Nedan kan du läsa mer om funktionalitet. Vi rekommenderar att du gör dig bekant med hur du konfigurerar programvaran innan du börjar använda den. Mer information finns i produktmanualen.

Programutgåvor, programuppdateringar och Systemkrav

  • Software release
  • Software update
  • System requirements

Bekanta dig med avsnitten Hårdvara, Licenser och installation samt Konfiguration

  • Hardware
  • Licensing and installing
  • Setting up

Sök efter mer innehåll om Hårdvara, Licenser och Installation eller Inställningar

Bekanta dig med Beräkningar

  • Library calculations

Sök efter mer innehåll om Analys och Design or Kalkyering i Biblioteket

Bekanta dig med att Göra Beräkningar och Mallar

bekanta dig med

  • Templates
  • Writing calculations

Sök efter mer innehåll om Mallar eller Göra Beräkningar

Bulletiner

  • Bulletin

Sök efter mer Bulletiner