Nedan kan du läsa mer om funktionalitet. Vi rekommenderar att du gör dig bekant med hur du konfigurerar programvaran innan du börjar använda den. Mer information finns i produktmanualen.

Programutgåvor, programuppdateringar och Systemkrav

 • Software release
 • Software update
 • System requirements

Bekanta dig med avsnitten Hårdvara, Licenser och installation samt Konfiguration

 • Hardware
 • Licensing and installing
 • Setting up

Sök efter mer innehåll om Hårdvara, Licenser och Installation eller Inställningar

Bekanta dig med Beräkningar

 • Analysis and Design
 • Library calculations

Sök efter mer innehåll om Analys och Design or Kalkyering i Biblioteket

Bekanta dig med att Göra Beräkningar och Mallar

bekanta dig med

 • Templates
 • Writing calculations

Sök efter mer innehåll om Mallar eller Göra Beräkningar

Bulletiner

 • Bulletin

Sök efter mer Bulletiner