Używanie zawartości z Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Używanie zawartości z Tekla Warehouse

Z Tekla Warehouse, można wstawić zawartość bezpośrednio do otwartego modelu Tekla Structures. Można też pobrać pliki ręcznie, a następnie zaimportować je do Tekla Structures.

W usłudze Tekla Warehouse zawartość jest zorganizowana w postaci kolekcji. Kolekcje zawierają pozycje zawartości, które są logicznymi grupami zawartości, na przykład katalogi produktów lub szablonów modeli. Pozycje zawartości mogą mieć wersje. Różne wersje tej samej zawartości działają z różnymi wersjami Tekla Structures.

Tekla Warehouse obejmuje następujące grupy zawartości:

 • Produkty 3D
 • Komponenty użytkownika
 • Aplikacje
 • Profile
 • Materiały
 • śruby
 • Zbrojenie
 • Pliki ustawień modelu
 • Pliki ustawień rysunku
 • Szablony raportów
 • Pliki środowiska

Jeśli zainstalowano Tekla Structures, kolekcje Tekla Structures są widoczne w Tekla Warehouse. Kolekcje Tekla Structures zawierają oficjalną zawartość Tekla Structures, którą można wykorzystywać w modelach. W kolekcjach Tekla Structures zawartość jest pogrupowana według regionów geograficznych. Istnieje również folder globalny do przechowywania zawartości nieprzyporządkowanej do konkretnych lokalizacji.

Zawartość można wyszukiwać wśród pozycji zawartości lub przeglądając kolekcje.

Aby uzyskać szczegółową listę typów zawartości i plików dozwolonych w Tekla Warehouse, zobacz Pliki i typy plików zawartości Tekla Warehouse.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej