Zarządzanie konfliktami w Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Zarządzanie konfliktami w Tekla Warehouse

Po pobraniu i zaimportowaniu) zawartości z Tekla Warehouse do modelu Tekla Structures mogą występować konflikty między nową zawartością a zawartością już istniejącą w modelu.

Konfliktami można zająć się w następujący sposób:

  • W katalogach Tekla Structures profili, materiałów, śrub, zespołów śrub, komponentów, kształtów, prętów zbrojeniowych i siatek zbrojeniowych wykrywanie konfliktu bazuje na nazwach obiektów w katalogu.

    Na przykład w katalogu profili nie mogą istnieć dwa profile o takiej samej nazwie, nawet jeśli właściwości profili są różne.

  • W przypadku zawartości pobranej do folderu modelu, takiej jak szablony raportów, pliki ustawień rysunku lub pliki .pdf, kontrola konfliktu powiadamia, gdy folder modelu zawiera pliki powodujące konflikt.
  • W przypadku szablonów modelu lub szablonów klonowania, które mają taką samą nazwę jak istniejący szablon, instalacja nie powiedzie się. Należy ręcznie pobrać szablon i zmienić jego nazwę.

    Aby model działał, każdy folder szablonów modelu lub szablonów klonowania musi mieć taką samą nazwę jak baza danych modelu (.db1) w tym folderze.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej