Dodaj obrazy do szablonu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodaj obrazy do szablonu

Możesz dodawać obrazy do szablonów graficznych. Możesz np. dołączyć do rysunków logo swojej firmy. Tekla Structures obsługuje następujące formaty obrazów w szablonach graficznych: .bmp, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff i .png.

 1. Otwórz istniejący szablon graficzny lub stwórz nowy szablon graficzny w Edytorze szablonów.
 2. Dodaj nowy wiersz w szablonie:
  1. Kliknij Wstaw > Komponent > Wiersz, aby dodać nowy wiersz.
  2. Wybierz typ zawartości w wierszu i kliknij OK.
 3. Upewnij się, że wybrałeś wiersz, a następnie kliknij Wstaw > Obraz, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz plik obrazu.

  Jeśli istnieje lokalny folder z symbolami, zawartość tego folderu jest domyślnie wyświetlana. Możesz przeglądać zawartość folderu common\symbols, wybierając ten folder. Jeśli lokalny folder z symbolami nie istnieje, Tekla Structures wyświetla zawartość folderu common\symbols.

 4. Jeśli istnieją inne foldery z obrazami, możesz wyświetlić te foldery w oknie dialogowym Wybierz plik obrazu:
  1. W Edytorze szablonów kliknij Opcje > Preferencje.

  2. Przejdź do zakładki Położenie pliku i w wierszu Symbole, obrazy dodaj nowy folder, oddzielony średnikiem (;), np.:

  Zdefiniowany folder jest wyświetlany na liście Katalog:

 5. Wybierz obraz z listy Plik i kliknij OK, aby dodać obraz.

  Możesz dopasować rozmiar, przeciągając uchwyty obrazu.

Kwestie, o których należy pamiętać przy dodawaniu obrazów do szablonów

 • Nie dodawaj bardzo dużych obrazów, ponieważ bardzo wolno się aktualizują.

 • Obraz może wyglądać inaczej w edytorze obrazów, na wydruku i w wyeksportowanym pliku DWG.

 • Gdy eksportujesz rysunek do DWG, Tekla Structures kopiuje obrazy w tym samym folderze jako plik DWG. Jeśli z jakiegoś powodu w tym samym folderze nie ma obrazu, wyświetlana jest tylko nazwa obrazu wraz z pustą ramką zamiast obrazu w DWG.

 • Jeśli środowiska korzystają z lokalnych symboli, folder z lokalnymi symbolami również jest dołączony do ścieżki wyszukiwania z folderem common\symbols. Jeśli folder lokalnych symboli zawiera pliki o takiej samej nazwie, jak folder common\symbols, używany jest lokalny plik symbolu.

 • Gdy otwierasz rysunek, który zawiera obrazy wstawione w szablonie, Tekla Structures najpierw szuka obrazów w folderze modelu, a potem w folderze \symbols w bieżącym środowisku.

 • Można zdefiniować folder, w którym Tekla Structures zawsze szuka obrazów, korzystając z opcji zaawansowanej DXK_​SYMBOLPATH. Możesz też zdefiniować folder firmowy na obrazy.

Przykład

Poniżej zamieszczono kilka przykładów okna dialogowego Wybierz plik obrazu pokazujących strukturę folderów w różnych środowiskach.

Na poniższym przykładzie w szablonie dodano logo firmy.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej