Tworzenie szablonu raportu w formacie .pdf

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie szablonu raportu w formacie .pdf

Można tworzyć szablony graficzne, które będą używane do sporządzania raportów w formacie .pdf.

 1. W menu Plik wybierz Edytory > Edytor szablonów.
 2. Wybierz menu Plik > Nowy > Szablon graficzny.
 3. Kliknij Edytuj > Właściwości.
 4. W oknie dialogowym Właściwości strony szablonu określ wymiary strony zgodne z docelowym formatem strony (na przykład A4):

  Rozmiar musi być zgodny ze zdefiniowanym w pliku konfiguracji PaperSizesForDrawings.dat.

 5. Dodaj nowe wiersze i pola wartości, aby uzyskać wymagane dane z bazy danych Tekla Structures. Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu nowych wierszy i pól wartości, zobacz Utwórz szablon.
 6. Kliknij menu Plik > Zapisz jako i zapisz raport z rozszerzeniem nazwy pliku .pdf.rpt.
 7. Skopiuj nowy szablon do swojego folderu szablonów, takiego jak folder ustawień modelu lub folder ustawień firmy (XS_FIRM).

  Można teraz utworzyć raport w formacie .pdf za pomocą nowego szablonu raportów .pdf. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu raportu, zobacz Utwórz raport.

Przykładowy raport .pdf

W tym przykładowym raporcie użyto następującego rozmiaru strony:

Poniżej znajduje się przykład raportu utworzonego przy użyciu tego konkretnego szablonu raportu. Aby otworzyć raport w przeglądarce, kliknij tutaj.

Was this helpful?
Previous
Next