Planowanie instalacji i konfigurowanie Tekla Structures

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Planowanie instalacji i konfigurowanie Tekla Structures

Planowanie jest istotne dla zapewnienia, że instalacja Tekla Structures spełnia Twoje wymagania.

Planując instalację Tekla Structures, należy wziąć pod uwagę:

Wymagania dotyczące instalacji Tekla Structures

Aby uzyskać informacje na temat zalecanego systemu operacyjnego i sprawdzić specyfikacje sprzętu, zobacz zalecenia sprzętowe.

Tekla Structures wymaga również określonych pakietów bibliotek Microsoft. Jeżeli te pakiety redystrybucyjne lub ich nowsze wersje nie są jeszcze zainstalowane na Twoim komputerze, są one automatycznie instalowane w trakcie instalacji oprogramowania Tekla Structures. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodatkowe niezbędne komponenty oprogramowania w Zaleceniach sprzętowych.

W przypadku utworzenia dostosowanego pakietu instalacyjnego upewnij się, że platforma .NET Framework jest zainstalowana na komputerach klienckich.

Podczas instalowania Tekla Structures automatycznie instalowane są też następujące instalatory:

  • Tsep File Dispatcher Launcher

  • Tekla Warehouse Service

Te instalatory są potrzebne, aby zapewnić prawidłowe działanie Tekla Warehouse.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej