Dystrybuowanie dostosowanych układów panelu właściwości przy użyciu folderu firmowego, projektu lub środowiska

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Dystrybuowanie dostosowanych układów panelu właściwości przy użyciu folderu firmowego, projektu lub środowiska

Administratorzy mogą dystrybuować dostosowane układy panelu właściwości wśród innych użytkowników w firmie, umieszczając plik układu właściwości panelu PropertyTemplates.xml w folderze PropertyRepository\Templates w folderze firmowym, projektu lub środowiska.

Można na przykład utworzyć firmowe układy panelu właściwości i zapisać je w folderze firmowym. Te panele narzędzi będą dostępne w interfejsie użytkownika Tekla Structures dla wszystkich użytkowników korzystających z tego samego folderu firmowego.

Dodawanie pliku układu panelu właściwości w folderze projektu, firmy lub środowiska

  1. W oknie Edytor panelu właściwości utwórz układy panelu właściwości, które chcesz udostępnić.

    Układy panelu właściwości są zapisywane w pliku PropertyTemplates.xml w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\PropertyTemplates.

    Jeśli nie możesz znaleźć folderu, upewnij się, że masz widoczne na komputerze ukryte pliki i foldery.

  2. Utwórz folder o nazwie PropertyRepository\Templates w folderze projektu XS_​PROJECT, folderze firmowym XS_​FIRMlub w folderze systemowym XS_​SYSTEM.
  3. Skopiuj plik PropertyTemplates.xml do folderu PropertyRepository\Templates.
  4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

Kolejność wyszukiwania plików dostosowanych układów panelu właściwości

Plik PropertyTemplates.xml zawiera wszystkie układy panelu właściwości dla różnych typów obiektów. Układy panelu właściwości dla różnych typów obiektów są traktowane oddzielnie. Na przykład Tekla Structures może odczytać układ panelu właściwości belki stalowej z innego położenia niż układ panelu właściwości słupa stalowego.

W przypadku zdefiniowania różnych typów obiektów w różnych folderach definicje są łączone. Jeśli ten sam typ obiektu jest różnie zdefiniowany w różnych folderach, używana jest definicja znajdująca się wyżej w kolejności wyszukiwania.

Układ panelu właściwości w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\PropertyTemplates\ ma najwyższy priorytet, a następnie Tekla Structures używa domyślnej kolejności wyszukiwania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej