Puntenwolken

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Puntenwolken

Puntenwolken zijn groepen gemeten punten op de oppervlakken van objecten die met 3D-laserscanners zijn gemaakt, bijvoorbeeld, Trimble 3D-laserscanners. In constructies worden de puntenwolken hoofdzakelijk in vernieuwingsprojecten gebruikt om het gebouw of de structuur te definiëren die moet worden vernieuwd. Ze kunnen ook worden gebruikt om de exacte positie van bestaande machines, leidingsystemen of landschappen te krijgen, zodat hier op de locatie rekening mee kan worden gehouden. U kunt ze ook gebruiken om de uitvoering te controleren door ze als bouwpunten te importeren in een model dat met het ontwerp moet worden vergeleken.

Over puntenwolken in Tekla Structures

 • Wanneer u een puntenwolk aan een Tekla Structures-model toevoegt, kunt u deze via de modeloorsprong of een gedefinieerd basispunt plaatsen.

 • Het oorspronkelijke puntenwolkbestand wordt verwerkt en de cachebestanden worden in de Potree-indeling gemaakt. De conversie van de puntenwolk treedt op als een achtergrondproces en u kunt ondertussen met Tekla Structures blijven werken.

 • Gegevens van een puntenwolk worden opgeslagen in de map die door de variabele XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER wordt gedefinieerd. De map is standaard %LocalAppData%\Trimble\Tekla Structures\PointClouds, bijvoorbeeld C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\PointClouds. De variabele XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER is gebruikerspecifiek en bevindt zich in de categorie Bestandslocaties in het dialoogvenster Variabelen.

 • Als het puntenwolkbestand al in de Potree-indeling staat, wordt het oorspronkelijke bestand zonder conversie of kopiëren naar de map ..\Pointclouds gebruikt.

 • Als dezelfde puntenwolk in meerdere modellen wordt gebruikt, wordt deze niet opnieuw geconverteerd of gedupliceerd wanneer u hem toevoegt. Als puntenwolken identiek zijn, wordt het bestaande geconverteerde bestand gebruikt, anders wordt het bestand geconverteerd.

 • Het kan handig zijn om een netwerkstation voor het potree-bestand in een project te gebruiken. Het bestand wordt niet naar de lokale computer gekopieerd.

 • U kunt ook puntenwolken via internet gebruiken. De webstreamingscache van de puntenwolk is een algemene cache met Trimble Connect for Windows. U kunt de cachemap definiëren met de variabele XS_POINT_CLOUDS_WEB_CACHE in de categorie Bestandslocaties in het dialoogvenster Variabelen. De map is standaard %LocalAppData%\Trimble\Trimble Connect\Import, bijvoorbeeld C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Trimble Connect\Import. Het cachegebruik verbetert de prestaties van de gestreamde puntenwolken.

 • Puntenwolken hebben in Tekla Structures kleuren als de oorspronkelijke bestandsindeling kleuren ondersteunt.

 • Puntenwolken kunnen in zowel het OpenGL-modelvenster als in het DX-modelvenster worden bekeken. Het DX-modelvenster met perspectiefprojectie kan een beter visueel resultaat opleveren. Prestaties met een groter aantal gegevens en/of een groter aantal vensters kunnen dit DX-gebruik onmogelijk maken.

Compatibele bestandsindelingen

ASCII (.asc, .xyz)

E57 (.e57)

LAS (.las)

LAZ (.laz)

PTS (.pts)

PTX (.ptx)

Potree (.js)

Trimble-scanindeling (.tzf)

TrimbleTDX-indeling(.tdx)

Beperkingen

 • Sommige eenvoudige modelverwerkingsfunctionaliteiten van Tekla Structures zijn niet beschikbaar, zoals selecteren, ongedaan maken, verplaatsen, roteren, kopiëren en het contextmenu bij rechtsklikken.
 • Puntenwolken worden niet automatisch opgeslagen.
 • U kunt een puntenwolk niet met de toetsenbordknop Delete uit de lijst met puntenwolken verwijderen.
 • Puntenwolken zijn niet zichtbaar in tekeningen.
 • Puntenwolken worden niet in Tekla Model Sharing of in de multi-user modus gedeeld.
 • Voor de bestandsindelingen ASCII, PTS: Voor elke tekstlijn moeten de eerste drie velden zijn: x y z. Voor gekleurde puntgegevens moeten de laatste drie velden als volgt zijn: r g b.

Een puntenwolk bij het model bijvoegen

 1. Klik op Puntenwolken de knop zijvenster.
 2. Als u de puntenwolk binnen het werkgebied wilt plaatsen, selecteert u het Alleen binnenin werkgebied weergeven selectievakje .
 3. Klik op Bijvoegen.
 4. Blader naar het puntenwolkbestand of voer het URL-adres van de puntenwolk in.

  U kunt ook puntenwolken vanuit Windows Verkenner verslepen en meerdere puntenwolken tegelijk invoegen.

  Wanneer u een URL gebruikt, moet u de HTTP-mapstructuur-potree maken die u met de Puntenwolk Manager kunt maken.

 5. Wijzig indien nodig de schaal van de puntenwolk.
 6. In Locatie door selecteert u Modeloorsprong om de puntenwolk in de modeloorsprong te plaatsen of een basispunt te selecteren om de puntenwolk in de echte coördinaten te plaatsen.
  Opmerking: Als u het coördinatensysteem van de puntenwolk niet weet, selecteert u Automatisch gemaakt basispunt om de puntenwolk dichtbij de modeloorsprong te krijgen. Een automatisch basispunt met de min. x-, min. y- en min. z-coördinaten van de puntentwolkomtrek wordt in de oorsprong van Tekla Structures gemaakt.
 7. Klik op Puntenwolk bijvoegen.
 8. Als u de puntenwolk in het model wilt weergeven, selecteert u het modelvenster waarin u deze wilt weergeven en klikt u op de oogknop naast de puntenwolk in de lijst.

  Als u een modelvenster selecteert, heeft het een geel kader.

  Als de puntenwolk in het modelvenster op zichtbaar is ingesteld, kunt u de min. x-, min. y- en min. z-coördinaten van de omtrek van de puntenwolk in de statusbalk zien.

  Als u de puntenwolk wilt verbergen, klikt u op .

Wanneer u modelleert, kunt u naar punten snappen voor het modelleren en meten van afstanden. U kunt kijkvlakken in puntenwolken gebruiken om precies weer te geven wat u wilt. U kunt bijvoorbeeld het dak en enkele vloeren verwijderen zodat u de benedenvloer van het gebouw kunt zien en alles wat daar in de planningsfase uw aandacht nodig heeft. U kunt ook de Snijtool in Tekla Warehouse gebruiken voor het tegelijkertijd verwerken van meerdere kijkvlakken en het model opsplitsen in kleinere onderdelen voor visualisatie en modelleren.

Eigenschappen en renderinstellingen van puntenwolken wijzigen

U kunt de eigenschappen en renderinstellingen van puntenwolken wijzigen wanneer u een puntenwolk hebt gekoppeld en DirectX-rendering is ingeschakeld.

De Renderinstellingen van de puntenwolk zijn vensterspecifiek en instellingen worden slechts voor één venster ingeschakeld, de naam die bovenaan het zijvenster Puntenwolken zichtbaar is (als u niet meerdere vensters hebt geselecteerd). De instellingen Eigenschappen worden alleen ingeschakeld als de puntenwolk in de lijst is geselecteerd.

 1. Wanneer u de puntenwolk hebt gekoppeld, selecteert u deze in de lijst met puntenwolken in het zijvenster, omdat u anders de eigenschappen ervan niet kunt wijzigen.

 2. Definieer in Weergavenaam de gewenste weergavenaam voor de puntenwolk.
  Behalve de weergavenaam heeft de punten wolk de werkelijke bestandsnaam van de puntwolk, die u niet kunt wijzigen.
 3. URL geeft het URL-adres van de puntenwolk weer. U kunt indien nodig de URL wijzigen.
 4. Bestand geeft het mappad van het puntenwolkbestand weer. U kunt indien nodig het pad wijzigen.
 5. Pas de puntenwolklocatie, -schaal en -rotatie aan.

  Gebruik de knop Resetten om de waarden die we de laatste keer voor de puntenwolk hebben opgeslagen terug te zetten.

 6. Klik op Wijzigen.
 7. Gebruik in Renderinstellingen het EDL-effect (Eye-Dome Lighting) om de diepteperceptie van de puntenwolk te verbeteren. Versleep de schuifregelaars om de dikte en sterkte van de omtrek van de puntenwolk te vergroten of te verkleinen. U kunt het EDL-effect uitschakelen door op de knop EDL te klikken.

 8. Pas in Renderinstellingen de grootte en dichtheid van de punten aan door de schuifregelaars te verslepen.
 9. Wijzig in Renderinstellingen de kleuren van de puntenwolk. Normaalgesproken zijn de standaard kleurwaarden in gebruik. De renderinstellingen zijn vensterspecifiek en daarom kunt u verschillende instellingen in verschillende vensters gebruiken.
  • U kunt de puntenwolk op verhoging kleuren door de schuifregelaars te verslepen.

  • Als de puntenwolk classificaties bevat, kunt u de kleur van de punten van de classificatiecategorie wijzigen of verbergen.

  • Controleer clashes en afwijkingen door verschillende kleuren voor verschillende toleranties te gebruiken. U kunt punten detecteren die zich in of binnen een afstand van de geselecteerde onderdelen en de geselecteerde referentiemodelobjecten bevinden op basis van de instellingen die u definieert. Clash check tussen puntenwolken en stortobjecten wordt eveneens ondersteund.

   Het kleuren van gerenderde objecten kan verwarrende resultaten veroorzaken. Het wordt aangeraden om de zichtbaarheidsmodi Ctrl+1 en Shift+1 te gebruiken om eenduidige resultaten te krijgen.

 10. Sla de eigenschappen en renderinstellingen op voor toekomstige behoeften.

Een puntenwolk van een model ontkoppelen

 • Als u een puntenwolk wilt loskoppelen, klikt u op Ontkoppelen naast de naam van de puntenwolk in de lijst Puntenwolken. Open vervolgens het model opnieuw of sla het model op.

  U kunt de puntenwolk niet ontkoppelen door op het toetsenbord op Delete te drukken.

  De puntenwolken worden op de standaardlocatie of op de locatie die door de gebruiker is opgegeven in de cache opgeslagen. Wanneer een puntenwolk niet meer in een Tekla Structures-model wordt gebruikt, wordt deze uit de cache gewist.

Het standaard maximale aantal punten in een aanzicht instellen

U kunt de variabele XS_SET_MAX_POINT_CLOUD_POINT_COUNT gebruiken om de standaard maximale waarde voor de punten in een aanzicht in te stellen. De standaardwaarde is 10.000.000 (10 miljoen).

Deze variabele is systeemspecifiek en bevindt zich in de categorie Modelvensters van het dialoogvenster Variabelen. Start Tekla Structures opnieuw op als u de waarde wijzigt.

Alleen puntenwolken en referentiemodellen knippen

Stel de gebruikerspecifieke variabele XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE in op TRUE zodat alleen puntenwolken en referentiemodellen met het commando Kijkvlak worden geknipt. Kijkvlakken werken dan niet voor oorspronkelijke Tekla Structures-objecten. De standaardwaarde is FALSE. Deze variabele bevindt zich in de categorie Modelvensters in het dialoogvenster Variabelen.

Regenereer de modelvensters nadat u de waarde hebt gewijzigd.

Voorbeeld van een puntenwolk

In de eerste afbeelding hieronder is een puntenwolk aan een model in een bovenaanzicht gekoppeld. Vergeet niet een modelvenster te selecteren en op de oogknop te klikken, anders wordt de puntenwolk niet weergegeven.

In de volgende afbeelding is de kijkvlaktool gebruikt om vloeren en andere structuren af te snijden:

In de volgende afbeelding is een gedeelte uitgesneden om in een doorsnede te worden gebruikt:

De laatste afbeelding geeft de doorsnede weer:

Puntwolken met andere gebruikers delen

Puntenwolken zijn doorgaans zo groot in bestandsgrootte dat het niet verstandig is om de puntenwolk als onderdeel van de modelgegevens te delen. Puntenwolken zijn geen structurele domeingegevens maar projectgegevens die geen deel van het model uitmaken en zijn daarom niet afhankelijk van het opslaan van het model. Er is echter een noodzaak voor meerdere personen om hetzelfde puntenwolkmodel efficiënt te gebruiken. U kunt het potree-bestand gebruiken voor het delen van de puntenwolk. De aanbevolen methoden bij het delen van het potree-bestand van de puntenwolk onder modelgebruikers worden hieronder beschreven. U moet eerst het potree-bestand maken en het potree-bestand naar een gedeelde locatie kopiëren. Vervolgens kunnen andere gebruikers dit in hun Tekla Structures model toevoegen.

Een potree-bestand maken

Optie 1: Met Tekla Structures

 1. Maak een potree-bestand door een puntenwolkmodel aan een Tekla Structures-model te koppelen.

  Het potree-bestand wordt gemaakt in de map die door de variabele XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER wordt gedefinieerd. Het potree-bestand wordt <potree_name>.db genoemd en het heeft een map met dezelfde naam. Bijvoorbeeld:

 2. Kopieer het bestand <potree_name>.db en de bijbehorende map naar een gedeelde locatie. U kunt de naam van het model wijzigen als u wilt, zodat u ook de naam van de map moet wijzigen.

  Opmerking:

  Vervang geen bestaande potree-gegevens, vooral niet als het door andere gebruikers wordt gebruikt.

Optie 2: Met de Puntenwolk Manager

U kunt de Point cloud manager vanaf Tekla Warehouse downloaden.

Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de Point cloud manager de Help van de Point cloud manager. U kunt de Help openen door op de knop Help te klikken.

U gebruikt de Point cloud manager als volgt:

 1. Installeer de applicatie en start deze op vanaf het startmenu of startscherm, afhankelijk van uw Windows-versie.

 2. Stel de hoofdmap voor het project in, bijvoorbeeld C:\Trimble\PTRS.

 3. Klik op de knop Nieuw project toevoegen om een project met een bepaalde naam te maken.

  Deze naam wordt de naam van de potree-database en de potree-map.

 4. Importeer één of meer puntenwolkmodellen door op Bestand toevoegen te klikken en naar het bestand met de puntenwolk te bladeren.

 5. Als de puntenwolk is geïmporteerd, maakt u de potree door op te klikken.

 6. Kopieer de <potree_name>.db en de map <potree_name> naar een gedeelde locatie. Het toevoegen van een potree vereist de <potree_name>.db en de map <potree_name>.

Opmerking:

Vervang geen bestaande potree-gegevens, vooral niet als het door andere gebruikers wordt gebruikt.

Een potree vanuit een gedeelde locatie koppelen

 1. Open Tekla Structures en het venster Puntenwolken vanaf het zijvenster.

 2. Blader naar de puntenwolkmap (mypotree in het bovenstaande voorbeeld) en selecteer het .js puntenwolkbestand. Vervolgens voert u de bovenstaande instructies uit voor het toevoegen van de puntenwolk.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende