PDF

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

PDF

Do modelu Tekla Structures można wstawić plik PDF jako model referencyjny. Podczas importowania Tekla Structures przekształca plik PDF do formatu DXF.

Wstaw plik PDF do modelu

 1. W menu Plik kliknij Importuj > Wstaw PDF.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw model referencyjny PDF.

 2. Kliknij Przeglądaj....
 3. Wskaż plik PDF i kliknij Open.
 4. Ustaw skalę modelu referencyjnego.
 5. Wprowadź liczbę stron, które chcesz wstawić.
 6. Kliknij OK.
 7. Wskaż punkt umieszczenia modelu referencyjnego.

  Tekla Structures przekształca plik PDF do formatu DXF. Podczas konwersji tworzony jest plik DXF dla każdej wstawianej strony. Tekla Structures zapisuje pliki DXF w tym samym folderze, w którym znajduje się plik PDF.

Ograniczenia

Przekształcane są wyłącznie grafiki wektorowe. Nie dotyczy to grafik rastrowych.

Was this helpful?
Previous
Next