DGN

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

DGN

Format DGN był wykorzystywany przede wszystkim do przesyłania danych między programami projektowymi w fabrykach. Został opracowany przez firmę MicroStation. Przypomina format DWG pod tym względem, że jest to tylko format danych graficznych. Zawiera unikalne identyfikatory elementów w danym modelu. Możliwe jest sprawdzenie konfliktów między modelem Tekla Structures a modelem referencyjnym DGN.

Format ten ma następujące ograniczenia:

  • GUID nie jest obsługiwany.

  • Importowanie modelu referencyjnego DGN nie obsługuje funkcji zarządzania zmianami ani atrybutów UDA.

  • Eksport 3D DGN obsługuje tylko elementy.

Zobacz również

Modele referencyjne i kompatybilne formaty

Wstaw pliki DGN

Wstawianie modelu referencyjnego

Eksport do pliku 3D DGN

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej