Utwórz szablon w formacie HTML

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Utwórz szablon w formacie HTML

Szablony w formacie HTML dają więcej możliwości pod względem różnych układów, czcionek i obrazów. Szablony, które generują plik wyjściowy w formacie HTML, są graficzne i mają rozszerzenie nazwy pliku *.html.rpt.

 1. W menu Plik kliknij Edytory > Edytor szablonów.
 2. W edytorze szablonów kliknij Plik > Nowy.
 3. Wybierz szablon graficzny i kliknij OK.
 4. Dodaj nowe wiersze w szablonie.
  1. Kliknij Wstaw > Komponent > Wiersz, aby dodać nowy wiersz.
  2. Wybierz typ zawartości w wierszu i kliknij OK.
  3. Powtórz czynności opisane w punktach a–b dla każdego nowego wiersza.
 5. Dodaj pola wartości, aby uzyskać żądane dane z bazy danych Tekla Structures.
  1. Kliknij Wstaw > pole Wartość.
  2. Kliknij punkt, aby zdefiniować położenie pola w wierszu.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz atrybut z monitem o wybranie atrybutu dla pola wartości.

  3. Wybierz atrybut i kliknij OK.
  4. Powtórz czynności opisane w punktach a–c dla każdego pola wartości.
 6. Dodaj nagłówek dla każdego pola wartości.
  1. Kliknij kolejno opcje Wstaw > Komponent > Nagłówek....
  2. Kliknij kolejno Wstaw > Tekst...
  3. Wprowadź nagłówek szablonu i kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij punkt, aby zdefiniować położenie nagłówka w wierszu nagłówka.
  5. Powtórz kroki od a do d, aby utworzyć nagłówki dla wszystkich pól wartości.
 7. Zapisz szablon:
  1. Kliknij Plik > Zapisz jako
  2. Przejdź do folderu szablonów zdefiniowanego dla opcji zaawansowanej XS_TEMPLATE_DIRECTORY.
  3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

   Do nazwy pliku dołącz rozszerzenie *.html.rpt. Na przykład, Part_list.html.rpt.

  4. Kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Jeśli do szablonu HTML dodajesz obrazy, powinny się one znajdować w folderze ..\Program Files\Tekla Structures\<wersja>\nt\TplEd\bitmaps, w przeciwnym razie nie będą widoczne w pliku wynikowym HTML.

Przykład

 1. Nagłówek, który zawiera pola tekstowe
 2. Wiersz, który zawiera dwa pola wartości
Was this helpful?
Previous
Next