Praca zespołowa w modelu Tekla Structures

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Praca zespołowa w modelu Tekla Structures

Aby pracować zespołowo w modelu Tekla Structures, można wybrać jedną z poniższych metod:

Tekla Model Sharing

Dzięki usłudze Tekla Model Sharing zespół osób z całego świata może wydajnie pracować na jednym modelu niezależnie od lokalizacji członków zespołu i ich stref czasowych. Członkowie zespołu mogą pracować jednocześnie i o różnych porach. Każdy użytkownik ma lokalną wersję modelu na swoim komputerze. Dane modelu są udostępniane i synchronizowane przez Internet, a także przechowywane w usłudze w chmurze Tekla Model Sharing.

Możliwa jest również praca w trybie offline. Połączenie internetowe jest konieczne tylko, jeśli chcesz udostępnić zmiany modelu.

Usługa Tekla Model Sharing wymaga licencji.

Tryb wielu użytkowników

Tryb wielu użytkowników także umożliwia równoczesny dostęp kilku użytkowników do tego samego modelu. Tryb ten jest odpowiedni dla lokalnych zespołów w przypadku projektów realizowanych przez członków zespołu, którzy niekoniecznie mają połączenie internetowe.

W trybie wielu użytkowników na komputerze-serwerze uruchomiony jest serwer wielu użytkowników, komputer pełniący funkcję serwera plików zawiera model główny wielu użytkowników, a Tekla Structures działa na komputerach klientów. Model wielu użytkowników składa się z modelu jednego użytkownika na komputerze-serwerze plików i widoków lokalnych modelu głównego, które zwane są modelami roboczymi, na komputerze każdego użytkownika. Modele synchronizuje się poprzez zapisanie modelu roboczego w modelu głównym.

Trimble Connector

Trimble Connector umożliwia automatyczną synchronizację plików do chmury Trimble Connect. Można go wykorzystywać do wymiany plików i informacji, takich jak modele referencyjne i komentarze. Trimble Connector współpracuje z różnymi produktami i formatami plików, co zapewnia płynną współpracę w całym projekcie.

Jeśli nie jest potrzebna jednoczesna praca z innymi użytkownikami na tym samym modelu lub gdy jedynie trzeba innym osobom udostępnić model do wyświetlenia, można też synchronizować model Tekla Structures (lub jego części) z Trimble Connect. Ta metoda nie jest odpowiednia, gdy jednocześnie różne osoby wprowadzają zmiany w tym samym modelu Tekla Structures, ponieważ użytkownicy mogą łatwo nadpisać zmiany wprowadzone przez innych.

Uwaga:

Usługa Tekla Model Sharing i tryb wielu użytkowników nie działają jednocześnie. Jeśli chcesz pracować w zespole, musisz wybrać jedną z metod.

Jeśli firma bierze udział w zewnętrznych projektach lub wielu użytkowników w firmie pracuje z różnych lokalizacji z tym samym modelem, zaleca się używanie Tekla Model Sharing. Dzięki Tekla Model Sharing użytkownicy w firmie mogą pracować z tym samym udostępnionym modelem, w trybie offline, z wysoką wydajnością oraz synchronizować zmiany ze zmianami wprowadzonymi przez innych członków zespołu, nawet w sieci o niskiej prędkości.

Jeśli pracujesz w lokalnym zespole i preferujesz aby nie korzystać z internetu podczas pracy z modelami, możesz skorzystać z trybu multi-user.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej