Unitechnik

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Unitechnik

U kunt de 3D-geometrie van de betonelementen in de Unitechnik-indeling exporteren. Het resultaat is een tekstbestand in ASCII-indeling.

Ondersteunde versies van de Unitechnik-indeling zijn:

 • 6.1.0 17.9.2009

 • 6.0.0 14.6.2005

 • 5.2b 11.9.2000

 • 5.0c 30.10.1997

De Unitechnik-indeling is bedoeld voor de fabricage van de geometrie van door pallet of template geproduceerde prefab-elementen zoals massief, sandwich- of dubbele wanden zowel als wandplaten en halve platen. U kunt betonelementen exporteren die bestaan uit beton, staal en oppervlaktematerialen. Het exporteren van (gebogen en niet-gebogen) wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen en matten met haken wordt ook ondersteund.

Voorbeeld

Geëxporteerd betonelement:

(1) Gat

(2) Stalen instortvoorziening

(3) Wapeningsstaven, kooien ook ondersteund (UT-versie 6.1.0)

(4) Isolatieplaat (groen)

Raadpleeg Prefab-productie-export meer informatie over het exporteren in de UXML- en PXML-indelingen. U kunt de Precast Production Export van Tekla Warehouse downloaden.

Om het best mogelijke exportresultaat te waarborgen, raadpleegt u de Aanbevolen methoden in modelleren, valideren en exporteren voor Unitechnik.

Beperkingen bij Unitechnik-export

De Unitechnik-indeling is voor platte panelen en platen voor productie in fabrieken met een palletomloop. Het is een open indeling die door veel verschillende hoofdcomputers van het productiesysteem wordt gebruikt, waardoor de specificaties bijvoorbeeld vrij strikt zijn en de veldtekenlengten van het veld beperkt zijn. De verschillende hoofdcomputers van de verschillende oplossingenproviders hebben ook verschillende interpretaties van de Unitechnik-gegevens. De oorspronkelijke indeling is van vroeg in 2000 en is in veel aspecten een beetje verouderd. Hierdoor heeft de Unitechnik-indeling bepaalde beperkingen:

 • Betonelementen met stortmethode insitu worden niet geëxporteerd.

 • Alle Unitechnik-velden hebben een maximale tekenlengte, zowel voor de geometrie als voor de attribuutgegevens.

  • Terwijl Tekla Structures invoer van langere strings ondersteunt, moeten de gegevens worden afgekapt en vereenvoudigd anders kan de export volledig worden voorkomen. Het logboekbestand informeert u als dit gebeurt.

  • Negatieve waarden bij bepaalde geometrievelden (bijvoorbeeld negatieve X-, Y- en Z-coördinaten van het pallet) veroorzaken fouten in productiesystemen, hoewel de geometrie correct uit het model komt.

  • Het aantal velden per hiërarchieobject is ook beperkt, hoewel elk ook een niet-opgegeven reserve voor velden voor klantspecifieke gevallen heeft.

 • 3D-vormen worden niet ondersteund.

  • 3D-betonvormen worden niet ondersteund (behalve vellingkanten in lijnattributen)
  • 3D-instortvoorzieningsvormen worden niet ondersteund
  • 3D-gebogen wapeningsnetten vormen niet ondersteund
 • Bij het gebruik van flectievormen voor terminalhaken, kunnen de staven en de netten alleen in één richting (bijvoorbeeld haken omhoog of haken omlaag) worden gebogen.

 • Eén Unitechnik-bestand kan slechts één HEADER-blok bevatten, maar het kan verschillende SLABDATE-blokken hebben.

  • Dubbele-wandelementen zijn een uitzondering. Die moeten naar één bestand worden geëxporteerd, waarbij elke schil zijn eigen HEADER-gegevens heeft.

In Unitechnik-indeling exporteren

 1. Ga naar de onderdeeleigenschappen die u van plan bent te exporteren en bewerk indien nodig de gebruikersattributen op het tabblad Unitechnik en Delivery tabbladen of Unitechnik Mountpart tabblad voor stalen onderdelen. De gebruikersattributen zijn omgevingspecifiek, zodat u niet alle onderstaande instellingen beschikbaar hebt:
  Unitechnic tabblad:
  Onderdelen:

  Producttype

  Het product type is van belang voor het identificeren van het objecttype in CAM-software. Een niet-gedefinieerde producttype leidt tot een foutmelding tijdens het importeren van het productiegegevensbestand. U kunt het producttype definiëren door een van de opties te selecteren of door een door de gebruiker gedefinieerde tekst te definiëren.

  Producttype is van invloed op de bestandsstructuur van het geëxporteerde element. Bepaalde producttypen, zoals dubbele wanden, sandwichwanden en thermowandenstellen stellen aangepaste exportlogica in om ervoor te zorgen dat de productiefasen van het paneel correct worden overgebracht. Met dubbele wanden en thermowanden kunt u de door de gebruiker gedefinieerde producttype-instelling gebruiken voor de speciale logica met een alternatieve producttype-identificeerder.

  Door gebruiker gedefinieerd producttype

  Optioneel veld voor producttype.

  Productgroep

  Optioneel veld voor productgroep. De productgroep wordt gebruikt in het SLABDATE-blok.

  Producttoevoeging

  Dit attribuut wordt met Unitechnik-export (79) naar het SLABDATE-blok van het object geëxporteerd en vertegenwoordigt het nummer 00-03. De beschikbare opties zijn Standard element, Balkon, Dak en Gestuct element.

  Verdieping

  Een optioneel veld dat voor de planning van het transport en voor de montage wordt gebruikt.

  Oppervlak afvlakken

  Selecteer of u de oppervlakken vlak wilt maken of niet. De standaardwaarde is leeg.

  Betonidentificatie (LOT-blok)

  U kunt Geen speciale behandeling of Schopbeton selecteren of het veld leeg laten.

  Splitsdikten layer

  Definieer de layers handmatig met namen en diktes.

  Niet te exporteren layer

  Geef de layer op die u niet wilt exporteren.

  Instortvoorzieningsgegevens van UDA

  Selecteer of u instortvoorzieningsgegevens van gebruikersattributen wilt exporteren.

  Van exporteren uitsluiten

  Selecteer of u instortvoorzieningsgegevens van exporteren wilt uitsluiten.

  Identificatie van installatie

  Selecteer een van de volgende opties:

  Geïnstalleerd (0)

  Alleen geplot (1)

  Alleen geïnstalleerd (2)

  Niet geïnstalleerd, niet geplot (3)

  Geïnstalleerd in wapening (4)

  Automatisch geïnstalleerd (5)

  Type instortvoorziening

  Definieer het type van de instortvoorziening door een gebruikersattribuut in te voeren.

  Referentienummer

  Definieer het referentienummer van een instortvoorziening door een gebruikersattribuut in te voeren.

  Naam instortvoorziening

  Voer de naam van de instortvoorziening in.

  Infotekst 1 (UT 6.0)

  Geef indien nodig meer informatie op.

  Infotekst 2 (UT 6.0)

  Geef indien nodig meer informatie op.

  Tabblad levering:

  Type verwijderen

  Geef het lossingstype op.

  Transporttype

  Pallets (00)

  A-kader (01)

  Binnenste lader (02)

  Transport nummer

  Transport reeks nummer

  Optioneel velden die voor de planning van het transport en voor de montage worden gebruikt. Deze kunnen in de exportinstellingen worden gedefinieerd om als onderdeel van het SLABDATE-blok te worden opgenomen.

  Nummer transportpaal

  Optioneel veld dat het nummer van de transportpaal specificeert.

  Niveaunummer transportpaal

  Optioneel veld dat het niveaunummer van de transportpaal specificeert. Als er elementen in de stapel zijn die op hetzelfde niveau moeten worden gelaagd, wordt het stapelniveau gebruikt als het reeksnummer van het transport voor de stapel hetzelfde is. Dit kan in de exportinstellingen worden gedefinieerd om als onderdeel van het SLABDATE-blok te worden opgenomen.

  U kunt bijvoorbeeld een stapel van 6 platen hebben die elk opeenvolgende paalniveaunummers 1, 2, 3 hebben. 6.

  Oppervlakobjecten:
  Gebruik oppervlak als palletbasis Oriënteer het object zonder de stortzijde of de rotatie in de exportinstellingen te wijzigen.
  De richting van de pallet uitlijnen

  Indien u het gebruiken van het oppervlakteobject als palletbasis niet hebt geselecteerd, kunt u de richting van de pallet uitlijnen om het element in het vlak te roteren zodat de geselecteerde zijde naar de X-as van de pallet loopt en in de X-richting uitlijnt. Deze instelling overschrijft alle andere rotatie-instellingen.

  Lijntype Selecteer handmatig of vooraf gedefinieerd lijntype.
  Lijnattribuutcode Als u handmatig lijntype hebt geselecteerd, voert u de lijnattribuutcode in.
 2. Controleer de instellingen op het tabblad Unitechnik in door de gebruiker gedefinieerde wapeningsattributen en wijzig deze indien nodig. Zorg ervoor dat staven niet per ongeluk in een net of korf worden gegroepeerd.

  Unitechnik-wapeningstype

  Overschrijft het automatisch toegewezen Unitechnik-wapeningstype dat wordt gebruikt om de staaf-/netdraadlayer in het element of net te definiëren.

  Korf groepsnummer

  Wordt gebruikt om specifieke staven in een korf te groeperen.

  Korftype

  Gegevensattribuut van Unitechnik-korftype

  Korfvorm

  Gegevensattribuut van Unitechnik-korfvorm

  Nettype

  Overschrijft het automatisch toegewezen Unitechnik-nettype.

 3. We raden aan dat u de stortzijde definieert. Doe dit voordat u tekeningen maakt.

  Raadpleeg voor meer informatie De stortrichting van het onderdeel definiëren.

 4. Werk de nummering bij.

  Unitechnik Export leest en exporteert gegevens van de nummeringsreeks van onderdelen. Het is belangrijk dat alle geëxporteerde onderdelen correct worden genummerd. Foutief genummerde onderdelen worden niet geëxporteerd.

 5. Klik in het menu Bestand op Exporteren > Unitechnik.

  Het dialoogvenster Unitechnik Export wordt weergegeven.

 6. Definieer de Unitechnik-exporteigenschappen op de verschillende tabbladen.
 7. Selecteer objecten met Selecteer merk (aanbevolen) of Selecteer object in merk afhankelijk van de optie die u voor Maken van op het tabblad Hoofdonderdeel hebt geselecteerd. U kunt ook de betonelementposities invoeren die handmatig moeten worden geëxporteerd.
 8. Klik op Maken.

  De .uni-uitvoerbestanden worden standaard in de map \UT_Files onder de huidige modelmap gemaakt. Het aantal uitvoerbestanden hangt af van de opties die in de lijst Maken van op het tabblad Hoofdonderdeel zijn geselecteerd en van het totale aantal geselecteerde onderdelen, betonelementen of merken.

  Het exportlogboek wordt weergegeven. Zie het tabblad Logbestanden voor extra logboekopties.

  Het maximumaantal geëxporteerde elementen of layers is beperkt tot 99. Als de beperking wordt overschreden, ontvangt u een console- en logboekbestandmelding.

Unitechnik-export: Hoofdtabblad

Opmerking:

Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".

Optie

Beschrijving

Unitechnik-versie

Selecteer de Unitechnik-versie.

Maken van

Selecteer welke onderdelen of betonelementen worden geëxporteerd.

 • Geselecteerde betonelementen

  Alleen betonelementen die een of meer onderdelen in het model hebben geselecteerd, worden geëxporteerd. Elk betonelement heeft één uitvoerbestand. Selecteer Op betonelement-ID of Op betonelementpositie.

 • Alle onderdelen

  Alle betonelementen worden geëxporteerd. Elk betonelement heeft één uitvoerbestand. Selecteer Op betonelement-ID of Op betonelementpositie.

 • Geselecteerde onderdelen (afzonderlijk)

  Alleen de geselecteerde betonnen onderdelen (ook instortvoorzieningen en isolatieonderdelen die bij het geselecteerde onderdeel horen) worden geëxporteerd. Elk onderdeel heeft één uitvoerbestand.

 • Geselecteerde betonelementen verenigd

  Geselecteerde onderdelen die tot één betonelement behoren, worden samen in één uitvoerbestand gegroepeerd en geëxporteerd. Selecteer Op betonelement-ID of Op betonelementpositie.

 • Geselecteerde merken

  Deze optie wordt in de meeste gevallen aanbevolen. Alle geselecteerde merken worden geëxporteerd. Eén merk is gelijk aan één betonelement en heeft één uitvoerbestand. Selectie van submerken is ook toegestaan.

 • Betonelementen in de lijst

  Selecteer de te exporteren betonelementen in Betonelementposities in de lijst die u invoert.

 • Op betonelement-ID

  Elk betonelement heeft zijn eigen uitvoerbestand.

 • Op betonelementpositie

  Identieke betonelementen delen een uitvoerbestand.

Exporteren met filter

Gebruik een selectiefilter om de onderdelen voor export te selecteren. U kunt het selectiefilter gebruiken om de onderdelen op te nemen in of uit te sluiten van de export.

Onderdelen uitgesloten van export (klasse of naam)

Als u sommige onderdelen niet wilt exporteren, voert u de klassen of namen van deze onderdelen in. U kunt ook staven met deze instelling uitfilteren. Onderdelen met klassen in deze lijst worden niet worden geëxporteerd.

Pad naar map

Definieer waar de exportbestanden worden opgeslagen. De standaardmap is .\UT_Files onder de huidige modelmap.

Bestandsnaam

Verlenging

Selecteer de naam van het uitvoerbestand in de lijsten en geef de bestandsextensie op.

U kunt maximaal vijf strings gebruiken om de exportbestandsnamen te genereren. Selecteer opties in de lijsten, definitiewaarden of attributen en een optionele beperking van de stringlengte. U kunt het vak leeg laten als u niet alle vijf de strings nodig hebt. U kunt het scheidingspunt (.), de streep (-) of het onderstrepingsteken (_) tussen de strings gebruiken.

 • Proj.nr. is het nummer van het project.
 • Proj.naam is de naam van het project.
 • CU-nr. is het merkpositienummer van het hoofdonderdeel van het betonelement.

 • Fase is de huidige fase.
 • CU-pos. is de merkpositie van het hoofdonderdeel van het betonelement.

 • ACN is het merkcontrolenummer. Als u merkcontrolenummers wilt genereren, gaat u naar het tabblad Tekeningen & Lijsten en klikt u op Nummering > Controlenummers toewijzen.

 • Onderdeel-ID is het ID-nummer dat tien tekens lang is. Als het ID-nummer geen tien tekens lang is, worden nullen vóór het ID-nummer geplaatst zodat het tien tekens lang wordt. ID-nummer 456999 wordt bijvoorbeeld 0000456999.

 • Teller voegt een volgnummer aan het einde van de bestandsnaam toe als de naam al bestaat.

 • Andere opties zijn Datum, Tijd, Datum-Tijd, UDA, Tekst, Template en Project-UDA.

  Datum, Datum-Tijd en Tijd gebruiken de notatie jjjj-mm-dd-hh-mm.

  Template betekent een templateattribuut. UDA en Template worden altijd van het hoofdonderdeel gelezen.

Definieer ook de bestandsextensie. Standaard is het Tekst en uni. U kunt een andere optie in de lijst selecteren.

Bestandsindeling

De notatie (lengte) van de naam van het uitvoerbestand en bestandsextensie. Nummers geven de lengte van de uitvoerstring weer. Als de naam langer is dan de geselecteerde optie, wordt deze afgekapt.

Map openen na export

Selecteer of de map waarin het uitvoerbestand wordt opgeslagen na de export wordt geopend.

Structuur uitvoerbestand

De structuur van het geëxporteerde bestand (plaatdatum en layeronderdeel).

In de meeste gevallen hoeft u deze instelling niet te gebruiken.

 • Meerdere lagen

  Eén SLABDATE-blok met N layers. Elk betonelement heeft zijn eigen LAYER-blok. Instortvoorzieningen, wapening en isolaties behoren tot één betonnen onderdeel en worden naar het gerelateerde LAYER-blok geëxporteerd.

  Als de layers niet correct worden gedefinieerd, leidt dat tot een fout.

 • Single layer, 1 slabdate, 1 part

  Elk betonelement heeft zijn eigen SLABDATE-blok, geen LAYER-blokken.

 • Single layer, n slabdate, n parts

  Betonelementen met gelijke geometrie worden in één SLABDATE-blok verzameld. Er worden geen LAYER- of LOT-blokken gedefinieerd. Instortvoorzieningen, wapening en isolatie die tot een betonelement met dezelfde geometrie behoren, worden in één SLABDATE-blok verzameld en geëxporteerd.

 • Single layer, 1 slabdate, n parts

  Alle vergelijkbare wandschillen worden binnen één SLABDATE-blok in plaats van in een apart SLABDATE-blok per wandschil gedefinieerd. De optie is handig bij het exporteren van speciale instortvoorzieningen.

 • Gecombineerd, n slabdate, 1 onderdeel

  Een gecombineerde export die meer dan één betonelement kan bevatten. De geëxporteerde betonelementen worden naast elkaar geplaatst volgens de opeenvolgende logica die op het tabblad Pallet wordt gedefinieerd.

 • Single layer, 1 slabdate, n steelmats

  Exporteert alleen het hoofdonderdeel van het betonelement als slabdate en netten en instortvoorzieningen van gehele betonelementen in één regel in de export van de X-asrichting met een opening van 1 mm ertussen.

 • 1 plaatdatum, gescande lagen

  Exporteer elementlayers in dezelfde volgorde als ze in het model zijn gemodelleerd. Meerdere onderdelen op hetzelfde niveau worden als één layer herkend.

Eerste geëxporteerde laag

Selecteer welk onderdeel in de eerste LAYER wordt geëxporteerd. Met deze optie kunt u definiëren welke wandschil eerst op de pallet wordt gepositioneerd.

De opties zijn:

 • Hoofdonderdeel (van betonelement)

 • Grootste onderdeel

 • Zwaarste onderdeel

Rekening houden met splitsdikte laag

Selecteer hoe de layers van het betonelement worden geëxporteerd. Deze opties zijn beschikbaar wanneer u Structuur uitvoerbestand op Meerdere lagen hebt ingesteld.

 • Nee

  Het betonelement wordt als één volume geëxporteerd.

 • Ja

  De handmatige layers die op het tabblad Unitechnik in de gebruikersattributen van een onderdeel zijn ingesteld, worden gebruikt en het betonelement wordt in twee of drie layers geëxporteerd.

Leeg symbool in geëxporteerd bestand

Selecteer het lege symbool dat in het exportbestand moet worden gebruikt.

Een voorbeeld met '_'-symbool:

Een voorbeeld met ' '-symbool:

Unitechnik-export: Tabblad TS-configuratie

Opmerking:

Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".

Optie

Beschrijving

Rotatie

Selecteer de scanrichting die definieert welke zijde van het hoofdonderdeel naar de palletbasis is gericht. Unitechnik-export gebruikt scanlayers om de geometrie van alle onderdelen in een betonelement te verkrijgen.

De scanrichting is afhankelijk van het vlak van het hoofdonderdeel van het betonelement. Een vloerpaneel wordt van beneden naar boven gescand. Een muurpaneel en een kolom worden van de ene naar de andere zijde gescand. De positie en richting van een basisvorm van het geëxporteerde betonelement zijn afhankelijk van de rotatie.

U kunt het gebruikersattribuut van het oppervlakobject Gebruik oppervlak als palletbasis gebruiken om het object te oriënteren zonder de stortzijde of rotatie in exportinstellingen te wijzigen.

U kunt de oppervlakteobject-richting van de pallet uitlijnen-UDA gebruiken, dat het element in het vlak roteert zodat de geselecteerde zijde naar de Y-as van de pallet is gericht en uitlijnt met de X-as van de pallet. Deze functie overschrijft alle andere rotatie-instellingen.

De export controleert ook op de PALLET_ROTATION UDA die door de tool voor de dubbele wanddetails wordt geschreven en roteert het element respectievelijk 90 graden naar links of rechts.

Nee

Vloer: Onderzijde tot boven

Wand: Voor- naar achterzijde (volgens de modelleerrichting)

Kolom: Zijkant tot zijkant

180

Vloer: Boven tot onderzijde

Wand: Achter tot voorzijde

Kolom: Van een zijde naar de tegenoverliggende zijde

+90º rondom X

Vloer: Van links naar de rechterzijde

Wand: Boven tot onderzijde

Kolom: Zijkant tot zijkant

-90º rondom X

Vloer: Van rechts naar de linkerzijde

Wand: Onderzijde tot boven

Kolom: Van een zijde naar de tegenoverliggende zijde

-90º rondom Y

Vloer: Achter tot voorzijde

Wand: Van rechts naar de linkerzijde

Kolom: Boven tot onderzijde

Met de optie Stortzijde hangt de scanrichting af van de gedefinieerde stortzijde, zodat de tegenovergestelde zijde zich naar de pallet richt.

Voorbeelden van rotatie:

 • Onjuist scanvlak (vanaf de rechterzijde naar de linkerzijde):

 • Juiste scanvlak (van achteren naar voren):

Extra rotatie

Selecteer de rotatie rond de z-as en daarmee de rotatie van het pallet. De x-as heeft nog steeds dezelfde richting, maar de x- en y-richting zijn gewijzigd.

Stel Teken palletas in op Ja op het tabblad Pallet om het werkelijke coördinatensysteem weer te geven.

 • Nee

  Geen extra rotatie.

 • X Y omdraaien

  Verwissel x-as en y-as.

 • X=max(X_dim,Y_dim) hoofdonderdeel

  X-as gaat door de langere zijde van het hoofdonderdeel.

 • X=min(X_dim,Y_dim) hoofdonderdeel

  X-as gaat door de kortere zijde van het hoofdonderdeel.

 • X=max(X_dim,Y_dim) betonelement

  De X-as gaat door de langere zijde van het betonelement.

 • X=min(X_dim,Y_dim) betonelement

  De X-as gaat door de kortere zijde van het betonelement.

 • +90º rondom Z

  Roteert x- en y-as rond de z-as met 90 graden.

 • -90º rondom Z

  Roteert x- en y-as rond de z-as met -90 graden.

 • 180º rondom Z

  Roteert x- en y-as rond de z-as met 180 graden.

In het volgende voorbeeld wordt het coördinatensysteem zonder rotatie en zonder extra rotatie-instellingen weergegeven. Paneel 1 heeft de z-as parallel aan de korte zijde ingesteld. In de Unitechnik-indeling is het niet correct, dus het coördinaten systeem moet worden geroteerd. Met paneel 2 wordt een rotatie van 90 graden rond de z-as weergegeven.

Automatisch roteren op pallet

Selecteer of u het coördinatensysteem voor exporteren +90° of -90° wilt roteren wanneer de elementbreedte de palletbreedte overschrijdt of wanneer de elementbreedte de elementlengte overschrijdt of om het element automatisch op pallet te roteren.

Met de optie Automatisch roteren op pallet wordt het element geroteerd op basis van een vaste set regels die definiëren dat de langere rand zonder uitsnijdingen of instortvoorzieningen zich aan de onderrand van de pallet bevindt. Voor de optie Automatisch roteren op pallet kunt u ook selecteren of de standaard rotatierichting is ingesteld Op lange gelijkmatige rand (rechtsom) of Op lange gelijkmatige rand (linksom).

CONTOUR exporteren

Selecteer hoe de elementcontour moet worden geëxporteerd. De opties zijn Gescand, Omtrek en Vereenvoudigd.

De optie Gescand vraagt om de gemodelleerde 3D-geometrie met 2D-scanvlakken. Raadpleeg de instellingsbeschrijving Scan positie hieronder.

De optie Omtrek definieert de contour als vier loodrechte lijnen tussen de minimum- en maximumwaarden van (x-, y-) coördinaten.

De optie Vereenvoudigd exporteert een vereenvoudigde contour met vier x-, y-hoekpunten van het element. Vergelijkbaar met de omtrek, maar vertegenwoordigt diagonale lijnen aan de randen.

Scan positie

De elementcontour, uitsnijdingen en lijnattributen worden gedefinieerd door het betonelement in de scanrichting te scannen die door de bovenstaande rotatie-instellingen worden gedefinieerd. Een scanvlak werkt als een doorsnede zonder vensterdiepte. De exportapplicatie gebruikt één of twee scanvlakken voor elk onderdeel dat in het geëxporteerde betonelement is opgenomen (ongeacht de structuurinstelling van het uitvoerbestand).

De offset is naar het midden van het paneel vanaf het scanvlak gericht, maar kan een positieve of negatieve waarde zijn.

Het aantal scanlagen is afhankelijk van de geselecteerde scanpositie. Elk object van het betonelement wordt in een richting gescand.

Selecteer de positie waarin alle onderdelen worden gescand. Elk onderdeel wordt afzonderlijk gescand. Het scanvlak is parallel aan het basisvormvlak.

 • Onder- en bovenzijde

  Twee scanvlakken aan de boven- en onderzijde van het gescande onderdeel.

 • Alleen onderzijde

  Eén scanvlak aan de onderzijde.

 • Alleen bovenzijde

  Eén scanvlak aan de bovenzijde.

 • Alleen midden

  Eén scanvlak in het middelpunt van het gescande onderdeel.

 • Boven, onder en midden

  Drie scanvlakken: één aan de bovenzijde, één aan de onderzijde en één in het middelpunt van het gescande onderdeel.

Als u de positie van het exacte scanvlak wilt verplaatsen, gebruikt u hieronder de vakken Offset scanpositie om de begin- en eindoffset te definiëren.

Voeg CONTOUR-lagen samen

U kunt slechts een scanlaag exporteren. Met twee gescande lagen moeten ze worden samengevoegd tot een laag.

 • Snijpunt

  Maakt polygoonsnijpunt van twee contourgeometrieën.

  1. Eerste gescand layer
  2. Tweede gescand layer
  3. Layer
 • Samenvoeging

  Maakt polygoonsamenvoeging van twee contourgeometrieën.

Sparingen exporteren

Als u een uitsnijdingsexport wilt voorkomen, selecteert u Nee.

Selectie uitsluiten sluit de gemodelleerde uitgesneden onderdelen die u door klasse of naam definieert van de export uit.

Alleen geselecteerde neemt de uitgesneden onderdelen die u door klasse of naam definieert in de export op.

Voeg CUTOUT-lagen samen

Hetzelfde als Exporteer contour, maar alleen voor gaten.

Sparingen samenvoegen

Selecteer hoe u overlappende uitsnijdingen wilt samenvoegen. U kunt selecteren of u een grote sparing wilt exporteren die door kleinere sneden als aparte uitsnijdingen worden gemaakt. De opties zijn:

 1. Samengevoegd tot één sparing

 2. Niet-samengevoegde, overlappende sparingen

 3. Niet-samengevoegde sparingen zonder overlapping

Insnijdingen als instortvoorzieningen

Herkent automatisch bepaalde uitsnijdingen als instortvoorzieningen. Selecteer het uitsnijdingstype: Alleen toegewezen, Alle, Uitsparingen, Binnen contour, of Uitsparingen van binnen.

Instortvoorzieningen die door u zijn toegewezen als Vormer van uitsnijding blijven altijd een instortvoorziening, tenzij dit uitgesloten is. Binnen de contour betekent een uitsnijding die door het betonnen onderdeel ten minste van drie zijden is omgeven.

Breid contour uit en voeg bekisting toe

Selecteer of u de contour op basis van uitstekende wapening of instortvoorzieningen wilt verlengen. Deze instelling verlengt de contour en voegt extra instortvoorzieningen voor bekisting aan het verlengde gebied toe.

Bekisting wordt niet toegevoegd als er al een instortvoorziening met dezelfde geometrie is.

De contour wordt niet verlengd voor instortvoorzieningen van elektraleidingen.

Naam voor aanvullende bekisting (instortvoorziening)

Definieer een naam voor de instortvoorziening.

Exporteer geometrie

Selecteer of de geometrie van het geëxporteerde onderdeel (betonnen contour, uitsnijding, instortvoorziening) als polygonen of lijnen wordt weergegeven.

Geëxporteerde polygonen:

Geëxporteerde lijnen:

Ronde gaten als cirkel exporteren (K)

Selecteer of u ronde gaten als cirkels (K) of polygonen/lijnen wilt exporteren.

Dubbele wand gedraaid

Selecteer of de eerste schil van een dubbele wand op de pallet wordt gedraaid. Deze vereiste is afhankelijk van het ontvangende hoofdcomputersysteem. De opties zijn:

Nee, één coördinatensysteem: Geëxporteerd als in het model, schil 1 vooraan, schil 2 in de achtergrond.

Ja, draai schil 1: De schil 1 heeft een offset door de palletbreedte in de y-richting (op het tabblad Validatie gedefinieerd) en is omgekeerd rondom de x-as.

Ja, draai schil 1 - vaste rand omhoog: Dit is bedoeld voor speciale machines.

Nee, schilspecifieke coördinatensystemen: Wordt gebruikt om de tweede schil in de Z-richting vanaf de onderkant van de pallet in opwaartse richting te exporteren.
Sta wisselen van schillen toe

Geef aan of de dubbele-wandschillen worden verwisseld.

Unitechnik-export: Tabblad Instortvoorzieningen

Opmerking:

Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".

Optie

Beschrijving

Normale instortvoorzieningen

Selecteer welke onderdelen als instortvoorzieningen beschouwd. Instortonderdelen worden in het MOUNPART-blok geëxporteerd.

Als het blok met instortvoorzieningen uit verschillende onderdelen bestaat, is het nuttig om alle instortvoorzieningsonderdelen in één submerkblok te combineren en vervolgens als submerk aan een betonelement of betonnen schilsubmerk toe te voegen. Instortvoorzieningen van enkelvoudige onderdelen kunnen eenvoudig aan een betonelement worden toegevoegd.

 • Geselecteerde + staal

  Alle klassen die in het vak Klasse instortvoorzieningen worden weergegeven, worden als instortvoorzieningen beschouwd. Alle stalen onderdelen worden ook als instortvoorzieningen beschouwd, tenzij ze van de export zijn uitgesloten.

 • Geselecteerde

  Klassen die in het vak Klasse instortvoorzieningen worden weergegeven, worden alleen als instortvoorzieningen beschouwd.

 • Geen export

  Negeert het vak Klasse instortvoorzieningen en exporteert alle stalen onderdelen als standaardonderdelen.

 • Geselecteerd (ook wapening) + staal

  Alle onderdelen en wapeningsstaven die in het vak Instortvoorzieningsklassen of -namen zijn weergegeven, worden als instortvoorzieningen beschouwd en als lijnen geplot. Ook de omtrek kan worden gebruikt. Alle stalen onderdelen worden ook als instortvoorzieningen beschouwd.

Instortvoorzieningsklassen of -namen

Voer de klassen of namen van de instortvoorzieningen in.

Exporteer elementen

Selecteer hoe de 2D-geometrie van instortvoorzieningen en de stalen blokken worden geëxporteerd.

Instortvoorzieningen worden als onderdelen geëxporteerd. Alle ingesloten lassen en merkrelaties worden genegeerd.

Gelaste instortvoorzieningen en het merkblok worden als één onderdeel met de omtrekgeometrie van het gehele submerk geëxporteerd.

Alleen het hoofdonderdeel van het ingesloten blok of het ingesloten merk wordt geëxporteerd.

Het hoofdonderdeel van het ingesloten blok dat in de x-richting wordt verlengd om alle onderdelen van het ingesloten blok te dekken, wordt geëxporteerd.

Alleen de omtrek rondom het hoofdonderdeel van het ingesloten blok of het ingesloten merk wordt geëxporteerd.

Exporteer de hoeksymbolen van de omtrek van het submerk van de instortvoorziening.

Exporteer de hoeksymbolen van de omtrek het hoofdonderdeel.

Exporteer alle submerkonderdelen als een object met doorlopende geometrie.

Exporteer alle submerkonderdelen als een object met een aparte geometrie van elk onderdeel.

Breedte/hoogte hoeksymbool

Voer de breedte en hoogte van het hoeksymbool in.

Def-exportcode

Definieer hoe het invoegpunt en de richting voor instortvoorzieningen worden berekend. Mogelijke waarden zijn 0, 1, 2, 3, 11, 12, 21, 22, 23, 31 en 32, 41, 42, 43.

In de meeste gevallen verwijst het invoegmiddelpunt naar het zwaartepunt van het submerk of het hoofdonderdeel van de instortvoorziening, afhankelijk van de instelling Exporteer elementen.

0 = negeert het symbool en gebruikt de instelling van de omtrek voor het submerk op volgens de instelling voor het invoegen van het zwaartepunt (1 - 5), bijvoorbeeld PLATE 0 0 4.

1 = het invoegpunt is het middelpunt van de instortvoorziening en de richting is parallel aan de langste zijde van de geëxporteerde instortvoorzieningsgeometrie. De standaard is 1.

2 = het invoegpunt is het middelpunt van de instortvoorziening en de richting is parallel aan de kortste zijde van de geëxporteerde instortvoorzieningsgeometrie.

3 = het invoegpunt is het middelpunt van de instortvoorziening en als het hoofdonderdeel symmetrisch is, wordt de richting van de instortvoorziening langs de lijn van het hoofdonderdeelzwaartepunt naar het submerkzwaartepunt berekend.

11 = het invoegpunt is het punt van de instortvoorziening in het midden van de kortste zijde en de richting is langs de langste zijde.

12 = het invoegpunt is het punt van de instortvoorziening in het midden van de langste zijde en de richting is langs de kortste zijde.

21 = het invoegpunt is in de bovenste hoekpunt van de contour het dichtst bij de instortvoorziening en de richting is parallel aan de langste zijde van de geëxporteerde instortvoorzieningsgeometrie.

22 = het invoegpunt is in de bovenste hoekpunt van de contour het dichtst bij de instortvoorziening en de richting is parallel aan de kortste zijde van de geëxporteerde instortvoorzieningsgeometrie.

23 = het invoegpunt is in de bovenste hoekpunt van de contour het dichtst bij de instortvoorziening en als het hoofdonderdeel symmetrisch is, wordt de richting van de instortvoorziening langs de lijn van het hoofdonderdeelzwaartepunt naar het submerkzwaartepunt berekend.

31 = het invoegpunt is het punt van het dichtstbijzijnde hoekpunt op het betonnen onderdeel, tussen de instortvoorzieningen en de zijde van het betonnen onderdeel en de richting is langs de langste zijde.

32 = het invoegpunt is het punt van het dichtstbijzijnde hoekpunt op het betonnen onderdeel, tussen de instortvoorzieningen en de zijde van het betonnen onderdeel en de richting is langs de kortste zijde.

41 = het invoegpunt van de instortvoorziening van het merkzwaartepunt en oriënteert zich op de begin- tot eindpuntas.

42 = het invoegpunt van het beginpunt van de instortvoorziening van het onderdeel en oriënteert zich op het eindpunt.

43 = het invoegpunt van de instortvoorziening van het merkzwaartepunt en oriënteert zich op de as van de langste rand.

Snijd buitenste merken

Selecteer hoe de ingesloten onderdelen die zich buiten het betonelement bevinden, worden geëxporteerd.

Alle onderdelen in de instortvoorziening worden geëxporteerd.

Alleen de ingesloten onderdelen die zich binnen het betonelement bevinden, worden geëxporteerd. Ingesloten onderdelen die zich buiten het betonelement bevinden, worden genegeerd. Als een ingesloten onderdeel zich gedeeltelijk binnen een betonelement bevindt, wordt de geëxporteerde geometrie van het ingesloten onderdeel gewijzigd om uit te snijden.

Hetzelfde als de vorige optie, maar alleen ingesloten onderdelen waarvan de klasse in Snijd alleen buitenste klassen is gedefinieerd, worden meegenomen.

Snijd alleen buitenste klassen

Voer de klassen van onderdelen in waarvan de geometrie is gewijzigd om uit te snijden als u de laatste optie in de lijst Snijd buitenste merken hebt geselecteerd.

Z-positie instortvoorziening

Selecteer de z-positie van de instortvoorziening. De opties zijn Minimum tot pallet, Beginpunt en Z=0. Wanneer u Z=0 selecteert, worden alle geëxporteerde instortvoorzieningen op het niveau van de pallet geplot.

U kunt het bestand spec_assemblies_def.txt gebruiken om de positie van de instortvoorzieningen in te stellen. Zie hierboven.

Als dit niet is toegewezen, wordt standaard de in het dialoogvenster gekozen instelling gebruikt.

Bijvoorbeeld:

Op de eerste regel van het bovenstaande voorbeeld hebt u extra opties voor het positioneren van het instortvoorzieningsymbool:

Quicky is de naam van de instortvoorziening.

4 is het aantal regels dat volgt.

1 is het installatietype van de instortvoorziening: 1 2 3 11 12 21 22 23 31 32 (zie hierboven).

1 definieert de geometrie waarvoor het zwaartepunt wordt berekend; de opties zijn 1 t/m 5 hierboven. 1 betekent dat de symboollocatie wordt gedefinieerd door het zwaartepunt van de submerk-omtrek van de gehele instortvoorziening.

Het speciale merkplotsymbool voor Z=0 is pallet, voor Minimum tot pallet bottom en voor Beginpunt middle.

Speciale instortvoorzieningen Klasse- of naamlijst

Wanneer speciale instortvoorzienigen als-namen en objectnamen uit meerdere woorden bestaan, plaats deze dan tussen aanhalingstekens en gebruik spaties tussen woorden bijvoorbeeld: "WOORD1 WOORD2".

Isolatie

Definieer de isolatieklassen of -namen. De corresponderende onderdelen worden als isolatieonderdelen geëxporteerd. Alle onderdelen die als isolatie worden beschouwd, worden naar het MOUNPART-blok geëxporteerd. Het standaardtype instortvoorziening voor isolatie is 03 tenzij dit is overschreven.

Elektrische buizen

Definieer de klassen of name van de elektraleiding. De corresponderende onderdelen worden als MOUNPART met lijnengeometrie geëxporteerd. Het standaardtype instortvoorziening voor elektrische installatie is 07 tenzij dit is overschreven.

Opening instortvoorziening

Definieer de klassen of namen van de opening van de instortvoorziening. De corresponderende onderdelen worden als normale instortvoorzieningen in het MOUNPART-blok geëxporteerd. De geometrie wordt in de blokken CONTOUR en CUTOUT van het betonnen onderdeel niet in aanmerking genomen.

Uitsnijding opening

Definieer de klassen of namen van de opening van de uitsnijding. De corresponderende onderdelen worden alleen met betrekking tot hun geometrie in het CUTOUT-blok van het betonnen onderdeel geëxporteerd. Ze worden niet naar het MOUNPART-blok geëxporteerd.

Vormer van uitsnijding

Exporteer uitsnijdingen die met een klasse of naam in het MOUNPART-blok staan aangegeven. Het standaardtype instortvoorziening voor het uitsnijdingsvak is 21 tenzij dit is overschreven.

Thermisch ankers

Exporteer thermische ankers voor thermische wanden door namen of klassen te specificeren.

U moet Isolatie exporteren instellen als Instortvoorzieningen (blok) met thermisch anker om de thermische ankerfunctie en instelling van de thermische ankers te activeren.

Isolatie exporteren

Selecteer hoe de isolatie moet worden geëxporteerd:
 • Als instortvoorziening (blok) exporteert isolatieonderdelen in het MOUNPART- blok als instortvoorzieningen.

 • Als betonwand exporteert isolatieonderdelen in het SLABDATE blok als betonwanden

 • Als layers en instortvoorzieningen exporteert isolatieonderdelen in het SLABDATE blok als layers en in het MOUNPART blok als instortvoorzieningen.

 • Om thermische ankers te exporteren als onderdeel van de isolatie, selecteer: Als instortvoorziening (mounpart) met thermisch anker. De thermische ankers worden weergegeven als zeer kleine verticale lijnen binnen de geometrie van de isolatie-mounpart.

Selecteer als de isolatielayer de contour beïnvloedt met de optie Layer op contour uitsnijden en Verleng contour. Deze opties zijn alleen beschikbaar als de isolatie wordt geëxporteerd als een layer binnen het betonelement en u de instelling Isolatie exporteren hebt ingesteld op Als betonwand of Als layers en instortvoorzieningen. Wanneer Layer op contour uitsnijden wordt gebruikt, wordt de bekisting geplaatst bij de vastgestelde betonrand, maar mag een eventueel isolatie-instortvoorziening buiten deze contour uitsteken.

Exporteer oppervlak

Selecteer of de oppervlakte in het blok MOUNPART als instortvoorzieningen of in het blok SLABDATE als betonwanden wordt geëxporteerd. U kunt ook de optie Nee gebruiken waardoor geen oppervlakte wordt geëxporteerd.

Gesneden randen exporteren

Selecteer hoe gesneden randen als MOUNPART-blok moeten worden geëxporteerd. De opties zijn:

 • Trimlijnen

 • Vellingkanten

 • Lijnuitsnijdingen en afwerkingen

De geometrie is een eenvoudige lijn en de MOUNPARTs hebben vaste namen. Trimlijnen en fittingen worden langs de gesneden rand getekend. Afwerkingen worden op de binnenlijn van de afgeschuinde rand getekend.

U kunt deze instelling bijvoorbeeld gebruiken voor het weergeven van zaagplaten op standaardplaten.

Identificatie van installatie

Selecteer de identificatie van de installatie voor het MOUNPART-blok.

De opties zijn Geïnstalleerd (0), Alleen geplot (1), Alleen geïnstalleerd (2), Niet geïnstalleerd, niet geplot (3), Geïnstalleerd in wapening (4), Automatisch geïnstalleerd (5).

Unitechnik-export: Tabblad Wapening

U kunt losse wapeningsstaven en groepen van rechte en gebogen wapeningsstaven, en rechthoekige, polygone of gebogen netten exporteren. De wapeningsstaafgroep, of het rechthoekige of polygone net is verdeeld in verschillende losse wapeningsstaven. Alle wapeningsstaven worden in het blok RODSTOCK geëxporteerd.

Opmerking:

Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".

Optie

Beschrijving

Staven exporteren - Recht

De staven met haken worden door de instelling Recht gedefinieerd, niet door de instelling Gebogen.

Alle inclusief haken - Rechte wapeningsstaven worden geëxporteerd. Haken worden ondersteund.

Alle zonder haken - Exporteert rechte staven alleen zonder haken.

Verzameld - Niet-verzamelde wapening wordt van de export uitgesloten.

Staven exporteren - Gebogen

Alle - Gebogen wapeningsstaven worden geëxporteerd.

Verzameld - Niet-verzamelde wapening wordt van de export uitgesloten.

Netten exporteren

Wanneer dit op Ja is ingesteld, worden polygonale of rechthoekige netten geëxporteerd. Haken worden ondersteund. U kunt de instelling voor rechte of gebogen netten afzonderlijk definiëren.

U kunt ook selecteren of u langs de langste lijn of parallel aan een pallet wilt uitslaan.

Gebogen net en wapening

Wanneer deze optie op Alles als-opengevouwen is ingesteld, wordt gebogen wapening als uitgeslagen geëxporteerd.

Wanneer deze variabele is ingesteld op Formulieren die vrij kunnen worden geselecteerd, wordt de gebogen wapening als Formulieren die vrij kunnen worden geselecteerd geëxporteerd, wat betekent dat ze de geometrie van elk been en elke buiging in de extra rij vertegenwoordigen.

Haken worden ook voor uitgeslagen wapening ondersteund en u kunt Net met haak-vormen 0, 2 en 5 selecteren. Haakvormen 0, 2 en 5 zijn verwijderd.

Net met haakvormen 0-5 exporteert de eindhaakvorm L en twee typen vormen S en U (flectievorm 1, 2, 3, 4 en 5) als eindhaken volgens de Unitechnikspecificatie. Andere vormen worden als onbekende vorm 999 geëxporteerd.

Met de optie Net als ontvouwd kunt u gebogen netten als opengevouwen exporteren terwijl andere gebogen wapening als gebogen wordt geëxporteerd.

Netvormen 0-5 of vrij exporteert de eindhaakvorm L en twee typen vormen S en U (flectievorm 1, 2, 3, 4 en 5) als eindhaken volgens de Unitechnikspecificatie. Andere vormen worden geëxporteerd met formulieren die vrij kunnen worden geselecteerd.

U kunt uit twee wapeningsbeginpunten selecteren: Oorsprong in uitgeslagen staaf of Oorsprong in begin staafpunt. Oorsprong in uitgeslagen staaf gebruikt het eerste punt van het hoofdbeen van de staaf- of netdraad, afhankelijk van de staaforiëntatie in de export. De optie is ook van invloed op het z-niveau van de wapening in het resulterende Unitechnik-bestand. De beginpunten worden niet door uitslaanopties beïnvloed.

Netten exporteren als

Stel de rotatie van het netvlak in het exportbestand in. De opties zijn:

Standard

Instortvoorzieningen: wordt geëxporteerd als instortvoorzieningen.

Gedraaid naar pallet (langste draad op X-as): alle netten worden afzonderlijk in lijn met de palletassen geroteerd.

Gedraaid naar pallet (gebogen draad op X-as): Exporteert netten die zijn geroteerd naar het palletvlak met gebogen draden parallel aan de X-as van de pallet.

Klassen of namen van supportliggers

We raden u aan om supportliggers met supportliggercomponenten te modelleren die automatisch door de export worden herkend, zodat de export sneller en consistent nauwkeurig wordt gemaakt.

Voer de klasse of de naam van wapeningsstaven, stalen staven of profielen in die supportliggers vertegenwoordigen. De waarde 15 17 5 betekent bijvoorbeeld dat onderdelen met klasse 15, 17 of 5 als supportliggers worden beschouwd.

U kunt supportliggers binnen het STEELMAT-blok exporteren met de optie Binnen het STEELMAT-blok. U kunt ook de Z-coördinaat van de supportligger als 0 exporteren door de optie Zonder betonnen dekking te gebruiken. De supportliggers worden standaard buiten het STEELMAT blok geëxporteerd.

Supportliggers worden weergegeven als een enkele lijn die volgens uw selectie wordt geplaatst:

 • Als supportligger bovenregel (standaard): De geometrie van de belangrijkste regel (bovenregel) met alle gegevens wordt opgenomen in de export.

 • Als supportligger onderregels: De supportligger wordt als één object geëxporteerd maar met het hoeveelheidsgetal 2 inclusief de tussenafstand.

 • Als supportligger alle regels: Een object als het bovenstaande maar met het hoeveelheidsgetal 3.

 • Als bovenregel met eindsymbolen: Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de bovenregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Bovendien de bovenstaande BRGIRDER-gegevens.

  U kunt de symboollengte aanpassen op het tabblad Symbolen waar u ook kunt selecteren of supportliggers die als instortvoorzieningen worden geëxporteerd ook breedtesymbolen moeten hebben.

 • Als onderregels met eindsymbolen: Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de onderregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Bovendien de bovenstaande BRGIRDER-gegevens.

 • Alleen eindsymbolen bovenregel: Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de bovenregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Geen BRGIRDER.

 • Alleen eindsymbolen onderregel: Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de onderregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Geen BRGIRDER.

Exporttype wapening

Definieer de structuur van het geëxporteerde bestand voor wapening.

Plant with lying robot only

Alle wapening inclusief netobjecten worden als afzonderlijke rodstocks binnen slabdate geëxporteerd.

Fabricage van gelaste staven

Als Exporttype op Fabricage van gelaste staven is ingesteld, worden de staafgroepen als individuele rodstocks geëxporteerd. Netobjecten worden binnen STEELMAT-blokken als rodstocks geëxporteerd.

De structuur van het uitvoerbestand (er wordt slechts één SLABDATE weergegeven):

Wapening verzamelen

De structuur van het uitvoerbestand is dezelfde als voor Fabricage van gelaste staven. Met deze optie kunt u netten, enkelvoudige wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen verzamelen in groepen die in één blok STEELMAT worden geëxporteerd. De groepen worden verzameld op basis van het veld Verzamel op basis van. U kunt ook netten verzamelen die tot verschillende betonelementen behoren.

1 (oranje kleur): Het net behoort tot het onderste paneel van het betonelement. De netnaam is MESH1.

2 (blauwe kleur): Twee losse staven. De naam is MESH1.

3 (groene kleur): Eén wapeningsstaafgroep behoort tot het bovenste paneel. De naam is MESH1.

Als Exporttype wapening op Verzamel wapening en Verzamel op basis van op Naam is ingesteld, worden alle drie de verschillende wapeningstypes in één net verzameld dat in één STEELMAT-blok wordt geëxporteerd.

Andere niet-aangewezen staafgroepen worden als afzonderlijke rodstocks geëxporteerd. Als het verzamelde net slechts één staaf heeft, wordt het als afzonderlijke rodstock zonder STEELMAT geëxporteerd.

Aangewezen gelaste staven

Deze optie werkt op dezelfde manier als Fabricage van gelaste staven, maar u kunt deze met de optie Verzamel op basis van gebruiken om de staven aan te duiden die hoofdlayers met wapeningstype 1 of 2 vormen terwijl de staven als RODSTOCK afhankelijk blijven van het objecttype.

Verzamel op basis van

Selecteer hoe netten worden verzameld. De netten met één staaf worden als een enkelvoudige wapeningsstaaf geëxporteerd.

 • Naam

  Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met dezelfde naam worden in netten verzameld. Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met dezelfde naam is gelijk aan één net in het geëxporteerde bestand.

 • Klasse

  Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met hetzelfde klassenummer worden in netten verzameld. Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen me met één klassenummer is gelijk aan één net in het geëxporteerde bestand.

 • Kwaliteit

  Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met dezelfde kwaliteit worden in netten verzameld.

 • UDA

  Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met hetzelfde gebruikersattribuut worden in netten verzameld.

  De waarde die u in het vak naast deze optie invoert, is de UDA-waarde.

Verzamelen indien afstand minder is dan

Definieer de maximumafstand tussen netstaven die samen in één STEELMAT moeten worden verzameld.

Staafgroepering

Groepeer vergelijkbare staven met een gelijke tussenafstand. Vergelijkbare staven worden geëxporteerd met één RODSTOCK-rij met de juiste hoeveelheid en tussenafstand. De opties zijn Ja en Nee (standaard).

De staafgroepering is hoofdzakelijk bedoeld om bij de fabricage van eenvoudige netten en wapening te worden gebruikt.

Lengte wapeningsstaven

Selecteer hoe de lengte van de wapeningsstaaf wordt berekend.

 • Lijnen in het midden

 • Lijnen aan de rand (alleen totale lengte)

 • Lijnen aan de rand (alle beenlengten) berekent de lengten van de wapeningsstaaf aan de rand van de staven.

 • GetValue(Length) (alleen totale lengte)

Diameter stekken

Selecteer hoe de diameter van de wapeningsstaaf wordt geëxporteerd. De opties zijn:

 • Werkelijk of nominaal (XS_USE_ONLY_NOMINAL_REBAR_DIAMETER)

 • Diameter

 • Werkelijk

 • Nominaal

Deze selectie is van invloed op de resultaten van de optie Staaflengte.

Hoeklimiet wapeningsrichting

Selecteer of de startrichting van de wapeningsstaven in het XY-vlak beperkt is, zoals in sommige productie-interfaces nodig is.

 • Nee

  De wapeningsstaven geëxporteerd omdat ze in Tekla Structures worden gemodelleerd.

 • Van 0 tot 180

  De wapeningsstaven worden geëxporteerd zodat ze een limiet van de beginhoek hebben die minder is dan 180 graden en daarom altijd georiënteerd zijn om in een positieve y-richting van een pallet te beginnen.

  In dit geval is het beginpunt van de staaf altijd het einde van de staaf met de kleinste Y-coördinaat.

 • Van 0 tot 180 geordend

  Hetzelfde als boven maar de wapeningsstaven worden op basis van de richting van de hoek van de wapeningsstaaf gesorteerd: de wapeningsstaven met lagere hoeken zijn eerst.

 • Van 180 tot 0 geordend

  De wapeningsstaven worden op basis van de richting van de hoek van de wapeningsstaaf gesorteerd: de wapeningsstaven met hogere hoeken zijn eerst.

Eerste zethoek

Hiermee kan de eerste buighoek van de flectievrije afstandhouder als positief of negatief worden ingesteld (zoals vereist bij bepaalde interfaces). De opties zijn:

 • Altijd positief

 • Positief of negatief toestaan

Wapeningstypen

Selecteer de wapeningsstaaftypen in een te exporteren net. UDA kan ook voor de meeste opties worden opgegeven. De opties zijn:

 • Gebruik 1, 2 en 4

 • Gebruik 1, 2, 4, 5, 6, 8 en UDA (standaard)

 • Gebruik 1, 2, 8 en UDA

 • Gebruik 1, 2, 4, 8 en UDA

 • Gebruik 1, 2 en UDA

1 en 2 zijn voor de staven in de onderzijde in de lengterichting en dwarsstaven. Met de optie 1, 2 en UDA wordt de laagste staaflayer inclusief alle staven in dezelfde richting met staaftype 1 geëxporteerd en alle andere layers worden als type 2 geëxporteerd.

5 en 6 zijn voor de staven in de bovenzijde in de lengterichting en dwarsstaven.

4 is voor andere staven die in de elementwapening worden geplaatst.

8 is voor losse staven die in prefab-netten worden gelast.

Daarnaast kunt u de optie Onderste staaf = type 1 gebruiken om op te geven dat de staven van het wapeningstype 1 altijd de laagste staven van een net zijn, ongeacht de netoriëntatie op de pallet.

De opties Gebruik 1, 2 en 4 en Gebruik 1, 2, 4, 5, 6, 8 en UDA berekenen de typen 1 en 2 voor de hoofdwapening volgens de dieptepositie van de layer.

De opties Gebruik 1, 2, 8 en UDA en Gebruik 1, 2, 4, 8 en UDA zijn voor specifieke interfaces. Standaard gebruiken ze een logica die de typen 1 en 2 heeft die door de staafrichting in pallet x-/y-assen zijn toegewezen, niet op basis van hun diepte in de z-richting.

Staven niet gemaakt door robot

Voer de klassen van de te verzamelen losse wapeningsstaven in. De staven zijn een onderdeel van een net en worden als wapeningsstaaf met type 8 geëxporteerd.

Klassen voor niet-geautomatiseerde staven

Voer de klassen van de wapeningsstaven in die tags voor niet-geautomatiseerde productie moeten hebben.

Type afstandhouder

U kunt gegevens over het type afstandhouder aan de eerste layer van de wapening (Unitechnik-wapeningstype 1) toevoegen. Het type afstandhouder wordt toegevoegd aan het respectievelijke type afstandhouderblok in de rodstock binnen het Unitechnik-bestand. De opties zijn:

Automatisch, staaftype 1: berekent automatisch het type afstandhouder volgens de dekkingsdikte. Wanneer het wapeningstype 1 is en het element dunner dan 100 mm is, wordt het type afstandhouder geëxporteerd.

Automatisch, alle staaftypen: Het type afstandhouder wordt altijd voor elke staaf berekend.

Door gebruiker gedefinieerd type afstandhouder: Voer het type afstandhouder in dat in alle staven van de eerste layer moet worden ingevoerd.

Nee: laat 0 als type afstandhouder.

Startpositie afstandhouder

Voer de beginpositie van de eerste afstandhouder vanaf het beginpunt van de staaf in, bijvoorbeeld 500 (mm).

Steek afstandhouder

Voer de steekgegevens van de afstandhouder vanaf het beginpunt en verder in, bijvoorbeeld 1000 (mm).

Niveau netdraadlaag

Selecteer hoe netdraadniveaus worden berekend. De opties zijn:

 • Werkelijk niveau: Dit is het relatieve draadniveau in het model.

 • Op hoogste niveau: Alle draden in de layer worden naar het niveau van de draad met de hoogste z-positie verplaatst.

 • Op staafgrootte: Het relatieve niveau van de tweede layer wordt volgens de draadgrootte geschreven.

 • Handmatig: Het draadniveau van de tweede layer kan handmatig worden gedefinieerd.

Verstevigingsstaven net toevoegen

Selecteer of wapeningsnetdraden door openingen moeten worden verlengd om het net te stabiliseren. Gebruik dit voor netten met grote openingen.

Max. h.o.h.-maat verstevigingsstaven

Voer een waarde in om de maximale speling van de draden te definiëren die het wapeningsnet stabiliseren. Hierdoor wordt het minimumaantal extra draden binnen deze tussenafstand verlengd vanaf de dichtstbijzijnde volledige draad dichtbij de opening.

Sortering netten

Selecteer of netten worden gesorteerd.

Offset netten

Selecteer of het net een offset in het STEELMAT-blok heeft gedefinieerd. Als de optie op Ja is ingesteld, is de waarde voor de richting X en Y ingesteld op nul. Als de optie op Nee is ingesteld, worden de X- en Y-waarden op basis van de gemodelleerde situatie geëxporteerd.

Unitechnik-export:Tabblad Validatie

Optie

Beschrijving

Teken gescande geometrie

De geëxporteerde geometrie kan worden weergegeven met Teken gescande geometrie.

Selecteer of u wilt controleren of de geometrie van de geëxporteerde onderdelen correct is.Het geeft de lijnen weer die de geëxporteerde rechthoek van de basisvorm, de geëxporteerde geometrie van onderdelen, uitsnijdingen, instortvoorzieningen en wapening vertegenwoordigen.Instortvoorzieningen worden op het vlak van de basisvorm geprojecteerd.De wapeningslijnen worden binnen elke wapeningsstaaf in gebogen of in uitgeslagen status gepositioneerd, afhankelijk van de optie die voor de instelling Gebogen wapening als niet uitgeslagen op het tabblad Wapening is geselecteerd.

 1. Geprojecteerd gebied op de pallet
 2. De geometrie van het hoofdelement en de positie van de scanvlakken
 3. Uitsnijdingsgeometrie
 4. De instortvoorzieningsgeometrie en het referentie-invoegpunt met de rotatierichting

Deze instelling kan een significante invloed op de verwerkingssnelheid van de export hebben.

Teken palletas Selecteer of het coördinatensysteem moet worden weergegeven.De assen worden met gestippelde lijnen weergegeven.
Controle wand naar pallet Selecteer of de export de wandgrootte met de palletgrootte vergelijkt.Als u de optie Ja, exporteer niet indien overschreden selecteert, mogen de opties Palletbreedte, Palletlengte en Max. dikte betonelement niet leeg zijn.
Palletbreedte Definieer de palletbreedte.

Op basis van de palletbreedte en -lengte kan de optie Controle wand naar pallet controleren of een wandelement te groot is om op een pallet te passen.Als het wandelement niet op een pallet past, wordt het wandelement gedraaid.

Palletlengte

Definieer de palletlengte.

Max. dikte betonelement

Definieer de maximale betonelementdikte.

Als u wilt voorkomen dat de droogkamer wordt geraakt, moet de maximale dikte van een betonelement kleiner zijn dan de maximale opening van de droogkamer.

Beperking staafdiameter

Minimum- en maximumdiameter voor de te exporteren wapeningsstaven.

Beperking staaflengte

Minimum- en maximumlengte van de te exporteren wapeningsstaven.

Beperking staafbeenlengte

Minimum- en maximumlengte voor een afzonderlijke te exporteren beengedeelte binnen een gebogen wapening.

Lengtebeperking wapeningsnet (lang)

Minimum- en maximumdiameter voor de in de lengterichting te exporteren wapeningsstaven.

Lengtebeperking wapeningsnet (dwars)

Minimum- en maximumlengte van de te exporteren dwarse wapeningsstaven binnen een net.

Beenlengtebeperking wapeningsnet

Minimum- en maximumlengte voor een afzonderlijke te exporteren beengedeelte binnen een gebogen wapeningsnet.

Overstekbeperking wapeningsnet

Minimum- en maximumlengte van het overstekgedeelte van het te exporteren wapeningsnet vóór het eerste laspunt van kruisende draden en na het laatste laspunt van kruisende draden.

Beperking tussenafstanden wapeningsnet

Toegestane tussenafstanden voor te exporteren netstaven die door een lege ruimte worden gescheiden.Als er geen waarde is toegevoegd, is er geen beperking voor de tussenafstand.

Andere exporteren

Deze bewerkingen zijn bedoeld voor objecten waarvan de validatie mislukt:

 • Ongeldige netstaven verwijderen:Sluit alleen ongeldige netstaven uit en niet het hele net wanneer van enkele netstaven de validatie mislukt.

 • Ja, als los (type 4 of 8):Exporteer ongeldige staven als losse staven van type 4 of 8.

 • Ja, negeer beperking:De diameter- en lengtebeperkingen worden genegeerd.

 • Ja, als niet-geautomatiseerd:Exporteer niet-geldige staven als niet-geautomatiseerd.

 • Export voorkomen

 • Alles uitsluiten:Sluit het gehele net uit van de export als de validatie van een van de staven mislukt.

Als de validatie van een staaf mislukt, krijgt u een melding via een logboekbericht.

Unitechnik-export: Tabblad Wapeningsgegevens

Voer indien van toepassing in de rechterkolom de gebruikers- of UDA-string in. Op dit tabblad kunt u alleen gegevensattributen toevoegen, geen geometrische attributen. De gegevens die u toevoegt bepaalt de eenheidsgegevens van de wapening (enkelvoudige wapening, net, supportligger of kooi). De attributen zijn optioneel of verplicht. De lengte van enkele van de velden kan in de UT-indeling beperkt zijn, dus houd de tekenreeksen kort.

Afhankelijk van de instelling kunnen de volgende attributen worden toegevoegd: Naam, Kwaliteit, Klasse, Staaf-ID, Net-ID, Netpositie, UDA, UDA (hoofdonderdeel), UDA (staaf), Onderdeel-UDA, Hoofdonderdeel-UDA, Fase, Gebruikerstekst, Gebruikerstekst + klasse, Template en Text[Template]#Counter.

Text[Template]#Counter:

 • De tekst kan elke tekst inclusief leestekens zijn.
 • Schrijf templates tussen vierkante haakjes [].
 • # voegt een volgnummer toe als de gegevensinhoud in meerdere vermeldingen hetzelfde is.
 • U kunt verschillende templates invoeren en tekstscheidingstekens gebruiken, bijvoorbeeld [ASSEMBLY_POS]-[REBAR_POS].
 • Als u de Text[Template]#Counter met een template begint, moet u vóór de vierkante haakjes als eerste teken een spatie toevoegen.
 • De templateattributen worden gelezen uit de enkelvoudige wapening, het net, de supportligger of de kooi.
 • U kunt ook attributen gebruiken die naar een ander hiërarchisch niveau verwijzen, bijvoorbeeld de merk-UDA of de staaf.
 • U kunt <VALUE> gebruiken om informatie over een onderdeel-UDA op te vragen en {VALUE} om informatie over een merk-UDA op te vragen. Hierdoor wordt het mogelijk om een kortere string te gebruiken in plaats van een template-eigenschap te moeten gebruiken om gebruikersattributen aan te duiden.
 • Met de opties voor gegevensveld en bestandsnaam met #Counterlogica wordt de tellerreeks zo nodig gescheiden gehouden. Alleen objecten met hetzelfde objecttype en dezelfde gegevensstring als basis worden in dezelfde tellerserie geplaatst. Voor gegevensvelden anders dan HEADER-blokvelden zijn deze tellerreeksen ook verschillend binnen elk exportbestand en elke gegevenssectie.

Optie

Beschrijving

Staven: artikelnummer staaf

Selecteer welke eigenschap u als staafartikelnummer voor staven wilt exporteren.

Staven: Artikelnummer net

Selecteer welke eigenschap u als netartikelnummer voor staven wilt exporteren.

Netten: artikelnummer staaf

Selecteer welke eigenschap u als staafartikelnummer voor netten wilt exporteren.

Netten: Artikelnummer net

Selecteer welke eigenschap u als netartikelnummer voor netten wilt exporteren.

Netten: Aanduiding netten

Selecteer de gegevens die u over de netten wilt exporteren.

Netten: Text info 1 (UT 6.0)

Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.

Netten: Text info 2 (UT 6.0)

Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.

Aanduiding gelast been

Wijs het gelaste been in gebogen-netstaven aan als er alleen een been is dat naar kruisende draden wordt gelast. Als u Ja selecteert, worden de gegevens over de aanduiding van een gelast been geëxporteerd.

Strengen (UT 6.0): Trekkracht (KN)

U kunt nu hoofdonderdeel-UDA (UDA (hoofdonderdeel)) of staaf-UDA (UDA (staaf)) gebruiken om de voorspankrachtgegevens in de Unitechnik-export op te nemen.

Door Leeg te selecteren, worden de voorspankrachtgegevens niet geëxporteerd.

Deze instelling werkt alleen voor staven die in het vak Unitechnik-wapeningstype op het tabblad Unitechnik in de gebruikersattributen van staven op 9 worden ingesteld.

BRLIGGER-blok: Type supportligger

Selecteer de stringwaarde van het liggertypeveld in het blok BRGIRDER in het geëxporteerde bestand.

 • Leeg

  er wordt geen string geëxporteerd.

 • Naam

  de naam van het type supportligger wordt geëxporteerd. Als de naam van het bovenste deel van een supportligger leeg is, worden de namen van de stangen gecontroleerd.

 • UDA

  U kunt de gebruikersattribuutwaarden voor een supportliggertype (type) het artikelnummer van de supportligger (art_number), de fabrikantnaam van de supportliggers (fabricator) exporteren.

  De gebruikersattributen kunnen aan de supportligger worden toegevoegd als de onderdelen met de systeemcomponent Supportligger (88) of Supportligger (89) zijn gemaakt en u de benodigde waarden op de dialoogvensters van de componenten hebt ingevoerd.

 • Door de gebruiker gedefinieerde tekst

  de waarde die u in het vak naast deze optie invoert, wordt geëxporteerd.

CAGE-BLOK: Kooiduiding

Selecteer de gegevens die u over de kooi in CAGE block (UT 6.1) wilt exporteren.
CAGE-BLOK: Basiskooivorm

Selecteer de gegevens die u als basiskooivorm wilt weergeven.

CAGE-BLOK: Text info 1

Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.

CAGE-BLOK: Text info 2

Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.

Definitiebestand

Gebruik een extern definitiebestand om type- en aanduidingsgegevens te overschrijven die meestal automatisch vanuit modelobjecten worden bepaald. Het definitiebestand is een .csv-bestand met een vaste structuur. Het definitiebestand kan ook worden uitgelezen uit mappen die voor XS_FIRM en XS_PROJECT zijn gedefinieerd.

Voorbeeld van het definitiebestand: UT_rebar_info.csv.

Unitechnik-export: Tabblad Gegevens HEADER-blok

Voer indien van toepassing in de rechterkolom de gebruikers- of UDA-string in. Op dit tabblad kunt u alleen gegevensattributen toevoegen, geen geometrische attributen. De attributen zijn optioneel of verplicht. De lengte van enkele van de velden kan in de UT-indeling beperkt zijn, dus houd de strings kort.

Afhankelijk van de instelling kunnen de volgende attributen worden toegevoegd: Projectnummer, Projectnaam, Positie betonelement, Positiecode betonelement, Merkcontrolenummer (ACN), Betonelement-ID, Prefix betonelement (2 cijfers), Revisielabel betontekening, Projecteigenschappen - naam, Projecteigenschappen - adres, Bestandsnaam met extensie, Bestandsnaam zonder extensie, Tekla Structures-versie, Hoofdonderdeel-ID, Project-UDA, Hoofdonderdeel-UDA, Hoofdonderdeel-UDA (UT_product_code), Fase, Gebruikerstekst, Gebruikersnaam, Hoofdonderdeeltemplate, Template en Text[Template]#Counter.

Text[Template]#Counter:

 • De tekst kan elke tekst inclusief leestekens zijn.
 • Schrijf templates tussen vierkante haakjes [].
 • # voegt een volgnummer toe als de gegevensinhoud in meerdere vermeldingen dezelfde is.
 • U kunt verschillende templates invoeren en tekstscheidingstekens gebruiken.
 • Als u de Text[Template]#Counter met een template begint, moet u vóór de vierkante haakjes als eerste teken een spatie toevoegen.
 • De templateattributen worden van het hoofdonderdeel gelezen.
 • U kunt ook attributen gebruiken die naar een ander hiërarchisch niveau verwijzen.
 • U kunt <VALUE> gebruiken om informatie over een onderdeel-UDA op te vragen en {VALUE} om informatie over een merk-UDA op te vragen. Hierdoor wordt het mogelijk om een kortere string te gebruiken in plaats van een template-eigenschap te moeten gebruiken om gebruikersattributen aan te duiden.
 • Met de opties voor gegevensveld en bestandsnaam met #Counterlogica wordt de tellerreeks zo nodig gescheiden gehouden. Alleen objecten met hetzelfde objecttype en dezelfde gegevensstring als basis worden in dezelfde tellerserie geplaatst. Voor gegevensvelden anders dan HEADER-blokvelden zijn deze tellerreeksen ook verschillend binnen elk exportbestand en elke gegevenssectie.

Optie

Beschrijving

Naam order

Ordervelden in het blok HEADER worden opgevuld met de geselecteerde gegevens.

Bestandsnaam doorsneden: Geef een string op die bestaat uit nummers die naar de zes gedeelten van het geëxporteerde bestandsnaammasker verwijzen en op het tabblad Hoofdonderdeel zijn opgegeven. U kunt de nummers 1 tot 6 en de scheidingstekens , . _ en - in het vrije invoerveld invoeren om elke combinatie van strings die in de bestandsnaam worden gebruikt in willekeurige volgorde te exporteren. Bijvoorbeeld 1-2-3, of 2_5_6.

Naam component

Componentvelden in het blok HEADER worden opgevuld met de geselecteerde gegevens.

Tekeningnummer

Tekeningnummervelden in het blok HEADER worden opgevuld met de geselecteerde gegevens.

Bestandsnaam doorsneden: Geef een string op die bestaat uit nummers die naar de zes gedeelten van het geëxporteerde bestandsnaammasker verwijzen en op het tabblad Hoofdonderdeel zijn opgegeven. U kunt de nummers 1 tot 6 en de scheidingstekens , . _ en - in het vrije invoerveld invoeren om elke combinatie van strings die in de bestandsnaam worden gebruikt in willekeurige volgorde te exporteren. Bijvoorbeeld 1-2-3, of 2_5_6.

Tekeningrevisie

Tekeningrevisievelden in het blok HEADER worden opgevuld met de geselecteerde gegevens en het tekeningrevisielabel wordt geëxporteerd.

Productcode

Productcodevelden in het blok HEADER worden opgevuld met de geselecteerde gegevens.

Tekst projectlijn 1 - Tekst projectlijn 4

Projectgegevensvelden (3e lijn) in het blok HEADER worden opgevuld met de geselecteerde gegevens.

Bestandsmaker (UT 6.0)

U kunt selecteren of u de versiegegevens, gebruikersnaam of door gebruiker gedefinieerde tekst van Tekla Structures naar het blok HEADER wilt exporteren.

Vrij veld (UT 5.2)

Alleen voor Unitechnik 5.2. U kunt selecteren of u de volgende gegevens naar het blokHEADER wilt exporteren: gebruikersnaam, gebruikerstekst, bestandsnaam met extensie, bestandsnaam zonder extensie of modelnaam.

Bouwlocatie - naam

Naam van het bouwterrein.

Bouwlocatie - straat

Adres van het bouwterrein.

Bouwlocatie - postcode

Postcode van het bouwterrein.

Bouwlocatie - plaats

Stad waar het bouwterrein zich bevindt.

Gebouweigenaar - naam

Naam van de gebouweigenaar.

Gebouweigenaar - straat

Adres van de gebouweigenaar.

Gebouweigenaar - postcode

Postcode van de gebouweigenaar.

Gebouweigenaar - plaats

Stad waar het adres van de gebouweigenaar zich bevindt.

Template-eenheden gegevensveld: Aantal cijfers achter de komma

Geef het aantal decimalen achter het decimaalteken in template-eenheden van het gegevensveld.

Unitechnik-export: Tabblad Gegevens SLABDATE-blok

Voer indien van toepassing in de rechterkolom de gebruikers- of UDA-tekenreeks in. Op dit tabblad kunt u alleen gegevensattributen toevoegen, geen geometrische attributen. De attributen zijn optioneel of verplicht. De lengte van enkele van de velden kan in de UT-indeling beperkt zijn, dus houd de strings kort.

Afhankelijk van de instelling kunnen de volgende attributen worden toegevoegd: Teller, Nummer betonelement, Positie betonelement, Onderdeelpositie, Onderdeelnummer, Onderdeelnaam, Positiecode betonelement, Naam betonelement Naam betonelement, Merkcontrolenummer (ACN), Betonelement-ID, Prefix betonelement, Dikte betonelement, Dikte betonnen onderdeel, Breedte betonelement, Breedte betonnen onderdeel, Dikte hoofdonderdeel, ID hoofdonderdeel, Hoofdonderdeel-GUID, UDA hoofdonderdeel, Materiaal, Naam, UDA, Gebruiker gedefinieerde tekst, Fase, Totaal aantal onderdelen, Template hoofdonderdeel, Gewicht onderdeel, Gewicht eenheid, Gewicht betonelement, TemplateJa, met verwisselde X-as en Y-as, hoofdonderdeel template-schil en Text[Template]#Counter.

Template (hoofdonderdeel schil): Leest gegevens van de desbetreffende dubbele wandschil.

Template hoofdonderdeel: Leest gegevens van het hoofdonderdeel van het dubbele wandniveau 1.

Text[Template]#Counter:

 • De tekst kan elke tekst inclusief leestekens zijn.
 • Schrijf templates tussen vierkante haakjes [].
 • # voegt een volgnummer toe als de gegevensinhoud in meerdere vermeldingen dezelfde is.
 • U kunt verschillende templates invoeren en tekstscheidingstekens gebruiken.
 • Als u de Text[Template]#Counter met een template begint, moet u vóór de vierkante haakjes als eerste teken een spatie toevoegen.
 • De templateattributen worden van het hoofdonderdeel gelezen.
 • U kunt ook attributen gebruiken die naar een ander hiërarchisch niveau verwijzen.
 • U kunt <VALUE> gebruiken om informatie over een onderdeel-UDA op te vragen en {VALUE} om informatie over een merk-UDA op te vragen. Hierdoor wordt het mogelijk om een kortere string te gebruiken in plaats van een template-eigenschap te moeten gebruiken om gebruikersattributen aan te duiden.
 • Met de opties voor gegevensveld en bestandsnaam met #Counterlogica wordt de tellerreeks zo nodig gescheiden gehouden. Alleen objecten met hetzelfde objecttype en dezelfde gegevensstring als basis worden in dezelfde tellerserie geplaatst. Voor gegevensvelden anders dan HEADER-blokvelden zijn deze tellerreeksen ook verschillend binnen elk exportbestand en elke gegevenssectie.

Optie

Beschrijving

Plaatnummer

Het veld van het plaatnummer in de SLABDATE-blokken wordt ingevuld met de geselecteerde gegevens.

Bestandsnaam doorsneden: Geef een string op die bestaat uit nummers die naar de zes gedeelten van het geëxporteerde bestandsnaammasker verwijzen en op het tabblad Hoofdonderdeel zijn opgegeven. U kunt de nummers 1 tot 6 en de scheidingstekens , . _ en - in het vrije invoerveld invoeren om elke combinatie van strings die in de bestandsnaam worden gebruikt in willekeurige volgorde te exporteren. Bijvoorbeeld 1-2-3, of 2_5_6.

Type verwijderen

Geef het lossingstype op. De opties zijn:

 • Liggend

 • Kanteltemplate

 • UDA hoofdonderdeel

U kunt deze instelling op het tabblad Unitechnik voor prefab-betononderdelen overschrijven waardoor de instelling van het dialoogvenster voor de export wordt overschreven.

Transporttype

Exporteer de informatie over het transportmiddel.

U kunt deze instelling op het tabblad Unitechnik voor prefab-betononderdelen overschrijven waardoor de instelling van het dialoogvenster voor de export wordt overschreven.

Transportnummer, Reeksnummer transport

Definieer een waarde voor het eenheidsnummer en het reeksnummer van het transport in de SLABDATE-blokken.

Dit kan in de gebruikersattributen van het onderdeel worden gedefinieerd.

Niveaunummer transportpaal

Geef het niveaunummer van de transportpaal in de SLABDATE-blokken op. Als er zich elementen in de stapel bevinden die op hetzelfde niveau moeten worden gelaagd, wordt het paalniveau gebruikt.

U kunt bijvoorbeeld een stapel van 6 platen hebben die elk opeenvolgende paalniveaunummers 1, 2, 3 hebben. 6.

Dit kan in de gebruikersattributen van het onderdeel worden gedefinieerd.

Windvormklasse

Exporteer de expositieklasse. U kunt selecteren of er vanuit gebruikersattributen van onderdelen wordt gelezen of u kunt een andere optie gebruiken.

Totale dikte

Selecteer welke waarde als totale dikte wordt geëxporteerd. De opties zijn Dikte betonelement, Dikte betonnen onderdeel, Dikte hoofdonderdeel, Template en Dubbele-wandbreedte.

Dubbele-wandbreedte is hetzelfde als de Dikte betonelement maar wordt altijd opgevraagd bij het hoofdbetonelement, ongeacht hoe het wordt gemodelleerd. Vervolgens krijgt de tweede schil ook de totale breedte van het betonelement.

Productiedikte

Berekent de productiedikte in SLABDATE-blok op basis van de breedte van een betonelement of een betonnen onderdeel, of de dubbele-wandbreedte.

Dubbele-wandbreedte is hetzelfde als Breedte betonelement maar deze wordt altijd opgevraagd bij het hoofdbetonelement, ongeacht hoe het wordt gemodelleerd. Vervolgens krijgt de tweede schil ook de totale breedte van het betonelement.

Wanneer u dubbele wanden exporteert: Met de optie Breedte betonelement wordt de dikte van het betonelement voor beide schillen geëxporteerd.

Exporteer breedte opening schil

Hiermee kunt u de export van de openingbreedtewaarde in- of uitschakelen. De opties zijn:

 • Nee: Er wordt geen opening geëxporteerd.

 • Alleen dubbele wanden: De opening wordt alleen voor dubbele wanden geëxporteerd. Dit is de standaardoptie, omdat de waarde in de meeste controlesystemen alleen met dubbele wanden moet worden gebruikt.

 • Gelaagde panelen: De opening wordt voor alle wanden met meerdere betonnen layers, zoals dubbele wanden en sandwichpanelen, geëxporteerd.

Productiegewicht Stel het type van het SLABDATE-gewicht in. De opties zijn Gewicht onderdeel, Gewicht eenheid, Gewicht betonelement en Template.

Betonvolume

Stel het type van het volume in. U kunt betonnen onderdeel selecteren of een door de gebruiker gedefinieerde eigenschap van een template voor een betonvolume opgeven.

Maximale afmetingen

Geef op hoe de SLABDATE maximale lengte en breedte van het onderdeel worden geëxporteerd. De opties zijn:

 • Omtrek van het hoofdonderdeel (standaard): Controleert de geometrie van het hoofdonderdeel

 • Omtrek van het betonelement: Controleert de gehele geometrie van het betonelement, inclusief alle uitstekende instortvoorzieningen

 • Gescande contour: Controleert alle contourpolygonen

 • Alle onderdelen gescand: Controleert alle contour- en instortvoorzieningspolygonen

IJzeren projectie Exporteer gegevens van een ijzeren projectie uit. De waarden worden automatisch bepaald op basis van de wapeningslengte die buiten het element valt.
Kwaliteit van de layer Stel de kwaliteit van de slabdate in. De opties zijn naam, template, materiaal en UDA.

Itemaanduiding

Duid gegevens over het geëxporteerde element aan.

Infotekst 1 (UT 6.0) - Infotekst 4 (UT 6.0)

De gegevensvelden (1-4) in de SLABDATE- en MOUNPART-blokken worden ingevuld met de geselecteerde gegevens.

Projectcoördinaten exporteren

Selecteer hoe u projectcoördinaten wilt exporteren.

De opties zijn:

Nee

Ja, modeloorsprong: Gebruik de modeloorsprong.

Ja, met verwisselde X-as en Y-as: Verwissel X-as en Y-as.

Ja, speciale variant A (versie 5.2b): Exporteer Unitechnik-bestanden die compatibel zijn met de software van de IDAT Stacker. Dit is alleen beschikbaar voor de versie 5.2b van Unitechnik.

Ja, projectbasispunt: Gebruik het projectbasispunt.

Ja, huidige basispunt: Gebruik het basispunt dat momenteel in het model is geselecteerd.

Hoeveelheid exporteren

U kunt elementhoeveelheid in het SLABDATE-blok exporteren. Als de geëxporteerde sets meerdere betonelementen hebben, wordt hun aantal in het SLABDATE-referentienummerveld gemarkeerd. De exportsets worden gedefinieerd door de bestandsnaamdefinitie of de betonelementpositie. De opties zijn:

 • Nee: 000 geschreven in het veld (standaard)

 • Altijd 1: 001 geschreven in het veld, ongeacht of de bestandsnamen uniek zijn of niet

 • Van selectie: Als de betonelementen in de exportselectie identieke bestandsnamen zouden hebben, worden ze met slechts één bestand geëxporteerd en wordt het totale aantal van de set in het veld geschreven.

 • Van totaal in model: Het totale aantal betonelementen met een identieke positie in het model wordt in het veld geschreven.

Unitechnik-export: Tabblad Gegevens MOUNPART-blok

Op dit tabblad kunt u alleen gegevensattributen toevoegen, geen geometrische attributen. De attributen zijn optioneel of verplicht. De lengte van enkele van de velden kan in de UT-indeling beperkt zijn, dus houd de tekenreeksen kort.

Hoe Text[Template]#Counter te gebruiken:

 • De tekst kan elke tekst inclusief leestekens zijn.
 • Schrijf templates tussen vierkante haakjes [].
 • # voegt een volgnummer toe als de gegevensinhoud in meerdere vermeldingen dezelfde is.
 • U kunt verschillende templates invoeren en tekstscheidingstekens gebruiken.
 • Als u de Text[Template]#Counter met een template begint, moet u vóór de haakjes als eerste teken een spatie toevoegen.
 • De templateattributen worden van het hoofdonderdeel van het instortvoorzieningsmerk gelezen.
 • U kunt ook attributen gebruiken die naar een ander hiërarchisch niveau verwijzen.
 • U kunt <VALUE> gebruiken om informatie over een onderdeel-UDA op te vragen en {VALUE} om informatie over een merk-UDA op te vragen. Hierdoor wordt het mogelijk om een kortere string te gebruiken in plaats van een template-eigenschap te moeten gebruiken om gebruikersattributen aan te duiden.
 • Met de opties voor gegevensveld en bestandsnaam met #Counterlogica wordt de tellerreeks zo nodig gescheiden gehouden. Alleen objecten met hetzelfde objecttype en dezelfde gegevensstring als basis worden in dezelfde tellerserie geplaatst. Voor gegevensvelden anders dan HEADER-blokvelden zijn deze tellerreeksen ook verschillend binnen elk exportbestand en elke gegevenssectie.
Opmerking:

Stalen onderdelen hebben een tabblad Unitechnik-instortvoorziening waar u gegevens kunt opgeven die vervolgens de instellingen overschrijven die op het tabblad Gegevens MOUNPART-blok worden gedefinieerd.

Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".

Voor meerdere opties moet u de gerelateerde waarde opgeven in het veld Aangepaste UDA of string.

Optie

Beschrijving

Type instortvoorziening

U kunt het type van de instortvoorziening in het blok MOUNTPART door UDA, klasse of naam definiëren.

Installatietype

Specificeer het installatietype van de instortvoorziening op door een UDA, klasse, naam of door de gebruiker gedefinieerde tekst te definiëren.

Referentienummer

U kunt het referentienummer van een instortvoorziening in het blok MOUNTPART door gebruikersattributen definiëren.

Naam instortvoorziening

Definieer de naam MOUNTPART met een van de beschikbare opties.

Isolatienaam

Specificeer een andere bron van de mountpart-naam voor de isolatie.

Naam uitsnijding voor instortvoorziening

Specificeer een andere bron van de mountpart-naam op voor de uitgesneden onderdeel instortvoorzieningen.

Infotekst 1 (UT 6.0) Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.
Infotekst 2 (UT 6.0) Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.

Unitechnik-export: Tabblad Lijnattributen

De lijnattributen worden automatisch geëxporteerd volgens het element en de randvorm van de opening. Als de fabriek geen standaard lijnattribuutcodes van Unitechnik gebruikt, kunt u deze geëxporteerde codes overschrijven. Soms zijn de lijnattribuutwaarden die in de Unitechnik-bestanden worden geëxporteerd niet geschikt voor een bepaalde situatie. Als u bijvoorbeeld helderheid in het model of uitgebreide productstandaardisatie wilt behouden, hebt u wellicht minder afwerkingen in het model dan er in de werkelijke structuur zijn. Daarom kunt u bepaalde lijnattributen in de export overschrijven zodat het model licht blijft, maar de geëxporteerde Unitechnik-bestanden correct zijn. U kunt dit doen met de opties op het tabblad Lijnattributen.

Opmerking:

Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".

Optie

Beschrijving

Exporteer lijnen voor contour

Selecteer of de lijnattribuutwaarden voor contouren (Exporteer lijnen voor contour) of voor gaten (Exporteer lijnen voor sparingen) in de export worden gebruikt:

 • Geen

  Lijnattribuutwaarden worden niet gebruikt.

 • Alle lijnen

  Lijnattribuutwaarden worden voor alle lijnen gebruikt.

 • Alleen buitenste lijnen

  Lijnattribuutwaarden worden alleen voor de buitenste lijnen in het onderdeel gebruikt:

Deze optie is alleen beschikbaar voor contouren.

Gescande lijnattributen overschrijven

Beperk het overschrijven tot specifieke gevallen. De opties zijn Alle, Geroteerd, Niet geroteerd, Eerste schil en Tweede schil. De eerste optie is van invloed op de 3 bovenstaande overschrijfinstellingen en de tweede optie is van invloed op de 3 onderstaande instellingen.

Geroteerd en Niet geroteerd zijn van toepassing op alle rotaties in XY-richting, handmatig en automatisch.

Overschrijven van randlijnen

U kunt maximaal zes wijzigingen van randlijnen in de lijnattribuutexport invoeren.

Er worden geen randlijnen overschreven.

Verticale buitenste randlijnen aan het begin worden overschreven.

Horizontale buitenste randlijnen onderaan worden overschreven.

Verticale buitenste randlijnen aan het einde worden overschreven.

Horizontale buitenste randlijnen bovenaan worden overschreven.

Verticale buitenste randlijnen worden overschreven.

Horizontale buitenste randlijnen worden overschreven.

Horizontale en verticale buitenste randlijnen worden overschreven.

Alle hellende buitenste randlijnen worden overschreven.

Alle buitenste randlijnen worden overschreven.

Alle verticale randlijnen behalve de buitenste randlijnen worden overschreven.

Alle horizontale randlijnen behalve de buitenste randlijnen worden overschreven.

Alle verticale en horizontale randlijnen behalve de buitenste randlijnen worden overschreven.

Alle randlijnen behalve de buitenste randlijnen worden overschreven.

Alle randlijnen behalve de horizontale en verticale buitenste randlijnen worden overschreven.

Alle randlijnen worden overschreven.

Gescande CUTOUT-lijnattributen worden overschreven. Dit is bijvoorbeeld van invloed op raamopeningen.

Orig. attr. , Nieuw attr.

Definieer het oorspronkelijke attribuut (Orig. attr.) en het attribuut dat in de export wordt gebruikt (Nieuw attr.).

In het onderstaande voorbeeld zou de horizontale buitenste randlijn aan de bovenkant oorspronkelijk de lijnattribuutwaarde 0033 krijgen, maar de waarde wordt overschreven en de lijnattribuutwaarde in het Unitechnik-bestand wordt 0040.

Speciale bekisting voor object (klassen of namen)

Geef een speciaal bekistingsobject op met een klasse of een naam. De rand van de geëxporteerde contour met dit opgegeven object wordt vervolgens standaard met de code 0002 geëxporteerd.

Deze instelling werkt ook voor wapening.

In Attribuutcode kunt u een aangepaste lijnattribuutcode voor speciale bekisting voor een object opgeven.

Exporteer lijnen voor sparingen

Selecteer of alle lijnattributen voor openingen worden geëxporteerd.

Max., Min.

De breedte van de afwerking is maximaal 30 mm en de diepte van de tong en de groef maximaal 30 mm. Als deze niet binnen de tolerantie vallen, worden ze behandeld als speciale bekisting 0002.

Hoek van eerste en laatste verticale rand exporteren

Selecteer of u de zaaghoek van de eerste en laatste verticale rand wilt exporteren.

Unitechnik-export: Tabblad Pallet

Optie

Beschrijving

Op pallet plaatsen

Definieer of het plaatsen vanaf het begin of einde van de pallet wordt gecontroleerd.

X-offset bij begin of einde

Definieer of de X-offset aan het begin of einde van de pallet wordt gecontroleerd.

Y-offset vanaf uitlijning

Geef de Y-offset van de elementen op de pallet op.

Op Y-as uitlijnen

Lijn elementen in Y-richting uit. U kunt selecteren of u als volgt wilt uitlijnen:

 • bovenrand element naar bovenrand pallet
 • bovenrand element naar pallethartlijn
 • hartlijn element naar hartlijn pallet
 • onderrand element naar pallethartlijn
 • onderrand element naar palletonderrand
 • element naar het midden van de pallet in de Y-richting

Speling tussen betonelementen

Definieer of de speling tussen de betonelementen wordt gecontroleerd.

Dezelfde betonelementdikte nodig

Definieer of de betonelementdikte wordt gecontroleerd.

Volgorde in pallet

Volgorde

Als u Gecombineerd, n slabdate, 1 onderdeel als de uitvoerbestandstructuur op het tabblad Hoofdonderdeel hebt geselecteerd, kunt u de logica van de volgorde van een pallet selecteren met het hoofdonderdeel of het betonelement-ACN of -nummer, hoofdonderdeel-UDA of hoofdonderdeeltemplate, of Unitechnik-transport-UDA. U kunt de volgorde instellen als Oplopend of Aflopend.

Unitechnik-export: Tabblad symbolen

Configureer de details van symbolen voor de instortvoorziening en symbolen voor in de export gebruikte supportliggers.

Instelling Beschrijving

Speciale merkenexport

Bestandsnaam exporteer speciale elementen

De opties zijn Nee, Ja, (spec_assemblies_def.txt) en Ja, geen rotatie op pallet.

De opties hebben invloed op de geëxporteerde geometrie van de instortvoorzieningen. De werkelijke geometrie wordt vervangen door de geometrie die in tekstbestanden is gedefinieerd. Elke instortvoorziening wordt gedefinieerd als een symbool dat bestaat uit een set lijnen, een set bogen of een cirkel. De standaardnaam van het tekstbestand is spec_assemblies_def.txt en hier wordt in de modelmap naar gezocht. Gebruik Bestandsnaam exporteer speciale elementen om de naam en de locatie van het tekstbestand te definiëren. De bestandsnaam van de speciale exportsamenstelling kan ook worden uitgelezen uit mappen die voor XS_FIRM en XS_PROJECT zijn gedefinieerd.

Het definitiebestand voor speciale merksymbolen ondersteunt de template-eigenschappen van instortvoorzieningen en de waarden of instortvoorzieningsnamen die spaties bevatten. De waarden van de template-eigenschappen van de instortvoorziening of de instortvoorzieningsnamen moeten tussen aanhalingstekens worden geplaatst.

De symbooldefinities worden standaard toegewezen volgens de geëxporteerde instortvoorzieningsaanduidingen. Een aanduiding kan elke onderdeeleigenschap zijn die op het tabblad Gegevens MOUNPART-blok met de instelling Naam instortvoorziening wordt gedefinieerd.

De vereiste structuur van het tekstbestand wordt in aparte regels geschreven en de eerste regel moet de hoeveelheid aangeven van de daaropvolgende regels waarin de geometrie wordt gedefinieerd.

 • Designation(text) Number_of_lines_defined(number)

 • S(representing single line) Start_coors-X,Y (number number) End_coors-X,Y(number number)

 • S(representing single line) Start_coors-X,Y(number number) End_coors-X,Y(number number)

Voorbeeld van het bestand:

U kunt de S voor een lijn, K voor een cirkel en B voor een boog gebruiken en de coördinaten zijn gerelateerd aan het invoegpunt voor de instortvoorziening.

Een lijn wordt gedefinieerd met 4 coördinaten, begin (X, Y), einde (X, Y). Voorbeeld: S -50 -50 50 50

Een cirkel wordt gedefinieerd met een radiuswaarde rondom de invoegcoördinaat. Voorbeeld: K 100

Een boog wordt gedefinieerd met een radiuswaarde en relatieve begin- en eindhoeken, waarbij de 0-hoekpositie naar de positieve X-richting wijst en linksom toeneemt.

Instortvoorzieningen in een speciaal symbooldefinitiebestand voor merken kunnen ook worden aangewezen door een template-eigenschap en de waarde ervan in de notatie [TEMPLATE:VALUE] in plaats van de geëxporteerde instortvoorzieningsaanduiding.

Voorbeeld van het gebruik van een template-eigenschap:

De geometrie van alle instortvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld bij de aanduidingen Quicky, QuickyS, E-Doze) wordt vervangen door de geometrie die in het tekstbestand wordt gedefinieerd. In het volgende voorbeeld is artikelnummer 1 (de naam is Ligger) niet gevonden in het tekstbestand zodat de geometrie wordt geëxporteerd volgens de standaardinstellingen van het exportdialoogvenster. Aan de tegenovergestelde zijde is artikelnummer 2 (de naam is Quicky) gevonden, zodat de geometrie wordt vervangen.

U kunt ook de positie van de def-exportcode, de logica van het invoegpunt en de z-plaatsing van de instortvoorziening op de eerste definitieregel definiëren:

Designation(text) Number_of_lines_defined(number) Def_export_code(number, see above) Insertion_position(number 1-5) z-position (PALLET / BOTTOM / MIDDLE)

De positie van het invoegpunt van instortvoorzieningen in het bestand spec_assemblies_def.txt instellen:

1 = Zwaartepunt van het submerk

2 = Zwaartepunt van de omtrek van het submerk

3 = Zwaartepunt van het hoofdonderdeel

4 = Uitgebreid zwaartepunt van het hoofdonderdeel

5 = Zwaartepunt van de omtrek van het hoofdonderdeel

Als u Ja, geen rotatie op pallet selecteert, worden de instortvoorzieningsymbolen geplaatst volgens de paneelrotatie, maar de symbolen zelf worden niet geroteerd.

Speciale instortvoorzieningen Klasse- of naamlijst

Wanneer speciale instortvoorzienigen als-namen en objectnamen uit meerdere woorden bestaan, plaats deze dan tussen aanhalingstekens en gebruik spaties tussen woorden bijvoorbeeld: "WOORD1 WOORD2".

Opening met hoeksymbolen

Geef klassen of namen van delen of uitgesneden delen voor openingen die met hoeksymbolen in plaats van met een weergave van instortvoorzieningssymbolen worden geëxporteerd.

Alle uitsparingen als hoeksymbolen

Exporteer rechthoekige uitsnijdingen als instortvoorzieningen met een vierhoeksymbool door de klassen of namen te definiëren. U kunt de kleur en de grootte van het symbool in het dialoogvenster definiëren.

Vormer van uitsnijding Specificeer een weergave voor de geëxporteerde vormers van uitsnijding. De opties zijn Standaard Als hoeksymbolen en Als middenlijn.
Breedtesymbool ligger tekenen Geef aan of de supportliggers die met het eindsymbool mountpart zijn geëxporteerd ook een lijn voor de liggerbreedte moet hebben.
Ligger in tweede laag tekenen Specificeer of de supportliggers in de tweede schil van de dubbele wand moet worden geëxporteerd. U kunt ook de lengte van de lijn in de lengterichting opgeven.

Unitechnik-export: Tabblad Logbestanden

Optie

Beschrijving

Padnaam logbestand

Hiermee bepaalt u het pad voor een logbestand. Als de pad leeg is, wordt het logbestand op dezelfde locatie als de exportbestanden opgeslagen.

Maak hoofdlogbestand

Hiermee selecteert u of er één hoofdlogbestand moet worden gemaakt.

Maak logbestand voor elk bestand

Hiermee selecteert u of er voor ieder exportbestand apart een logbestand wordt gemaakt.

Geschiedenis naar logbestand en UDA schrijven

Maak een logboekbestand dat de historie van de geëxporteerde onderdelen bevat. U kunt ook selecteren of u de gegevens naar de UDA UT_export_history van het hoofdonderdeel wilt schrijven. De volgende gegevens worden verzameld: exporttijd, onderdeelgegevens, exportpad en -bestand, en wie de export heeft uitgevoerd.

Toon foutmeldingen

Selecteer of een foutmelding wordt weergegeven wanneer geëxporteerde onderdelen bijvoorbeeld niet juist worden genummerd of als de instortvoorzieningen geen bovenliggende onderdelen hebben.

Bestandsnaam naar UDA schrijven

Selecteer dat u de volledige exportbestandsnaam (Bestandsnaam met extensie) of het exportbestandsnaam zonder de bestandsextensie (Bestandsnaam zonder extensie) naar de verborgen hoofdonderdeel-UDA UT_FILE_NAME wilt schrijven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende