzonego przy użyciu tego szablonu:

Uwaga:

Możesz tworzyć szablony graficzne dla zespołów zagnieżdżonych tak samo, jak szablony tekstowe. Różnica między szablonami graficznymi i tekstowymi polega na tym, że w szablonie graficznym możesz wyświetlić informacje i grafiki na temat projektu i firmy, takie jak kontury tabeli, obrazy i symbole.

Was this helpful?
Previous
Next