Namen van afdrukbestanden aanpassen (oude manier van afdrukken)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Namen van afdrukbestanden aanpassen (oude manier van afdrukken)

Standaard gebruikt Tekla Structures de tekeningnamen als afdrukbestandsnamen. U kunt deze bestandsnamen aanpassen met een variabele waarmee het tekeningtype wordt aangegeven, en door opties in te voeren waarmee de indeling van de afdrukbestandsnaam als een waarde wordt gedefinieerd.

Bestandsnamen aanpassen:

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Variabelen en ga naar de categorie Printen.
 2. Voer opties voor de variabelen XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​A, XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​W, XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​G, XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​M en XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​C in.

  U kunt ook verschillende opties combineren. De opties zijn niet hoofdlettergevoelig.

 3. Klik op OK.

Voorbeeld

Het onderstaande voorbeeld resulteert in de bestandsnaam E_P1_PLATE_Revision=2.dxf:

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A=E_%NAME.%_%TITLE%%REV?_Revision=%%REV%.dxf

Opties voor het aanpassen van namen van afdrukbestanden

Gebruik de volgende opties als u de indeling van de afdrukbestandsnaam wilt aanpassen. Als u deze definieert in een .ini-bestand, gebruikt u het dubbele teken %%. Gebruik één enkele % in het dialoogvenster Variabelen.

Wisselen

Voorbeeld van het resultaat

Beschrijving

%NAME%

%DRAWING_NAME%

P_1

Onderdeel-, merk- of betonelementpositie met de bestandsnaamindeling voor het prefix_nummer.

%NAME.-%

%DRAWING_NAME.-%

P-1

Onderdeel-, merk- of betonelementpositie met de bestandsnaamindeling prefix-number.

%NAME.%

%DRAWING_NAME.%

P1

Onderdeel, merk of betonelement met de indeling met de bestandsnaamindeling prefix-number.

%REV%

%REVISION%

%DRAWING_REVISION%

2

Het revisienummer van de tekening als Inclusief revisielabel in bestandsnaam in het dialoogvenster Tekeningen afdrukken is ingeschakeld.

%REV_MARK%

%REVISION_MARK%

%DRAWING_REVISION_MARK%

B

Het revisielabel van de tekening als Inclusief revisielabel in bestandsnaam in het dialoogvenster Tekeningen afdrukken is ingeschakeld.

%TITLE%

%DRAWING_TITLE%

PLAAT

Tekeningnaam uit het dialoogvenster met tekeningeigenschappen.

%UDA:<drawing user-defined attribute>%

Geverfd

Waarde van een gebruikersattribuut van een tekening. De gebruikersattributen van een tekening worden gedefinieerd in het bestand objects.inp. De werkelijke waarden voor de gebruikersattributen worden in het dialoogvenster met tekeningspecifieke gebruikersattributen ingevoerd.

%REV? - <text>%

2 - Rev

Voegt voorwaardelijke prefixen toe. Als in dit voorbeeld REV van toepassing is, wordt met Tekla Structures de tekst tussen ? en % toegevoegd aan de bestandsnaam.

%TPL:<template attribute>%

Voetplaat

U kunt hier templateattributen gebruiken die u kunt vinden in de Template Editor. De werkelijke waarden voor deze attributen worden in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen ingevoerd. Voorbeelden:

 • %TPL:TITLE1%

 • %TPL:TITLE2%

 • %TPL:TITLE3%

 • %TPL:DR_DEFAULT_HOLE_SIZE%

 • %TPL:DATE%

 • %TPL:TIME%

 • %TPL:DR_DEFAULT_WELD_SIZE%

Opmerking:

De schakelopties voor de bestandsnaam van de afdrukuitvoer %DRAWING_NAME% en %NAME% die een onderstreping in de bestandsnaam van de afdruk moet produceren (P_1) werken niet als XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING geen scheidingsteken tussen de waarden gebruikt (bijvoorbeeld %ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_POS%) of als XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR is ingesteld.

Om de knoppen laten werken, gaat u als volgt te werk:

 • Als u XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING wilt gebruiken, gebruikt u een punt (.) slash (/) of afbreekstreepje (-) tussen de waarden, bijvoorbeeld %ASSEMBLY_PREFIX%.%ASSEMBLY_POS% of iets soortgelijks.
 • Laat XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR leeg.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende