Dostosowywanie katalogu zbrojenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dostosowywanie katalogu zbrojenia

Katalog zbrojenia zawiera definicje dla różnych typów zbrojenia, takich jak pręty zbrojeniowe i struny zbrojeniowe różnych gatunków.

Katalog prętów zbrojeniowych zawiera standardowe pręty i struny zbrojeniowe specyficzne dla środowiska (lub środowisk), które zostałozainstalowane i które jest obecnie otwarte. Środowisko blank project zawiera tylko niezdefiniowane pręty zbrojeniowe i struny zbrojeniowe.

Można dodawać, kopiować grupować, modyfikować i usuwać definicje zbrojenia. Można również importować i eksportować pojedyncze definicje, grupy definicji lub całe katalogi prętów zbrojeniowych.

Tekla Structures przechowuje informacje o katalogu prętów zbrojeniowych w pliku rebar_database.inp, który jest domyślnie zapisany w folderze bieżącego modelu.

Siatki zbrojeniowe nie są uwzględniane w katalogu prętów zbrojeniowych. Standardowe siatki są zdefiniowane w osobnym pliku katalogu, mesh_database.inp.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej