Systemy do analizy i projektowania

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Systemy do analizy i projektowania

Systemy obliczania i projektowania służą do projektowania i analizy ramy lub komponentów w obrębie konstrukcji. Aplikacje te umożliwiają obliczanie obciążeń, naprężeń i odkształceń elementów. Pozwalają one również obliczać momenty, siły ścinające i ugięcia obiektów w różnych warunkach obciążeń.

W aplikacjach tych wykorzystane są różne formy analiz — od tradycyjnych analiz statycznych pierwszego rzędu po analizę drugiego rzędu p-delta, geometryczną nieliniową czy też analizę wyboczeń. Wykorzystują one również różne formy analizy dynamicznej — od ekstrakcji modalnej po analizę historii czasowej i spektrum odpowiedzi, jak również z funkcji wymiarowania elementów ze stali, betonu i drewna zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi normami projektowymi.

Przykładami takich systemów są Tekla Structural Designer, ETABS, STAAD.Pro, SAP2000, Robot, ISM, S-Frame, MIDAS, Dlubal, SCIA, Powerframe, GTStrudl, Strusoft i AxisVM.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej