HMS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

HMS

U kunt modelgegevens van kanaalplaten in de HMS-indeling exporteren. Het resultaat is een .sot-bestand.

HMS betekent Hollowcore Manufacturing System en is in Nederland ontwikkeld. U kunt gegevens van kanaalplaten vanuit Tekla Structures naar HMS exporteren. HMS gebruikt de gegevens bij productieprocessen.

In de HMS-indeling exporteren

 1. Selecteer de modelobjecten die u in de export wilt opnemen.
 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > HMS.

  Het dialoogvenster HMS-export wordt geopend.

 3. Definieer de exporteigenschappen indien nodig. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande sectie over HMS-exportinstellingen.
 4. Klik op de knop ... om naar de map te bladeren waarin u het bestand wilt opslaan.

  De \HMS-map onder de modelmap is de standaard.

 5. Voer een naam voor het bestand in.

  De bestandsextensie is .sot.

 6. Klik op Opslaan.
 7. Schakel het selectievakje Voeg revisie aan bestandsnaam toe in en selecteer indien nodig het revisienummer.

  Het revisienummer wordt als volgt aan het HMS-exportbestand toegevoegd:

  hms_export_file<revision>.sot

 8. Schakel het selectievakje Logbestand openen na exporteren in als u het logboek na het exporteren wilt zien.

  HMS-export maakt het logbestand in de map van het exportbestand.

 9. Klik op Exporteer om het HMS-bestand te maken.

HMS-exportinstellingen

U kunt de projectgegevens, de plaatgegevens en de gegevens van het stalen onderdeel in de HMS-export opnemen.

Tabblad Projectgegevens

Optie Beschrijving

Klantnaam

Klantnummer

Naam van de aannemer

Montageadres

Montagestad

Naam sectie

Projectstatus

Opmerking 1

Opmerking 2

Opmerking 3

U kunt projectgegevens, zoals klantnaam en siteadres, in het HMS-exportbestand opnemen.

De vakken beschikken over de volgende waarden:

 • Leeg

  Het item wordt niet opgenomen in het HMS-exportbestand.

 • Tekst

  Typ de tekst in het vak naast het item.

 • Project-UDA

  De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen van het project.

 • Projectobject, Projectadres, Projectinfo 1 - 2

  De gegevens zijn afkomstig uit de projectinformatie.

Exportbestanden Definieer een naam en locatie voor het exportbestand. De bestandsextensie is .sot. Het exportbestand gaat standaard naar de map \HMS onder de modelmap.
Voeg revisie aan bestandsnaam toe Voeg het revisienummer aan het HMS-exportbestand toe: hms_export_file<revisie>.sot.
Logbestand openen na exporteren Open het logbestand na het exporteren. HMS-export maakt het logbestand in de map van het exportbestand.

Tabblad Plaatgegevens

Optie

Beschrijving

Positienummer

Toegewezen controlenummer (ACN) is de enige optie.

Plaatopmerkingen

Elementtype

Eindlabel

De opties zijn:

 • Leeg

  Het item wordt niet opgenomen in het HMS-exportbestand.

 • Tekst

  Typ de tekst in het vak naast het item.

 • UDA

  De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen van het project.

Plaatnaam

De opties zijn:

 • Profiel

  Selecteer om de gehele profielnaam te exporteren.

 • Dikte

  Selecteer om alleen de profielhoogte te exporteren.

Plaatlabel

De opties zijn:

 • Merkpositie

  Selecteer om de volledige betonelementpositie te exporteren.

 • Merkserienummer

  Selecteer om alleen serienummer van het betonelement te exporteren.

Portaalnummer

Selecteer de standaard UDA of de UDA van uw keuze. Het waardetype van de standaard UDA is geheel getal en het moet ook het type geheel getal voor elk ander gekozen UDA zijn.

Gewichtseenheden plaat

Selecteer de gewichtseenheid.

Veranderlijk/eigen gewicht

Voer de te exporteren standaard veranderlijk/eigen gewicht in.

Voor de berekening van de kanaalplaat kunt u een veranderlijke belasting/statische belasting (KN/m2) voor platen definiëren.

