Pierwsze kroki z formatami importu i eksportu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Pierwsze kroki z formatami importu i eksportu

Tekla Structures niezwykle ułatwia współdziałanie. Jeśli musisz wymieniać się informacjami o modelu z użytkownikami innych programów lub systemów, możesz importować i eksportować informacje w licznych standardowych formatach plików lub nawet ustanowić bezpośrednie łącze do kilku innych produktów.

  • W większości przypadków format używany do wymiany to ogólny standardowy format branżowy obsługiwany przez wiele różnych narzędzi.
  • Formaty mogą być obsługiwane w imporcie, eksporcie lub w obu operacjach. Zobacz Formaty plików i oprogramowanie zgodne z Tekla Structures, aby uzyskać listę. Znajdują się tam także tabele obsługiwanego oprogramowania oraz lista opcji udostępniania danych za pomocą powszechnie stosowanych narzędzi.
  • Jeśli chcesz przystąpić do wymiany danych, zobacz Importowanie do i eksportowanie z Tekla Structures
  • Można zainstalować nowe funkcje, takie jak import i eksport nowych formatów lub bezpośrednie łącza do innych programów Tekla Warehouse.
  • Jeśli w Twojej organizacji jest programista, możesz nawet dodać własne dostosowane formaty importowania i eksportowania lub bezpośrednie łącza do innych programów i systemów przy użyciu Tekla Open API.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej