Tekeningen afdrukken met de printers uit de Printerdatabase (oude manier van afdrukken)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tekeningen afdrukken met de printers uit de Printerdatabase (oude manier van afdrukken)

U kunt ook de eigen printers van de Printerdatabase van Tekla Structures voor het afdrukken van tekeningen gebruiken. U moet hiervoor de variabele XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG instellen op TRUE.

Als u XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG op TRUE instelt, wordt het dialoogvenster Printerdatabase in gebruik genomen en moeten printers worden ingesteld.

Het instellen van printers in de Microsoft Windows-omgeving wordt niet in deze documentatie behandeld. Er wordt vanuit gegaan dat printers in uw omgeving zijn ingesteld en getest. Neem voor meer informatie over het instellen van printers contact op met de systeembeheerder.

Als u liever met de 'nieuwe' afdrukfunctionaliteit wilt afdrukken, raadpleegt u Naar een PDF-bestand, plotbestand (.plt) of printer afdrukken.

Klik voor meer informatie op onderstaande koppelingen:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende