Szablony

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Szablony

Szablony stanowią opisy form i tabele, które można uwzględnić w Tekla Structures. Szablony mogą być graficzne lub tekstowe. Szablony graficzne są wstawiane na układach rysunków, na przykład jako tabele, bloki tekstu i nagłówki rysunków. Szablony tekstowe są używane do tworzenia raportów. Zawartość pól szablonu jest wypełniana przez Tekla Structures podczas wykonywania.

Tekla Structures zawiera dużą liczbę standardowych szablonów, z których użytkownik może korzystać. Użyj Edytora szablonów, aby modyfikować istniejące szablony lub tworzyć nowe, zależnie od potrzeb.

Definicje szablonów graficznych mają rozszerzenie nazwy pliku .tpl. Definicje szablonów tekstowych mają rozszerzenie nazwy pliku .rpt.

Gotowe szablony tekstowe i graficzne znajdują się w folderach środowiska znajdujących się w folderze ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\. Dokładne położenie pliku może się różnić w zależności od struktury folderów plików środowiska. Szablony tekstowe i graficzne, z wyjątkiem szablonów znaków, można również odczytać z folderu XS_FIRM lub XS_PROJECT. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których są wyszukiwane szablony, zobacz Kolejność przeszukiwania folderów.

Przykłady

Przykład bloku tytułowego:

Przykład raportu dotyczącego zapytania:

Przykład raportu dotyczącego listy elementów:

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu szablonów, zobacz Podręcznik Edytor szablonów lub otwórz Pomoc Edytora szablonów w narzędziu Edytor szablonów, klikając Pomoc > Treść.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej