Wysyłanie zawartości do Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Wysyłanie zawartości do Tekla Warehouse

Można dodawać różne typy zawartości do Tekla Warehouse. Można utworzyć kolekcje online, sieciowe lub lokalne, a następnie dodać do nich zawartość.

W tej samej pozycji zawartości można dodać różne typy zawartości, na przykład komponenty użytkownika i profile.

Zawartość można dodać do kolekcji online jako osoba indywidualna lub organizacja.

Nie można dodawać zawartości do kolekcji Tekla Structures w Tekla Warehouse. Zawierają one oficjalną zawartość Tekla Structures , której można używać we własnych modelach.

Wskazówka:

Można dodawać zawartość do kolekcji Tekla Warehouse , klikając przycisk Wyślij lub przechodząc do kolekcji, przełączając się do trybu edytora i klikając Dodaj zawartość.

Aby uzyskać szczegółową listę typów zawartości i plików dozwolonych w Tekla Warehouse , zobacz Wysyłanie zawartości do Tekla Warehouse: pliki i typy plików.


Was this helpful?
Previous
Next