Korzystanie z Tekla Structures przy użyciu wirtualizacji aplikacji i wirtualizacji pulpitu.

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Korzystanie z Tekla Structures przy użyciu wirtualizacji aplikacji i wirtualizacji pulpitu.

Używanie programu Tekla Structures w połączeniu z usługą Citrix Virtual Apps and Desktops with Azure to elastyczny i bezpieczny sposób na szybkie dodawanie użytkowników do projektów Tekla Structures bez lokalnego instalowania Tekla Structures.

Ta ilustracja przedstawia ogólny schemat wirtualizacji Tekla Structures.

Aplikacje oraz rozwiązania do wirtualizacji pulpitu są produktami firmy Citrix Systems, Inc.

Strumieniowanie aplikacji z serwera umożliwia korzystanie z Tekla Structures na komputerach klientów, tabletach i smartfonach o różnych konfiguracjach sprzętu i oprogramowaniu. Tekla Structures działa w systemie Windows na serwerze zdalnym, a rozwiązanie wirtualizacji umożliwia korzystanie z urządzeń klienckich do wyświetlania i wprowadzania danych przez użytkownika.

Użytkownicy łączą się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia do centrum danych. Dane projektu są przechowywane tylko na serwerze. Dzięki korzystaniu z Tekla Structures działającego na serwerze wszyscy użytkownicy realizujący wspólny projekt stosują to samo środowisko.

Wymagania dla korzystania z Tekla Structures w środowisku wirtualnym

Zalecamy, aby do wirtualizacji programu Tekla Structures używać usługi Citrix Virtual Apps and Desktops with Azure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Citrix Virtual Apps and Desktops with Azure. .

Ta ilustracja przedstawia główne składniki środowiska wirtualizacji Tekla Structures.

 1. Użytkownicy mogą pracować w programie Tekla Structures za pomocą zubożonej aplikacji klienckiej, takiej jak Citrix Receiver. Użytkownicy mogą korzystać z klienta Citrix XenApp lub programu do wyświetlania pulpitu Citrix XenDesktop w dowolnym obsługiwanym systemie operacyjnym i na dowolnym sprzęcie. Wiele równolegle działających komputerów klientów może współdzielić jedno wystąpienie maszyny wirtualnej.

 2. Każde wystąpienie programu TeklaStructures.exe uruchomione w środowisku wirtualnym musi mieć ważną subskrypcję lub licencję.

  W przypadku korzystania ze starszych licencji lokalnych można używać lokalnego, firmowego lub chmurowego serwera licencji Tekla. Serwer licencji może być umieszczony w centrum danych lub poza nim.

 3. Odczytywanie i zapisywanie plików projektów z/w sieciowej pamięci masowej (NAS). Niezbędny jest szybki dostęp do dysku.

  Nigdy nie należy przechowywać modeli na lokalnym dysku serwera wirtualnego. Dane projektów, w tym środowiska, powinny być przechowywane na innym serwerze w centrum przetwarzania danych lub w innym systemie plików w firmowej sieci.

  Dostęp do plików znajdujących się w lokalnym systemie plików komputera klienta może być bardzo powolny, dlatego zalecamy, aby w miarę możliwości tego unikać.

Konfigurowanie środowiska wirtualnego dla Tekla Structures

Skonfiguruj serwer, zdefiniuj grupy dostarczania oraz zainstaluj oprogramowanie Tekla Structures i środowiska na serwerze. Dopilnuj, aby użytkownicy programu Tekla Structures zainstalowali aplikację Citrix Receiver na swoich komputerach.

Po skonfigurowaniu wirtualnego środowiska możesz używać programu Tekla Structures na komputerze wirtualnym tak samo, jak gdyby był on zainstalowany na Twoim własnym komputerze.

Podczas korzystania z wirtualnego pulpitu po raz pierwszy możesz przyznać dostęp do odczytu i zapisu swoich lokalnych plików w oknie dialogowym dostępu do plików. Przyznawanie dostępu do lokalnych plików ma następujące ograniczenia:

 • Odwoływanie się do lokalnych plików na komputerze bezpośrednio w Tekla Structures nie jest zalecane. Aby uzyskać dostęp do plików w Tekla Structures, skopiuj je do udostępnionej lokalizacji sieciowej.
 • Foldery modeli nie są kopiowane na komputery klientów.

Aplikacja klienta Citrix Receiver jest często aktualizowana. Zawsze należy instalować jej najnowszą wersję, jeśli sugeruje to sieciowy interfejs użytkownika.

 1. Skonfiguruj serwer.

  Zalecamy wdrażanie programu Tekla Structures za pomocą usługi Citrix Virtual Apps and Desktops with Azure.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Citrix Virtual Apps and Desktops with Azure.

 2. Zainstaluj na serwerze oprogramowanie Tekla Structures oraz środowiska.

  Nigdy nie należy przechowywać modeli na lokalnym dysku serwera wirtualnego. Dane projektów powinny być przechowywane na innym serwerze w centrum przetwarzania danych lub w innym systemie plików w firmowej sieci. Podczas instalowania programu Tekla Structures wybierz odpowiednią lokalizację sieciową dla folderu modelu.

  Ustawienia środowisk Tekla Structures są identyczne dla wszystkich użytkowników korzystających z tej samej maszyny wirtualnej. Podobnie jak w przypadku zwykłych instalacji na komputerach upewnij się, że środowiska na różnych maszynach wirtualnych są takie same.

  Zdecydowanie zaleca się użycie standardowych środowisk Tekla Structures i skonfigurowanie w nich ustawień na sieciowym serwerze plików zależnych od firmy lub projektu.

 3. Zainstaluj aplikację Citrix Receiver na każdym komputerze klienta z zainstalowanym programem Tekla Structures.

  Zaleca się korzystanie z internetowego interfejsu użytkownika aplikacji Citrix Receiver.

  1. W przeglądarce internetowej otwórz sieciowy interfejs użytkownika aplikacji Citrix Receiver.

   Należy używać adresu https podanego przez administratora firmy.

  2. Aby zainstalować aplikację Citrix Receiver, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

   W Kreatorze instalacji nie należy tworzyć konta ani logować się. Zakończ instalację, a następnie powróć do interfejsu webowego Citrix Receiver.

  3. Po zakończeniu instalacji wróć do sieciowego interfejsu użytkownika aplikacji Citrix Receiver i zaloguj się z użyciem poświadczeń podanych przez administratora firmy.
  4. Wybierz pulpit wirtualny.
   Jeśli pulpit wirtualny nie włączy się automatycznie, uruchom pobrany plik Citrix (.ica).
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej