Staalfabricage

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Staalfabricage

Fabricage is van toepassing op het bouwen van structuren door te snijden, te vormen en componenten van staal samen te stellen. Fabricagewerkplaatsen concentreren zich over het algemeen met een veel groter gebruik van de multifunctionele machines op de voorbereiding, het lassen en het merkaspect.

Fabricage (snij- en boorfuncties) van structurele stalen elementen is altijd uitgevoerd met handmatig bediende technieken en dit zijn heden ten dage nog fabricagemethoden. De totstandkoming van CNC (computer numerieke controle) bracht automatisering en een grotere nauwkeurigheid aan deze technieken, wat resulteerde in machinegroepen voor speciale doeleinden die bestemd waren voor het uitvoeren van afzonderlijke fabricagetaken.

De volgende tools zijn voor staalfabricagedoeleinden in een Tekla Structures-installatie opgenomen:

NC/DSTV

MIS

Fabtrol XML

CIS/2

ASCII

PDMS/E3D

Er zijn ook enkele staaltools die u vanaf Tekla Warehouse kunt downloaden.

Was this helpful?
Vorige
Volgende