Typy zawartości

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Typy zawartości

Podczas tworzenia nowego wiersza w szablonie należy wybrać typ zawartości dla wiersza. Na przykład po dodaniu wiersza, a następnie dodaniu pola wartości w Edytorze szablonów należy wybrać typ zawartości. Typ zawartości określa, których atrybutów szablonu można użyć w danym wierszu.

Dostępne typy zawartości:

Typ zawartości

Opis

ANALYSIS_RIGID_LINK

Służy do tworzenia list sztywnych połączeń analizy.

ANTYMATERIAŁ

Służy do utworzenia listy otworów i wnęk lub części usuniętych w wyniku wycięcia.

W Edytorze szablonów te same atrybuty, które są dostępne dla elementu PART, są dostępne dla elementu ANTIMATERIAL. Jednakże wyświetlane są tylko atrybuty, które są przydatne do stosowania z elementem ANTIMATERIAL, w tym NAME, LENGTH, WIDTH, HEIGHT, AREA, PROFILE i NUMBER, oraz atrybuty użytkownika.

ZESPÓŁ

Używaj tej opcji do tworzenia rysunków zespołów i pojedynczych elementów. Zawiera wszystkie zespoły, które zawierają wybrane elementy i śruby.

ŚRUBA

Używaj, aby tworzyć listy śrub. Zawiera wszystkie śruby połączone z wybranymi elementami.

CAST_UNIT

Używaj, aby tworzyć listy zespołów betonowych.

FAZOWANIE

Używaj, aby tworzyć listy długości fazowania.

KOMENTARZ

Używaj, aby tworzyć puste wiersze lub wiersze, które mają tylko dane tekstowe lub linie w dowolnym miejscu szablonu.

POŁĄCZENIE

Używaj, aby tworzyć listy połączeń.

RYSUNEK

Używaj, aby tworzyć listy rysunków, bez informacji o historii kontroli wersji. Używaj do raportów i dołączonych rysunków.

HIERARCHIC_CAST_UNIT

Służy do utworzenia raportów z wyszczególnieniem podzespołów betonowych.

OBIEKT_HIERARCHICZNY

Używaj, aby tworzyć listy różnych typów hierarchii. Na przykład, listy obiektów hierarchicznych w Organizatorze.

HISTORIA

Używaj, aby uzyskiwać informacje o historii modelu. Możesz używać tego typu zawartości w przypadku wierszy ELEMENT, PRĘT, POŁĄCZENIE i RYSUNEK.

Z tym typem zawartości można stosować następujące atrybuty szablonu:

  • TYP: typ działania historycznego, np. aktualizacja lub numerowanie.

  • UŻYTKOWNIK: użytkownik, który wprowadził zmianę.

  • CZAS: czas wprowadzenia zmiany.

  • KOMENTARZ: komentarz wprowadzony w momencie klikania Zapisz.

  • KOD REWIZJI: kod rewizji wprowadzony w momencie klikania Zapisz.

OTWÓR

Używaj, aby tworzyć listy otworów.

OBCIĄŻENIE

Używaj, aby tworzyć listy obciążeń.

GRUPA OBCIĄŻEŃ

Używaj, aby tworzyć listy grup obciążeń.

SIATKA

Używaj, aby tworzyć listy siatek.

NAKRĘTKA

Używaj, aby tworzyć listy nakrętek. Zawiera wszystkie nakrętki i śruby powiązane z wybranymi elementami.

ELEMENT

Używaj, aby tworzyć listy elementów.

PRZERWA_ROBOCZA

Używaj, aby tworzyć listy przerw roboczych.

OBIEKT_WYLEWANY

Używaj, aby tworzyć listy obiektów wylewanych.

POUR_UNIT

Używaj do tworzenia listy jednostek sekcji wylewania.

PRĘT

Używaj, aby tworzyć listy prętów zbrojeniowych.

MODEL REFERENCYJNY

Używaj, aby tworzyć listy modeli referencyjnych.

OBIEKT REFERENCYJNY

Używaj, aby tworzyć listy obiektów modelu referencyjnego w modelu referencyjnym.

Tylko obiekty modelu referencyjnego, które mają atrybuty użytkownika, są wyświetlane w raportach.

ZESPÓŁ_REFERENCYJNY

Używaj, aby tworzyć listy zespołów referencyjnych w modelu referencyjnym.

REWIZJA

Używaj, aby tworzyć listy znaków rewizji.

PODOBNY ZESPÓŁ

Używaj, aby tworzyć listy podobnych elementów.

Aby używać tego typu zawartości, potrzebujesz pustego wiersza (ukrytego w pliku wynikowym) ZESPÓŁ, ELEMENT lub ZESPÓŁ_BETONOWY w hierarchii wierszy nad wierszem typu zawartości PODOBNY_*:

Nie mogą istnieć wiersze pod wierszem typu zawartości PODOBNY_* w hierarchii wierszy.

Uwaga: Używane w rysunkach, aby gromadzić informacje o podobnych obiektach z modelu. Wszystkie pozostałe informacje o atrybutach są gromadzone z widocznych obiektów rysunkowych.

PODOBNY_ZESPÓŁ_BETONOWY

PODOBNY ELEMENT

POJEDYNCZY PRĘT

Używaj, aby tworzyć listy pojedynczych prętów w grupach prętów zbrojeniowych.

Przykładowo możesz tego użyć, aby otrzymać długości pojedynczych prętów w grupach zbrojenia o kształcie zbieżnym.

W przypadku zestawów prętów zbrojeniowych SINGLE_REBAR działa w taki sam sposób jak funkcja REBAR.

POJEDYNCZA STRUNA

Używaj, aby tworzyć listy pojedynczych sprężonych strun.

STRUNA

Używaj, aby tworzyć listy sprężonych strun.

SWORZEŃ

Używaj, aby tworzyć listy sworzni.

POWIERZCHNIA

Używaj, aby tworzyć listy powierzchni.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Używaj, aby tworzyć listy wykończeń powierzchni.

PODSUMOWANIE

Używaj, aby podsumować zawartość wierszy, które znajdują się w hierarchii ponad pozycją PODSUMOWANIE.

Na przykład, użyj hierarchii ELEMENT - PODSUMOWANIE, aby podsumować zawartość wierszy ELEMENT.

ZADANIE

Używaj, aby tworzyć listy zadań.

PODKŁADKA

Używaj, aby tworzyć listy podkładek. Zawiera wszystkie podkładki dla wszystkich śrub powiązanych z wybranymi elementami.

SPOINA

Używaj, aby tworzyć listy spoin.

Was this helpful?
Previous
Next