IFC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

IFC

IFC staat voor Industry Foundation Classes, de set internationaal gestandaardiseerde objectdefinities voor gebruik in de bouwwereld. IFC is door buildingSMART ontwikkeld als een open standaard.

IFC biedt een gemeenschappelijk platform op hoog niveau voor het delen van intelligente objecten, zoals gebouwelementen, tussen disciplines gedurende de levenscyclus van een gebouw. Het voornaamste voordeel van IFC's is de beschrijving van objecten. Niet alleen bewaart het IFC-protocol de volledige geometrische beschrijving in 3D, maar beschrijft het ook de locatie en de relaties, zowel als alle eigenschappen (of parameters) van ieder object.

Raadpleeg voor een lijst met IFC-applicaties die door buildingSMART internationaal zijn gecertificeerd Gecertificeerde software.
Was this helpful?
Vorige
Volgende