Visa Tekla Tedds-material

Visa relaterat material och bekanta dig med programvaran.

Nedan kan du läsa mer om funktionalitet. Vi rekommenderar att du gör dig bekant med hur du konfigurerar programvaran innan du börjar använda den. Mer information finns i produktmanualen.


Programutgåvor, Programuppdateringar och Systemkrav

Browse content related to latest releases, updates and system requirements.

  • Software release
  • Software update
  • System requirements

Bekanta dig med avsnitten Hårdvara, Licenser och installation samt Konfiguration

Browse content related to hardware, licensing and analysis or how to set up your environment to get started.

Sök efter mer innehåll om Hårdvara, Licenser och Installation eller Inställningar.

Bekanta dig med Beräkningar

Browse content related to analysis and design and calculations.

  • Analysis and design
  • Library calculations

Sök efter mer innehåll om Analys och Design or Kalkyeringar i biblioteket.

Bekanta dig med att Göra Beräkningar och Mallar

Get familiar with how to write calculations and use templates.

  • Templates
  • Writing calculations

Sök efter mer innehåll om Mallar eller Göra beräkningar.

Bulletiner

Browse our latest product bulletins.

  • Bulletin

Sök efter mer Bulletiner.