Pobierania zawartości z Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Pobierania zawartości z Tekla Warehouse

Zawartość można pobierać jako pliki z Tekla Warehouse, a następnie zaimportować pliki do Tekla Structures lub pobrać aplikacje i zainstalować je na swoim komputerze.

Pobieranie pozycji zawartości z Tekla Warehouse

W Tekla Warehouse można pobierać pozycje zawartości, takie jak szablony modeli, pliki właściwości obiektu modelu, pliki eksportu katalogu, szablony klonowania, pliki ustawień rysunków i szablony raportów.

 1. Zaloguj się do Tekla Warehouse i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Użyj opcji Szukaj, aby zlokalizować odpowiednią pozycję zawartości.
  • Przejdź do Mój Warehouse, wyszukaj lokalną lub sieciową kolekcję, z której zawartości chcesz korzystać, a następnie wybierz kolekcję.
 2. Wybierz elementy zawartości do pobrania.

  Jeśli istnieją wersje zawartości, upewnij się, że pobierana jest wersja zgodna z Twoją wersją Tekla Structures.

 3. Kliknij Tylko pobierz.

  Plik .zip jest pobierany do domyślnego folderu pobierania na komputerze.

 4. Wypakuj plik .zip do odpowiedniej lokalizacji, na przykład na pulpit.

W zależności od zawartości pliku .zip, skopiuj pliki do odpowiednich folderów w folderze instalacji Tekla Structures lub zaimportuj zawartość do katalogu w Tekla Structures. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Pliki i typy plików zawartości Tekla Warehouse.

Importowanie zawartości do katalogu w Tekla Structures

W przypadku niektórych typów plików należy ręcznie zaimportować zawartość do katalogu w Tekla Structures.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Pliki i typy plików zawartości Tekla Warehouse.
 1. Otwórz Tekla Structures.
 2. W menu Plik kliknij Katalogi, a następnie wybierz katalog.

  Na przykład kliknij Katalogi > Katalog profili, aby otworzyć Katalog profili

 3. W oknie dialogowym, które się otworzy, kliknij Import, a następnie wybierz i zaimportuj pliki.

Może być konieczne zamknięcie i ponowne otwarcie modelu w celu odświeżenia katalogu i przejrzenia wyników.

Pobieranie aplikacji

Aplikacje to oprogramowanie korzystające z interfejsu Tekla Open API do interakcji z Tekla Structures, takich jak łącza integracji danych z programami obliczeniowymi. Aplikacje można pobrać z Tekla Warehouse i zainstalować na swoim komputerze.

Aplikacje są pobierane jako pliki .msi lub .tsep, albo jako pliki .zip zawierające pliki .exe.

 1. Zaloguj się do Tekla Warehouse i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Użyj opcji Szukaj, aby zlokalizować odpowiednią aplikację.
  • Przejdź do Mój Warehouse, wyszukaj lokalną lub sieciową kolekcję, z której zawartości chcesz korzystać, a następnie wybierz kolekcję.
 2. Wybierz aplikację do pobrania.

  Jeśli istnieją wersje aplikacji, upewnij się, że pobierana jest wersja zgodna z Twoją wersją Tekla Structures.

 3. Kliknij Pobierz.

  Plik .msi, .tsep lub .zip jest pobierany na komputer do domyślnego folderu pobierania.

 4. W zależności od formatu pliku aplikacji wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku pliku .msi uruchom go, aby zainstalować aplikację.
  • W przypadku pliku .tsep zaimportuj plik do katalogu Tekla Structures Aplikacje i komponenty, używając narzędzia Menedżer rozszerzeń.

   Menedżer rozszerzeń otworzy się automatycznie po kliknięciu pobranego pliku .tsep.

  • W przypadku pliku .zip wyodrębnij plik do odpowiedniej lokalizacji, np. na pulpit, a następnie uruchom plik .exe, aby zainstalować aplikację.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej