Dystrybuowanie dostosowanych pasków narzędzi przy użyciu folder projektu, firmowego lub środowiska

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dystrybuowanie dostosowanych pasków narzędzi przy użyciu folder projektu, firmowego lub środowiska

Administratorzy firmy mogą dystrybuować dostosowane paski narzędzi Wybieranie, Przyciąganie i Nadpisanie przyciągania wśród innych użytkowników w firmie.Niezbędne pliki .json pasków narzędzi należy umieścić w podfolderze \Toolbars w folderze projektu, firmowym lub środowiska.Administratorzy firmy mogą np. utworzyć firmowe paski narzędzi i zapisać je w folderze firmowym.Te paski narzędzi będą dostępne w interfejsie użytkownika Tekla Structures dla wszystkich użytkowników korzystających z tego samego folderu firmowego.

  1. Dostosuj paski narzędzi, które chcesz udostępniać.

    Paski narzędzi zostaną zapisane w odpowiednich plikach .json w folderze ..\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\Toolbars.

    Jeśli nie możesz znaleźć folderu, upewnij się, że masz widoczne na komputerze ukryte pliki i foldery.

  2. Utwórz folder o nazwie \Toolbars w folderze projektu, folderze firmowym lub w folderze systemowym.
  3. Skopiuj niezbędne pliki .json do folderu \Toolbars.
  4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

    Pliki ..\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\Toolbars mają najwyższy priorytet w kolejności wyszukiwania, po czym Tekla Structures używa domyślnej kolejności wyszukiwania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej