Dystrybuowanie dostosowanych wstążek przy użyciu folderu firmowego lub folderu środowiska

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dystrybuowanie dostosowanych wstążek przy użyciu folderu firmowego lub folderu środowiska

Administratorzy firmy mogą udostępniać dostosowane pliki wstążki innym użytkownikom w firmie, umieszczając je w folderze firmowym lub w folderze środowiska (ale nie w folderze projektu).Przykładowo administrator może utworzyć wstążki firmowe i zapisać je w folderze firmowym.Wstążki te będą wyświetlane w interfejsie użytkownika Tekla Structures wszystkim użytkownikom korzystającym z folderu firmowego.

Dodawanie wstążek do folderu firmowego lub folderu środowiska

 1. W narzędziu Edytor wstążki utwórz wstążki modelowania i rysunku, które chcesz udostępnić.

  Wstążki są zapisywane w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\UI\Ribbons.

  Jeśli nie możesz znaleźć folderu, upewnij się, że masz widoczne na komputerze ukryte pliki i foldery.

 2. Skopiuj cały folder \Ribbons do folderu firmowego lub folderu systemowego.
 3. Jeśli wstążka zawiera polecenia użytkownika, utwórz podfolder o nazwie \Commands na tym samym poziomie struktury drzewa katalogów co folder \Ribbons i skopiuj plik UserDefined.xml z folderu ..\Users\<użytkownik>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\UI\Commands do utworzonego właśnie podfolderu \Commands.
 4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

Kolejność wczytywania wstążek użytkownika

Tekla Structures wczytuje wstążki w następującej kolejności:

 1. Domyślna wstążka Tekla Structures

 2. wstążki firmowe z folderów środowisk,

 3. wstążki firmowe z folderu firmowego,

 4. wstążki użytkownika z folderu %localappdata%.

Należy pamiętać, że wczytane wcześniej wstążki są zastępowane przez wstążki wczytane później w ramach tego samego zestawienia konfiguracji i trybu edycji.Na przykład wstążka zdefiniowana w folderze firmowym będzie miała wyższy priorytet niż wstążki z folderów środowisk.

Jeśli dostosowana wstążka znajduje się w folderze ..\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\UI\Ribbons, to będzie miała pierwszeństwo przed wstążkami firmowymi.Aby ją zastąpić, otwórz Edytor wstążki i kliknij Przywróć.Zostanie użyta wstążka z folderu firmowego lub folderu środowiska.Ewentualnie można usunąć dostosowane wstążki lub zmienić ich nazwy.

Konwencja nazewnictwa plików wstążek

Narzędzie dostosowywania zapisuje wstążki użytkownika jako pliki .xml. Konwencja nazewnictwa tych plików przedstawia się następująco:

<Tekla-Structures-configuration_identifier>--<Tekla-Structures-editing-mode>.xml

Dwuczęściowe nazwy składają się z nazwy wewnętrznej konfiguracji oraz separatora w postaci dwóch znaków myślnika (--), nazwy wewnętrznego trybu edycji oraz rozszerzenia nazwy pliku .xml. Na przykład wstążka modelowania licencji Pełna będzie nosić nazwę albl_up_Full--main_menu.xml.

Identyfikator konfiguracji

Nazwa konfiguracji

albl_up_Diamond

Tekla Structures Diamond

albl_up_Graphite

Tekla Structures Graphite

albl_up_Carbon

Tekla Structures Carbon

albl_up_Construction_Modeling

Modelowanie konstrukcji

albl_up_Developer

Deweloperska

albl_up_Drafter

Kreślarz

albl_up_Educational

Edukacyjna

albl_up_Engineering

Inżynieria

albl_up_Full

Pełna

albl_up_PC_Detailing

Detalowanie prefabrykatów betonowych

albl_up_Rebar_Detailing

Detalowanie zbrojenia

albl_up_Steel_Detailing

Detalowanie konstrukcji stalowych

albl_up_Tekla_Structures_Primary

Primary

albl_up_Viewer

Podgląd projektu

Tryb edycji

Przeznaczenie

main_menu

Wstążka modelowania

edit_draw_menu

Wstążka rysunku

plan_main_menu

Wstążka importowania

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej