Knowledge base articles

Displaying 1 - 10 of 31 articles

Tekla Structures användardag 2019

Vi vill tacka alla som deltog på 2019 års Tekla Structures användardag(ar) på Steam Hotell i Västerås den 4-5 april.

Nedan ser ni årets agenda och längst ner kan ni ladda hem en del av presentationerna som visades under dagarna.

Hämta presentationerna från användardagarna här

DAG 1 Torsdag, 4 april 09:30-09:45 Trimble hälsar…

Tekla Structures 2019 svenska miljö

1. Systemuppdateringar

1.1 Ny mappstruktur Svenska miljön återfinns i sökvägen C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Environments\Sweden för grundinstallationen. Nya separata inställningskataloger: Cast-in-Place, Concrete, Contractor, General, Precast, Steel och Timber. Katalogen General innehåller inställningar som är…

Managing Tekla Model Sharing as an administrator

Video file

Learn how to use the Management Console. With Management Console, administrators can list and delete models, add users and modify the roles of users, lock and unlock shared models, and delete versions from the model.

Tekla Model Sharing Getting Started

Inviting other users to your shared model

Video file

Learn how to send invitations to join a shared Tekla Structures model.

Tekla Model Sharing Getting Started

User roles in Tekla Model Sharing

Video file

Learn about the user roles in Tekla Model Sharing. There are four roles: Owner, Editor, Viewer, and Project Viewer.

Tekla Model Sharing Getting Started

Sharing your Tekla Structures model

Video file

Learn how to share a Tekla Structures model.

Tekla Model Sharing Getting Started

Write-out – share the changes you made

Video file

Learn how to share your work on a shared model by writing out the changes.

Tekla Model Sharing Getting Started

Read-in – get the changes your team has made

Video file

Learn how to get the changes others have made on a shared model by reading in the changes.

Tekla Model Sharing Getting Started

Joining a model when invited

Video file

Learn how to join a shared Tekla Structures model.

Tekla Model Sharing Getting Started

Overview: Tekla Model Sharing

Video file

Learn the basic concepts of Tekla Model Sharing. For example, the difference between Tekla Structures multi-user mode and Model Sharing, and between baselines and packets.

Tekla Model Sharing Getting Started