Als u deze gegevens niet hier definieert, moet u later de standaardwaarde voor elke plaat in HMS-software invoeren.

Tabblad Bereik betonplaat

Optie

Beschrijving

Onderdelen uitsluiten

Voer de klasse of de naam van het modelobject, de tekst, de UDA of een templateattribuut in het vak in om de gegevens uit te sluiten.

Haakpunten

Elektriciteitsdozen

Lasplaat

Massieve vulling

Gevulde gebied

Selecteer de gegevens die worden geëxporteerd.

 • Leeg

  Het item wordt niet opgenomen in het HMS-exportbestand.

 • Naam

  Selecteer om de naam op te nemen.

 • Tekst

  Voer de tekst in het vak naast het item in om de tekst op te nemen.

 • Klasse

  Voer de klasse van het modelobject in het vak in om de klasse op te nemen.

 • UDA

  De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen.

 • Template

  De gegevens komen uit een templateattribuut.

Naam haakpunt

Selecteer om de haakpuntnaam in de export op te nemen.

 • Naam

  Selecteer om de naam op te nemen.

 • Tekst

  Voer de tekst in het vak naast het item in om de tekst op te nemen.

 • UDA

  De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen.

 • Template

  De gegevens komen uit een templateattribuut.

Naam lasplaat

Selecteer om de naam van de lasplaat in de export op te nemen.

 • Naam

  Selecteer om de naam op te nemen.

 • Tekst

  Voer de tekst in het vak naast het item in om de tekst op te nemen.

 • UDA

  De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen.

 • Template

  De gegevens komen uit een templateattribuut.

Tabblad Wapening

Optie Beschrijving

Strengcode exporteren

Selecteer om strengcode in de export op te nemen.

Voorspankracht exporteren

Selecteer om voorspankrachtgegevens te exporteren.

Aangepaste strengen boven

Aangepaste strengen onder

Voer de hoeveelheid, diameter, afstand en trekkracht voor aangepaste strengen in.

De aangepaste-strenginstellingen zijn bedoeld om te worden gebruikt als er geen strengen zijn gemodelleerd. Als er gemodelleerde strengen zijn, worden de aangepaste strengen bovendien opgenomen.

Extra strengen

Extra strengen kan worden gebruikt voor het aanduiden van elk ander specifiek staafobject dat als streng moet worden geëxporteerd, omdat alleen strengobjecten standaard in de export worden opgenomen.

 • Naam

  Voer de strengnaam in.

 • Klasse

  Voer de klasse in het vak naast het item in om de klasse op te nemen.

 • UDA

  De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen. Voer de naam en waarde van de UDA in.

 • Template

  De gegevens komen uit een templateattribuut. Voer het templateattribuut en de waarde in.

Wapening

Wapening kan in de export als dwarsstaven worden opgenomen door ze in de instelling Wapening op te geven.

 • Naam

  Voer de wapeningsnaam in.

 • Klasse

  Voer de klasse in het vak naast het item in om de klasse op te nemen.

 • UDA

  De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen. Voer de naam en waarde van de UDA in.

 • Template

  De gegevens komen uit een templateattribuut. Voer het templateattribuut en de waarde in.

Tabblad Opties

Optie Beschrijving

Omkaderingslijn

Exporteer de omkaderingslijn Langs uitsnijdingszijde van de plaat of Langs niet-uitgesneden zijde van de plaat.

Haakprofiel exporteren

Selecteer deze optie om haakgegevens op te nemen.

HP-naam exporteren

Selecteer om haakpuntnamen te exporteren. Als u deze optie niet selecteert, worden alleen de XY-coördinaten geëxporteerd.

Binnenkernen exporteren

Selecteer deze optie om gedetailleerde gegevens over kanaalplaten in de export op te nemen.

Inclusief volledige uitsnijding naar contour

Selecteer om in de export de volledige uitsnijding in het contourblok (CO) op te nemen. Als u dit niet hebt geselecteerd, wordt de volledige uitsnijding als een afzonderlijke uitsnijding geschreven (SP).

Drainage-/lekopeningen genereren

Selecteer om drainage- en lekopeningen bij het exporteren op te nemen. U kunt ook de offset opgeven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende