Op meerdere sheets afdrukken (oude manier van afdrukken)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Op meerdere sheets afdrukken (oude manier van afdrukken)

Als uw tekening erg groot is, kunt u deze op meerdere sheets afdrukken. Met de juiste schaalinstellingen berekent Tekla Structures automatisch het vereiste aantal sheets.

De instructies hieronder zijn van toepassing als u via de printers uit de Printerdatabase afdrukt, wat betekent dat u de variabele XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG in Bestand > Instellingen > Variabelen > Afdrukken hebt ingesteld op TRUE.

Voordat u op meerdere sheets afdrukt, moet u ervoor zorgen dat de opmaak van de tekening afdrukken op verschillende kleinere sheets ondersteunt. Houd er rekening mee dat in Tekla Structures automatisch een marge van 5 mm wordt toegevoegd aan de afdrukken.

Zorg er tevens voor dat u de printer juist hebt ingesteld om naar meerdere sheets af te drukken.

 1. Open een tekening.
 2. Klik in het menu Bestand op Tekening afdrukken.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Tekeningen afdrukken de printer die u wilt gebruiken.
 4. Selecteer de optie Afdrukken op meerdere sheets.
 5. Stel in Verschalen de Schaal in op 1. Hiermee wordt de schaal behouden. Het aantal sheets wordt naar boven afgerond.

  Gebruik niet de optie Auto als u naar meerdere sheets wilt afdrukken.

  In Tekla Structures wordt het vereiste aantal sheets berekend dat nodig is om de tekening af te drukken.

 6. Wijzig indien nodig overige afdrukinstellingen en voeg kaders en vouwlijnen aan de afdruk toe.

  Als u Oriëntatie op Auto instelt, selecteert Tekla Structures een oriëntatie die resulteert in het kleinste aantal afgedrukte sheets.

In Tekla Structures wordt de tekening naar meerdere sheets afgedrukt, waarbij eerst de rechterbenedenhoek wordt afgedrukt en de linkerbovenhoek het laatst (zie de genummerde sheets in het onderstaande voorbeeld).

Als u tekeningkaders en/of titelblokken wilt voor elk kleiner papierformaat, moet u de juiste template-opmaak gebruiken, zoals in het onderstaande voorbeeld wordt getoond.

Tip:

Gebruik de variabele XS_​PRINT_​MULTISHEET_​BORDER om randen in te stellen die in de kleinere sheets worden weggelaten.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende