Menedżer rozmieszczenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Menedżer rozmieszczenia

Narzędzie Menedżer rozmieszczenia służy do importowania i eksportowania danych układu pomiędzy Tekla Structures a urządzeniem geodezyjnym, takim jak Trimble® LM80. Menedżer rozmieszczenia umożliwia korzystanie z dokładnych danych modelu na budowie.

Jeśli chcesz importować i eksportować dane układu, zalecamy uprzednie skonfigurowanie grup w narzędziu Menedżer rozmieszczenia, a następnie wymodelowanie punktów i linii układu i zorganizowanie ich w grupy. Punkty i linie służą w urządzeniu geodezyjnym na placu budowy do poprawnego rozmieszczania elementów.

Po określeniu i zorganizowaniu danych układu można eksportować dane z narzędzia Menedżer rozmieszczenia do urządzenia geodezyjnego w trzech różnych formatach eksportu: plik punktu (.txt), plik zadania (.cnx) i plik Trimble Field Link (.tfl).

Przy użyciu urządzenia geodezyjnego można sprawdzić i zmierzyć pozycje wyeksportowanych punktów układu (punkty projektowe) na placu budowy. Urządzenie geodezyjne ułatwia prawidłowe umieszczenie elementów na placu budowy, ponieważ punkty leżące wzdłuż granic elementu można umieścić w prawidłowych położeniach. Aby prawidłowo umieścić granice elementu, zbadaj rzeczywiste pozycje elementów na placu budowy i utwórz zmierzone punkty wzdłuż granic elementu.

Po zmierzeniu rzeczywistych pozycji i utworzeniu punktów pomiarowych można je zaimportować do Tekla Structures. Najpierw można obejrzeć podgląd punktów w narzędziu Menedżer rozmieszczenia. Na koniec można wyświetlić zmierzone punkty w modelu.

W celu bezpośredniego importowania i eksportowania przy użyciu urządzenia przenośnego, takiego jak Trimble® LM80, należy podłączyć do niego komputer. Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie umożliwiające komunikację z urządzeniem przenośnym. Informacje na temat sposobu podłączania komputera do urządzenia geodezyjnego Trimble są dostępne na stronach Trimble.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej