Dodaj pomoc Instruktora do aplikacji i komponentów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dodaj pomoc Instruktora do aplikacji i komponentów

W panelu bocznym można łatwo utworzyć pomoc dla narzędzi w katalogu Aplikacje i komponenty.

Gdy zaznaczysz element w katalogu Aplikacje i komponenty, w panelu Instruktor zostanie wyświetlona zawartość. Te informacje są szczególnie przydatne jako wskazówki pomagające użytkownikom w wyborze odpowiedniego komponentu lub jako instrukcje przed uruchomieniem narzędzia. Aby w pełni wykorzystać tę funkcję, użytkownicy powinni rozmieścić panele boczne w taki sposób, aby oba panele były widoczne.

 1. Wybierz narzędzie, do którego chcesz dodać pomoc w katalogu Aplikacje i komponenty.
 2. W panelu Instruktor kliknij menu, a następnie wybierz pozycję Dodaj plik pomocy.

  Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można utworzyć niezbędne pliki zgodnie z wyborem.

 3. Kliknij Dalej, a następnie wybierz co najmniej jeden język.

  Wybierz języki interfejsu użytkownika Tekla Structures używane w Twojej organizacji. Każdy język musi mieć określony plik zawartości, nawet jeśli zawartość nie zostanie przetłumaczona.

 4. Kliknij Dalej, a następnie wybierz folder, w którym mają zostać zapisane wygenerowane pliki.

  Pliki mogą być przechowywane w folderze modelu, projektu, firmowym lub systemowym. Stosowana jest standardowa kolejność wyszukiwania folderów.

  Jeśli chcesz dystrybuować pliki do użytkowników, dobrze jest zapisać je w folderze projektu lub firmowym.

 5. Kliknij Utwórz.

  Tekla Structures tworzy plik XML definiujący łącze między narzędziem w katalogu Aplikacje i komponenty a plikiem HTML dla zawartości pomocy.

  Pliki HTML są przechowywane w strukturze folderów, które rozdzielają pliki do folderów specyficznych dla języka. Plik XML i folder główny zawartości są nazywane zgodnie z identyfikatorem narzędzia, którego dotyczy pomoc. Można kopiować pliki między dozwolonymi lokalizacjami przechowywania, ale nie zmieniać nazw plików ani folderów oraz struktury folderów.

 6. Edytuj pliki zawartości HTML w preferowanym narzędziu, takim jak Visual Basic, lub zastąp je własnymi plikami HTML o takich samych nazwach.

Opcjonalnie możesz dodać pliki pomocy instruktora do pakietu .tsep dla rozszerzenia, tak aby pomoc instruktora była dodawana automatycznie, z chwilą gdy użytkownik instaluje pakiet .tsep. Aby dodać wszystkie pliki w określonym folderze, możesz użyć symbolu wieloznacznego (*) w pliku definicji projektu (.xml). Przykład:

<TargetPathVariables>
	<PathVariable Id="HelpDirectory" Value="%ENVDIR%\common\extensions\MyExtension\"/>
</TargetPathVariables>

<Component Id="ExampleExtension" Guid="4902568A-2195-4B38-BBA4-BEB56A2ABECF">
	<File Id="HelpFilesToCopy" Source="%TSEPDEFINITIONFILEFOLDER%\plugin\*" Target="%HelpDirectory%"/>
</Component>
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej