Instalowanie pakietów .tsep

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Instalowanie pakietów .tsep

Pakiety rozszerzeń Tekla Structures(pakiety .tsep) są rozszerzeniami Tekla Structures.

Rozszerzenia nie są częścią nowej wersji Tekla Structures. Pakiety .tsep są dostępne do pobrania w Tekla Warehouse.

Pakiety .tsep można instalować w następujący sposób:

 • Bezpośrednio z systemu plików
 • Korzystanie z narzędzia Menedżer rozszerzeń w Tekla Structures
 • Centralnie

Zainstaluj pakiety .tsep bezpośrednio z systemu plików

Przed rozpoczęciem pobierz pakiety .tsep, które chcesz zainstalować, z Tekla Warehouse. Niektóre instalatory .tsep można też uruchomić bezpośrednio z Tekla Warehouse za pomocą opcji Wstaw do modelu . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie zawartości Tekla Warehouse do modelu Tekla Structures.

 1. Kliknij dwukrotnie pobrany instalator .tsep.

  Jeśli instalator .tsep nie otwiera się automatycznie za pomocą Menedżera rozszerzeń Tekla Structures, kliknij instalator .tsep prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Właściwości. W oknie Otwórz za pomocą: kliknij Zmień, a następnie przejdź do TsepFileDispatcherLauncher.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Menedżer rozszerzeń Tekla Structures z nazwą rozszerzenia, które ma zostać zainstalowane.

 2. Wybierz wersje Tekla Structures, do których chcesz importować rozszerzenie, i kliknij przycisk Importuj.

Zaimportowane rozszerzenie zostanie zainstalowane przy następnym uruchomieniu Tekla Structures. Pakiet jest pokazany w oknie Tekla Structures Menadżer rozszerzeń i gotowy do użycia w katalogu Aplikacje i komponenty.

Instalowanie pakietów .tsep korzystając z Menedżera rozszerzeń w Tekla Structures

Pakiet .tsepmożna zainstalować za pomocą Menedżera rozszerzeń w Tekla Structures.

Przed rozpoczęciem pobierz pakiety .tsep, które chcesz zainstalować, z Tekla Warehouse.

Wskazówka: W Menedżerze rozszerzeń można teraz także przeszukać zawartość na podstawie nazwy, autora, opisu i typu rozszerzenia.
 1. W katalogu Aplikacje i komponenty kliknij > Zarządzaj rozszerzeniami > Menedżer rozszerzeń.
 2. Kliknij Importuj, a następnie przejdź do lokalizacji instalatora .tsep, który chcesz zainstalować.
 3. Kliknij Otwórz.

Zaimportowane rozszerzenie zostanie zainstalowane przy następnym uruchomieniu Tekla Structures. Pakiet jest pokazany w oknie Tekla Structures Menadżer rozszerzeń i gotowy do użycia w katalogu Aplikacje i komponenty.

Aktualizacja zainstalowanych rozszerzeń

Gdy aktualizacje zainstalowanych rozszerzeń są dostępne, można pobrać i zainstalować zaktualizowane pakiety .tsep w taki sam sposób, jak w przypadku instalacji innych pakietów .tsep.

Aby otrzymywać powiadomienia o dostępności nowych wersji rozszerzeń, należy Subskrybować alerty o aktualizacjach zawartości w Tekla Warehouse.

W przypadku starszej wersji tego samego pakietu rozszerzenia, zostanie ona odinstalowana przed zainstalowaniem nowej wersji. Instalacja zostanie anulowana, jeśli jest już zainstalowana ta sama lub nowsza wersja.

Odinstalowywanie pakietów .tsep w menedżerze rozszerzeń Tekla Structures

 1. W menedżerze rozszerzeń Tekla Structures, wybierz pakiety .tsep, które chcesz odinstalować.

  Użyj klawiszy Ctrl lub Shift, aby wybrać więcej niż jeden pakiet .tsep.

 2. Kliknij Usuń.
Pakiety .tsep zostaną usunięte przy następnym uruchomieniu Tekla Structures.

Odinstalowywanie pakietów .tsep przy pomocy narzędzia Kreator i moduł testujący Tekla Structures Extension Package (TSEP)

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Tekla Structures Extension Package (TSEP) builder and test runner, przejdź do katalogu ..\Program Files\Tekla Structures\<version\bin\, a następnie kliknij dwukrotnie TeklaExtensionPackage.Builder.exe.
 2. Na karcie Uninstall TSEP based extensions wybierz pakiety .tsep, które chcesz odinstalować, a następnie kliknij Uninstall selected.

  Użyj klawiszy Ctrl lub Shift, aby wybrać więcej niż jeden pakiet .tsep.

Wybrane pliki .tsep są usuwane. Nie musisz restartować Tekla Structures.

Scentralizowana instalacja pakietów .tsep

Możesz przeprowadzić bezobsługową instalację pakietów .tsep na firmowych stacjach roboczych. Ta metoda jest przeznaczona dla administratorów systemu.

Domyślnie instalatory .tsep oczekujące na zainstalowanie są przechowywane w \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Extensions\To be installed. Aby zainstalować pakiety .tsep centralnie, należy skopiować instalatory .tsep do folderu %XSDATADIR%\Extensions\To be installed. Jeśli folder jeszcze nie istnieje. utwórz go.

Po uruchomieniu Tekla Structures sprawdzi dostępne instalatory .tsep z folderu \To be installed i automatycznie je zainstaluje. W przypadku starszej wersji tego samego pakietu rozszerzenia, zostanie ona odinstalowana przed zainstalowaniem nowej wersji. Instalacja zostanie anulowana, jeśli jest już zainstalowana ta sama lub nowsza wersja.

 • Zainstalowane instalatory .tsep są zapisane w folderze %XSDATADIR%\Extensions\Installed.
 • Nieprawidłowe instalatory .tsep są odinstalowywane i przenoszone do folderu %XSDATADIR%\Extensions\Invalid installations.
 • Anulowane instalatory .tsep są zapisywane w %XSDATADIR%\Extensions\Cancelled installations.

Narzędzia do kopiowania instalatorów .tsep

Zaleca się użycie ROBOCOPY z wiersza polecenia (cmd.exe) do skopiowania instalatorów .tsep. Więcej informacji na temat ROBOCOPY można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft.

Podstawowa składnia ROBOCOPY to: robocopy <Source> <Destination> [<File>[ ...]] [<Options>]

Na przykład, aby skopiować instalatory .tsep w Tekla Structures 2024:
robocopy
"\\Server1\prod\TeklaStructures\2024.0\Environments_TSEP"
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2024.0\Extensions\To be installed"
*.tsep
"C:\Program Files\Tekla Structures\2024.0\bin\TeklaExtensionPackage.TepAutoInstaller.exe"
2024.0 "C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2024.0" "2024"
To polecenie kopiuje wszystkie instalatory .tsep z sieci \Server1 bezpośrednio do lokalnego folderu \To be installed użytkownika. Po skopiowaniu TepAutoInstaller.exe instaluje wszystkie .tsep Instalatory z lokalnego folderu użytkownika\To be installed. Instalacja pakietów pozwala użytkownikom na rozpoczęcie Tekla Structures bez konieczności czekania na ukończenie instalacji.

Scentralizowana deinstalacja pakietów .tsep

Można odinstalowywać pakiety .tsep w partiach, tworząc pusty plik o nazwie RemoveExtensionOnStartup w folderze dla każdego rozszerzenia, które ma zostać odinstalowane. Przykład: \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Extensions\Installed\[Extension_To_Be_Uninstalled].

Rozszerzenia zostaną usunięte przy następnym uruchomieniu Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej