Używanie projektu Trimble Connect jako folderu projektu lub firmy

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Używanie projektu Trimble Connect jako folderu projektu lub firmy

Możesz użyć projektu Trimble Connect jako folderu projektu lub folderu firmowego do przechowywania dostosowanych plików. Korzystanie z projektu Trimble Connect w celu konfiguracji XS_PROJECT i XS_FIRM jest często najwygodniejszym sposobem przechowywania dostosowanych plików. Zwłaszcza, gdy w jednej firmie używanych jest wiele licencji i chcesz mieć pewność, że użytkownicy zawsze używają tych samych ustawień, a aktualizacje są automatycznie udostępniane wszystkim. Ustawień zapisanych w projekcie Trimble Connect można używać w przypadku modeli dla jednego użytkownika, wielu użytkowników lub modeli Tekla Model Sharing.

Po otwarciu modelu Tekla Structures sprawdza różnice między plikami w folderze projektu i w folderze lokalnym ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\tekla folder sync\ Trimble Connect. Informacje o folderze projektu i firmowym są aktualizowane z Trimble Connect do lokalnych wersji modeli, a nie odwrotnie.

W praktyce oznacza to, że Tekla Structures pobiera nowe pliki z folderu projektu lub firmowego do modelu lokalnego i aktualizuje wszystkie zmienione pliki. Jeśli plik lokalny nie jest zapisany w folderze projektu Trimble Connect podfolderze projektu, plik jest usuwany z modelu lokalnego.

Po tym, jak Tekla Structures wykryje zmiany między danymi modelu lokalnego a danymi w projekcie Trimble Connect lub folderze firmowym pojawi się następujące powiadomienie:

Jeśli klikniesz przycisk Tak, model zostanie zapisany i zamknięty. Następnie dane modelu lokalnego są aktualizowane, a model otwierany ponownie.

Tekla Structures korzysta z synchronizacji folderów Trimble Connect (CONNECT_FOLDER_SYNC) jako metody synchronizowania danych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tworzenia projektu i folderów Trimble Connect, zobacz wideo : Jak używać folderu Trimble Connect jako folderu projektu lub folderu firmowego i Korzystanie z plików Trimble Connect w Tekla Structures.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Jeśli używasz folderów projektu i firmowych Trimble Connect z Tekla Model Sharing, wszyscy użytkownicy muszą mieć dostęp zarówno do projektu Trimble Connect, jak i do modelu Tekla Model Sharing.

 • pliki generowane podczas kompilowania makr (cs.dll i .cs.pdb) są ignorowane w operacji synchronizacji folderów. W związku z tym dodanie tych dwóch plików w folderze lokalnym nie wywołuje aktualizacji.

Ustaw folder w projekcie Trimble Connect jako XS_PROJECT

 1. Utwórz model Tekla Structures.
 2. Aby połączyć model z projektem Trimble Connect , w menu Plik przejdź do Trimble Connect > Rozpocznij współpracę, wybierz żądane opcje i kliknij polecenie Utwórz.

  Model jest połączony z wybranym projektem Trimble Connect.

 3. Aby otworzyć eksplorator projektu Trimble Connect, na karcie wstążki Trimble Connect kliknij Dla przeglądarki > Eksplorator projektu.
 4. Utwórz folder, który chcesz użyć jako folder projektu dla projektu Trimble Connect.

  Dodaj niezbędne ustawienia i pliki do folderu.

 5. W Tekla Structures, w menu Plik przejdź do Ustawienia > Opcje zaawansowane i znajdź opcję zaawansowaną XS_PROJECT.
 6. Dla zmiennej XS_PROJECT ustaw wartość %CONNECT_FOLDER_SYNC%<folder>, gdzie folder to folder projektu Trimble Connect.

  Jeśli używasz tego samego projektu Trimble Connect, zarówno jako folderu XS_PROJECT i do współpracy, użyj podfolderu w folderze XS_PROJECT, tak aby folder XS_PROJECT był oddzielony od informacji o współpracy Trimble Connect. Ustaw podfolder: %CONNECT_FOLDER_SYNC%\<folder>\<sub-folder of the folder>.

  Na przykład można zapisać folder projektu w folderze Project settings o nazwie Project. W tym przykładzie wartość powinna być ustawiona na %CONNECT_FOLDER_SYNC%\Project Settings\Project. Można również użyć podfolderów niższego poziomu.

 7. Kliknij OK.
 8. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby zastosować wprowadzone zmiany.
 9. Po otwarciu modelu zostanie wyświetlone powiadomienie o zmianach w danych folderu projektu. Kliknij Tak.

Ustaw folder w projekcie Trimble Connect jako XS_FIRM

 1. Utwórz model Tekla Structures.
 2. Otwórz projekt Trimble Connect, który chcesz użyć jako folder firmowy.
 3. Utwórz folder, który chcesz użyć jako folder firmowy dla projektu Trimble Connect.

  Dodaj potrzebne ustawienia i pliki do folderu lub podfolderu.

 4. Znajdź identyfikator projektu i region dla projektu.

  Identyfikator projektu i region można zobaczyć w Trimble Connect for Browser:

  Region jest taki sam jak ustawienie lokalizacji serwera projektu. Dostępne ustawienia:

  • Azja

  • europe

  • Ameryka Północna

  • Australia

 5. W Tekla Structures, w menu Plik przejdź do Ustawienia > Opcje zaawansowane i znajdź opcję zaawansowaną XS_FIRM.
 6. Dla zmiennej XS_FIRM ustaw wartość %CONNECT_FOLDER_SYNC%\<IdentyfikatorProjektu>\<region>(\<folder>\<podfolder folderu>).

  Na przykład wartość można ustawić jako %CONNECT_FOLDER_SYNC%\3cp-Q3VCH9ogeurope.

  Należy zauważyć, że ścieżka działa niezależnie od tego, czy zostanie użyty separator \ między identyfikatorem projektu a regionem (%CONNECT_FOLDER_SYNC%\<ProjectID>\<region>), czy też zostanie pominięty separator (%CONNECT_FOLDER_SYNC%\<ProjectID><region>)

  Jeśli używasz tego samego projektu Trimble Connect, zarówno jako folderu XS_FIRM i do współpracy, użyj podfolderu w folderze XS_FIRM, tak aby folder XS_FIRM folder był oddzielony od informacji o współpracy Trimble Connect. Ustaw podfolder: %CONNECT_FOLDER_SYNC%\<ProjectID>\<region>\<folder>\<sub-folder of the folder>.

  Na przykład można zapisać folder projektu w folderze Project settings o nazwie Project. W takim przypadku wartość powinna być ustawiona na %CONNECT_FOLDER_SYNC%\3cp-Q3VCH9o\europe\Project Settings\Project. Można również użyć podfolderów niższego poziomu.

 7. Kliknij OK.
 8. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby zastosować wprowadzone zmiany.
 9. Po otwarciu modelu zostanie wyświetlone powiadomienie o zmianach w danych folderu projektu. Kliknij Tak.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej