Sprawdzanie i zmiana lokalizacji plików i folderów programu Tekla Structures w narzędziu Przeglądaj

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Sprawdzanie i zmiana lokalizacji plików i folderów programu Tekla Structures w narzędziu Przeglądaj

Przeglądaj to narzędzie, które pomaga znajdować i modyfikować lokalizacje różnych plików i folderów Tekla Structures oraz dostosowywać ustawienia użytkownika.

Uwaga:

Ogólnie, te ustawienia powinni zmieniać tylko administratorzy. Jeśli zmienisz je samodzielnie, a udostępniasz dany model innym użytkownikom i Twoje ustawienia różnią się od ustawień projektu, pojawią się problemy. Również dodanie lub zmodyfikowanie plików w niektórych z tych folderów może wymagać uprawnień administratora.

Aby zlokalizować pliki i foldery i dostosować ustawienia Tekla Structures:

  1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
  2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
  3. Kliknij dwukrotnie Przeglądaj.

    Pojawi się okno dialogowe Przeglądaj. Możesz sprawdzić najbardziej typowe ścieżki do folderów i dostosować ustawienia w swoim pliku user.ini albo w specyficznym dla użytkownika lub modelu pliku options.ini.

  4. Sprawdź ścieżki do folderów i zmień je, jeśli to konieczne, klikając przyciski po lewej stronie karty Podstawowe.

    Jeśli klikniesz przyciski Projekt lub Firma, a folder firmowy ani folder projektu nie zostały skonfigurowane,Tekla Structures wyświetli informację aby to zrobić i dodać definicję ścieżki do folderu do pliku user.ini.

  5. Sprawdź ustawienia w plikach user.ini i options.ini i zmień je, jeśli to konieczne, klikając przyciski po prawej stronie karty Podstawowe.
  6. Przejdź do karty Zaawansowane i zdefiniuj ścieżki do folderów, do których wymagany może być dostęp, np. do folderów komponentów użytkownika i makr.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej