SketchUp

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

SketchUp

Model programu Tekla Structures można wyeksportować do programu SketchUp w formacie .skp.

Trimble SketchUp to oprogramowanie do modelowania używane na przykład w architekturze, budownictwie, inżynierii i architekturze krajobrazu. 3D Warehouse zawiera wiele modeli SketchUp, które można importować jako modele referencyjne do programu Tekla Structures.

Pliki programu Sketchup można wstawić jako modele referencyjne do Tekla Structures. Tekla Structures obsługuje wersje Sketchup 2019 i starsze. Aby uzyskać więcej informacji na temat wstawiania modeli referencyjnych, zobacz Wstawianie modelu referencyjnego.

Modele Tekla Structures można eksportować jako pliki .skp do użycia w programie SketchUp.

Eksportowanie modelu do programu SketchUp

  1. Wybierz obiekty modelu do wyeksportowania.

    Aby eksportować wszystko, nie trzeba nic zaznaczać. Zaleca się eksportowanie dużych modeli w porcjach.

  2. W menu Plik kliknij Eksportuj > SketchUp.
  3. Przeglądaj w poszukiwaniu położenia Plik wyjściowy i wprowadź nazwę pliku.
  4. W zakładce Zaawansowane zaznacz obiekty, które chcesz wyeksportować.
  5. Kliknij Utwórz wybrane.

    Jeśli chcesz eksportować wszystko, kliknij Utwórz wszystko.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej