Pobieranie lub instalowanie wielu pozycji zawartości z Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Pobieranie lub instalowanie wielu pozycji zawartości z Tekla Warehouse

Jednocześnie można pobrać lub zainstalować wiele pozycji zawartości z jednej kolekcji online lub wielu kolekcji online Tekla Warehouse.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem należy pobrać i zainstalować aplikację Tekla Warehouse Downloader na swój komputer.

Pobieranie wielu pozycji zawartości z jednej kolekcji

Jednocześnie można pobrać wszystkie pozycje zawartości lub wybrane pozycje zawartości z kolekcji online.

 1. Zaloguj się do Tekla Warehouse.
 2. Przejdź do strony kolekcji.
 3. Wybierz wersję Tekla Structures, której używasz.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby pobrać konkretne pozycje zawartości, zaznacz pola wyboru obok poszczególnych pozycji.
  • Aby pobrać wszystkie pozycje zawartości w kolekcji, zaznacz Wybierz wszystko.
 5. Kliknij Pobierz.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania:
  1. Aby skopiować informacje dotyczące pobierania, kliknij Kopiuj do schowka.
  2. Przejdź do folderu, do którego chcesz pobrać pozycje zawartości.
  3. Kliknij Rozpocznij pobieranie.

Pobieranie pozycji zawartości z kilku kolekcji przy użyciu opcji Mój koszyk

Można pobrać wiele pozycji zawartości online z różnych kolekcji online przy użyciu Mojego koszyka.

Najpierw należy zgromadzić pozycje zawartości w Moim koszyku. Następnie można pobrać całą zawartość Mojego koszyka jednocześnie.

 1. Zaloguj się do Tekla Warehouse.
 2. Szukaj pozycji zawartości, które chcesz pobrać.
 3. Upewnij się, że na liście wyników wyszukiwania są zaznaczone Pozycje zawartości, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dla każdej pozycji zawartości do pobrania kliknij w prawym górnym rogu miniatury.
  • Aby dodać wszystkie wyniki wyszukiwania Mojego koszyka, kliknij Dodaj wszystko do koszyka.
 4. Otwórz Mój koszyk .
 5. Kliknij Więcej opcji i przefiltruj oraz posortuj pozycje zawartości stosownie do potrzeb.
 6. Wybierz wersję Tekla Structures, której używasz.
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby pobrać konkretne pozycje zawartości, zaznacz pola wyboru obok poszczególnych pozycji.
  • Aby pobrać wszystkie pozycje zawartości, zaznacz Wybierz wszystko.
 8. Kliknij Pobierz.
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania:
  1. Aby skopiować informacje dotyczące pobierania do schowka, kliknij przycisk Kopiuj do schowka.
  2. Przejdź do folderu, do którego chcesz pobrać pozycje zawartości.
  3. Kliknij Rozpocznij pobieranie.

Wstawianie wielu pozycji zawartości z jednej kolekcji do modelu Tekla Structures

Jednocześnie można wstawić wszystkie pozycje zawartości lub wybrane pozycje zawartości z kolekcji online do Tekla Structures.

 1. Zaloguj się do Tekla Warehouse.
 2. Przejdź do strony kolekcji.
 3. Wybierz wersję Tekla Structures, której używasz.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wstawić konkretne pozycje zawartości do modelu Tekla Structures, zaznacz pole wyboru obok poszczególnych elementów.
  • Aby wstawić wszystkie elementy zawartości z kolekcji do modelu Tekla Structures, zaznacz Wybierz wszystko.
 5. Kliknij Wstaw do modelu .
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji:
  1. Przed rozpoczęciem instalacji w Tekla Structures utwórz kopię modelu.
  2. W oknie dialogowym Instalator zawartości Tekla Warehouse określ, co ma się stać, gdy wystąpi konflikt, a następnie kliknij Uruchom instalację.
  3. Po zakończeniu instalacji kliknij Zakończ.

Wstawianie wielu pozycji zawartości z kilku kolekcji do modelu Tekla Structures przy użyciu Mojego koszyka

Można jednocześnie wstawić wiele wybranych pozycji zawartości z różnych kolekcji online do modelu Tekla Structures przy użyciu Mojego koszyka.

Najpierw należy zgromadzić pozycje zawartości w Moim koszyku. Następnie można pobrać całą zawartość Mojego koszyka jednocześnie.

 1. Zaloguj się do Tekla Warehouse.
 2. Poszukaj pozycji zawartości, które chcesz zainstalować.
 3. Upewnij się, że na liście wyników wyszukiwania jest zaznaczona opcja Pozycje zawartości i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dla każdej pozycji zawartości do pobrania kliknij w prawym górnym rogu miniatury.
  • Aby dodać wszystkie wyniki wyszukiwania Mojego koszyka, kliknij Dodaj wszystko do koszyka.
 4. Otwórz Mój koszyk .
 5. Kliknij Więcej opcji i przefiltruj oraz posortuj pozycje zawartości stosownie do potrzeb.
 6. Wybierz wersję Tekla Structures, której używasz.
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wstawić konkretne pozycje zawartości do modelu Tekla Structures, zaznacz pole wyboru obok poszczególnych elementów.
  • Aby wstawić wszystkie elementy zawartości z kolekcji do modelu Tekla Structures, zaznacz Wybierz wszystko.
 8. Kliknij Wstaw do modelu .
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji:
  1. Przed rozpoczęciem instalacji w Tekla Structures utwórz kopię modelu.
  2. W oknie dialogowym Instalator zawartości Tekla Warehouse określ, co ma się stać, gdy wystąpi konflikt, a następnie kliknij Uruchom instalację.
  3. Po zakończeniu instalacji kliknij Zakończ.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej