Atrybuty szablonu użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Atrybuty szablonu użytkownika

Atrybuty użytkownika szablonu są określone w pliku contentattributes_userdefined.lst.Domyślnie ten plik zawiera większość atrybutów użytkownika, które są widoczne we właściwości elementu.Aby używać własnych atrybutów w szablonach i raportach, powinieneś utworzyć kopię tego pliku, zmienić odpowiednio jego nazwę i dodać do niego potrzebne atrybuty.

Plik contentattributes_userdefined.lst jest podzielony na dwie sekcje:

  • Lista nazw atrybutów i ustawienia domyślne:

  • Lista atrybutów przypisanych do typów zawartości:

    1. Typ zawartości wiersza w Edytorze szablonów.
    2. Hierarchia atrybutów w Edytorze szablonów
    3. Dostosowywane przez użytkownika komentarze, takie jak nazwa zakładki w oknie dialogowym atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika.
    4. Nazwa atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika, musi być taka sama jak w pliku objects.inp
Was this helpful?
Previous
Next