Kolejność przeszukiwania folderów

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Kolejność przeszukiwania folderów

Gdy otworzysz model, Tekla Structures wyszuka powiązane pliki w określonych folderach w określonej kolejności.

Gdy Tekla Structures znajdzie pierwszy skojarzony plik, zatrzymuje wyszukiwanie. Wszystkie pliki o takiej samej nazwie pliku, które znajdują się w dalszej kolejności wyszukiwania, są ignorowane. W dzienniku błędów znajdują się nazwy ignorowanych plików.

Ostrzeżenie:

Nie należy przechowywać dostosowanych plików w folderze system. Tekla Structures zamienia pliki w folderze system po zainstalowaniu nowej wersji.

Wiele plików ustawień i plików atrybutów musi być zlokalizowanych na poziomie głównym folderu lub w określonych podfolderach w folderze głównym. Przykład:

 • Pliki .tpl i .rpt muszą znajdować się na poziomie głównym folderu modelu.

 • Pliki .OrgObjGrp muszą znajdować się na poziomie głównym folderu firmowego.

 • Inne pliki atrybutów mogą się znajdować w podfolderze attributes w folderze głównym.

Kolejność wyszukiwania w folderach:

Kolejność Folder Określony przez
1

Aktualny model

Otwarty model

2

Projekt

Opcja zaawansowana XS_​PROJECT.

Jeśli pliki właściwości są przechowywane w podfolderach użytkownika w folderze projektu, Tekla Structures przeszukuje podfoldery w poszukiwaniu plików w kolejności alfabetycznej.

3

Firmowy

Opcja zaawansowana XS_​FIRM.

Jeśli pliki właściwości są przechowywane w podfolderach użytkownika w folderze firmowym, Tekla Structures przeszukuje podfoldery w poszukiwaniu plików w kolejności alfabetycznej.

4

Środowisko

Tekla Structures najpierw wyszukuje w podfolderze \\Environments\common, a następnie w podfolderach środowiska i roli, które użytkownik wybiera po uruchomieniu Tekla Structures.

5

Rola

Rola, którą użytkownik wybiera po uruchomieniu Tekla Structures.

6

System

Opcję zaawansowaną XS_​SYSTEM

Można określić więcej niż jeden folder systemowy w celu zdefiniowania konkretnego ustawienia dla każdej roli. Skorzystaj z opcji roli zdefiniowanych w pliku env_<environment>.ini, aby wskazać role podczas definiowania folderów systemowych w opcji zaawansowanej XS_​SYSTEM. Oddziel średnikami opcje wskazujące role. Przykład:

set XS_SYSTEM=%XS_STEEL%;%XS_ENGINEERING%;%XS_CONTRACTOR%;%XS_GENERAL%;%XSDATADIR%\environments\common\system\

W przypadku niektórych określonych plików i typów plików Tekla Structures wyszukuje w innej kolejności. Wyjątki:

Plik lub typ pliku Kolejność wyszukiwania

Katalogi

Katalogi profili, śrub, materiałów i zbrojenia:

 1. Folder modelu
 2. Folder projektu (XS_PROJECT)
 3. Folder firmowy (XS_FIRM)
 4. Folder określony przez opcję zaawansowaną XS_​PROFDB

Katalog kształtów:

 1. Folder modelu
 2. Folder projektu (XS_PROJECT)
 3. Folder firmowy (XS_FIRM)
 4. Folder systemu (XS_SYSTEM)
 5. Folder określony przez opcję zaawansowaną XS_​DEFAULT_​BREP_​PATH

Katalog Drukarki:

 1. Folder modelu
 2. Folder projektu (XS_PROJECT)
 3. Folder firmowy (XS_FIRM)
 4. Folder określony przez opcję zaawansowaną XS_​DRIVER

Pliki .dat

Folder systemu (XS_SYSTEM)

objects.inp

 1. Folder modelu
 2. Folder projektu (XS_PROJECT)
 3. Folder firmowy (XS_FIRM)
 4. Folder systemu (XS_SYSTEM)
 5. Folder inp (XS_​INP)

privileges.inp

 1. Folder modelu
 2. Folder projektu (XS_PROJECT)
 3. Folder firmowy (XS_FIRM)
 4. Folder systemu (XS_SYSTEM)
 5. Folder inp (XS_​INP)

Raporty

(pliki .rpt)
 1. Folder modelu
 2. Folder systemu (XS_SYSTEM)

Szablony (pliki .tpl)

 1. Folder zawierający szablony zdefiniowane przez opcję zaawansowaną XS_​TEMPLATE_​DIRECTORY
 2. Folder modelu
 3. Folder projektu (XS_PROJECT)
 4. Folder firmowy (XS_FIRM)
 5. Szablony systemowe specyficzne dla środowiska określone przez opcję zaawansowaną XS_​TEMPLATE_​DIRECTORY_​SYSTEM
 6. Folder systemu (XS_SYSTEM)
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej