Wyszukiwanie zawartości w Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Wyszukiwanie zawartości w Tekla Warehouse

Oprócz przeglądania kolekcji w Tekla Warehouse można wyszukiwać zawartość, przeszukując pozycje zawartości.

Można wyszukiwać pozycje zawartości na podstawie dowolnych znaków w nazwie, opisie, etykietach lub słowach kluczowych.

Można również zawęzić wyszukiwanie, na przykład do określonej organizacji lub stosownie do innych preferencji.

Wskazówka:

Po znalezieniu poszukiwanej pozycji zawartości kliknij jej nazwę lub miniaturę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Otwórz w nowej karcie lub Otwórz w nowym oknie.

Rozpoczynanie wyszukiwania

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Ze strony Warehouse przejdź do strony Szukaj. Wprowadź wyszukiwane wyrażenie w polu Szukaj... i naciśnij klawisz Enter lub kliknij .

  Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

 • Jeśli jesteś na stronie Warehouse, wprowadź wyszukiwane wyrażenie w polu Szukaj... i naciśnij klawisz Enter lub kliknij .

  Zostanie wyświetlona strona Szukaj. Pojawią się wyniki wyszukiwania.

 • Jeśli jesteś na stronie organizacji w Tekla Warehouse, kliknij Szukaj zawartości online wg <organizacji>, aby ograniczyć wyszukiwanie do zawartości online opublikowanej przez organizację.

  Pojawi się strona Szukaj i zostanie aktywowany filtr organizacji. Wprowadź wyszukiwane wyrażenie w polu Szukaj... i naciśnij klawisz Enter lub kliknij .

Dostosowanie wyszukiwania

Można użyć kilku opcji w lewym panelu strony Szukaj, aby dostosować wyszukiwanie oraz określić sposób sortowania i wyświetlania wyników wyszukiwania.

Opcja Opis
Pokaż
Określ typ wyników, które mają być wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Dostępne ustawienia:
 • Pozycje zawartości: Wybierz, aby w wynikach wyszukiwania wyświetlić tylko pozycje zawartości.
 • Kolekcje: Wybierz, aby w wynikach wyszukiwania wyświetlić tylko kolekcje.
 • Organizacje: Wybierz, aby w wynikach wyszukiwania wyświetlić tylko organizacje.
Sortuj wg

Użyj, aby sortować pozycje zawartości według wybranej kolejności.

Kliknij, aby wyświetlić pozycje zawartości, kolekcje lub organizacje jako listę.

Kliknij, aby wyświetlić pozycje zawartości, kolekcje lub organizacje jako miniatury.

Wyniki filtrowania

Zawęź wyszukiwanie do wybranych wersji Tekla Structures, typów elementów, lokalizacji, języków, kategorii użycia lub jednostek miary.

Aby wyczyścić filtr, kliknij X obok filtra.

Wyklucz

Kliknij, aby wybrać, które wersje Tekla Structures, typy elementów, lokalizacje, języki, kategorie użytkowania i jednostki miary wykluczyć z wyników wyszukiwania.

Wszelkie filtry, które można tutaj wybrać, zostaną dodane do sekcji Wyniki filtrowania na czerwonym tle.

Aby wyczyścić filtr wykluczania, kliknij X obok filtra.

Zawartość online

Wybierz tę opcję, aby szukać wyników w kolekcjach online.

Zawartość offline

Wybierz tę opcję, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania w kolekcjach Tekla Structures oraz w kolekcjach lokalnych i sieciowych.

Ta opcja nie jest dostępna podczas wyszukiwania zawartości przez firmę.

W zależności od typu kolekcji lub liczby pozycji zawartości w kolekcji, lista Sortuj wg, przyciski i oraz pole Szukaj...są również dostępne na stronach kolekcji po kliknięciu Więcej opcji. Użyj ich do wyszukiwania w kolekcji.

Lista Sortuj wg jest dostępna również na wszystkich stronach elementu zawartości, które mają więcej niż jedną wersję.

Wyszukiwanie nowej zawartości

 1. Na stronie głównej Tekla Warehouse kliknij tytuł Nowe materiały.

  Pojawi się strona Szukaj i zostanie aktywowana kolejność sortowania Data utworzenia.

 2. Wprowadź wyszukiwane wyrażenie w polu Szukaj... i naciśnij klawisz Enter lub kliknij .
 3. W razie potrzeby dostosuj wyszukiwanie lub sortowanie wyników wyszukiwania.

Wyszukiwanie popularnej zawartości

 1. Na stronie głównej Tekla Warehouse kliknij tytuł Popularna zawartość.

  Pojawi się strona Szukaj i zostanie aktywowana kolejność sortowania Najbardziej lubiane.

 2. Wprowadź wyszukiwane wyrażenie w polu Szukaj... i naciśnij klawisz Enter lub kliknij .
 3. W razie potrzeby dostosuj wyszukiwanie lub sortowanie wyników wyszukiwania.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej