Łączenie zawartości z kolekcji do Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Łączenie zawartości z kolekcji do Tekla Warehouse

Można łatwo uzyskać dostęp do zawartości dodanej przez innych użytkowników Tekla Warehouse lub do zawartości w innych kolekcjach, tworząc łącza między pozycjami zawartości i kolekcjami.

Można na przykład utworzyć kolekcję ulubionych zawartości, gromadząc łącza pozycji zawartości do kolekcji. Tworząc łącze, można również promować niektóre pozycje zawartości.

Łącze do zawartości Tekla Warehouse z kolekcji

 1. Zaloguj się do Tekla Warehouse.
 2. Użyj opcji Szukaj, aby zlokalizować odpowiednią pozycję zawartości.
 3. Wybierz pozycję zawartości do połączenia.
 4. Kliknij .
 5. Wybierz kolekcję, w której chcesz wyświetlić połączoną pozycję zawartości, i kliknij Połącz.
Połączone pozycje zawartości są wyświetlane w obszarze Połączona zawartość w kolekcji.

Połącz do wielu pozycji zawartości z kolekcji

Można utworzyć łącza do wszystkich wybranych pozycji zawartości w kolekcji online.

 1. Przejdź do strony kolekcji.
 2. Filtruj pozycje zawartości zgodnie z wersją Tekla Structures.
 3. Zaznacz pole wyboru obok poszczególnych pozycji zawartości, które chcesz połączyć, lub kliknij Wybierz wszystko.
 4. Kliknij Połącz wybrane.
 5. Wybierz kolekcję, w której chcesz wyświetlić połączone pozycje zawartości, i kliknij Połącz.

Odłącz pozycję zawartości od kolekcji

Odłączenie powoduje usunięcie połączenia między pozycją zawartości a kolekcją.

 1. Przejdź do strony kolekcji.
 2. Kliknij Wł., aby aktywować tryb edytora.
 3. W sekcji Połączona zawartość kliknij w lewym górnym rogu miniatury pozycji zawartości, którą chcesz rozłączyć.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej