Nedan kan du visa Tekla Structures-relaterat material efter funktionalitet. Vi rekommenderar att du gör dig bekant med hur du konfigurerar programvaran innan du börjar använda den. Mer information finns i produktmanualen.

Bekanta dig med Hårdvara, Licenser och installation samt Konfiguration

Visa innehåll relaterat till krav på hårdvara samt rekommendationer,
tillgängliga licensalternativ och ta reda på hur du konfigurerar din installation för att bäst komma igång med ditt projekt.

  • Hardware

Sök efter mer innehåll om Hårdvara, Licenser och installation eller Konfiguration.

Bekanta dig med Detaljering, Modellering och Numrering

Ta reda på hur du detaljprojekterar, kommer igång med modellering eller hur du konfigurerar numrering i din modell.

Sök efter mer innehåll om Detaljering, Modellering eller Numrering.

Bekanta dig med komponenterna

Ta reda på hur du kan använda olika typer av komponenter.

Sök efter mer innehåll om Betongkomponenter, Skräddarsydda komponenter eller Stålkomponenter.

Bekanta dig med Ritningar, Rapporter och Mallar

Ta reda på vilken typ av ritningar du kan skapa, hur du skapar rapporter och använder mallar.

Sök efter mer innehåll om Ritningar, Rapporter eller Mallar.

Bekanta dig med Samarbete samt Import och export

Ta reda på hur du kan samarbeta med andra parter som arbetar med samma projekt och hur du importerar och exporterar innehåll till/från din modell.

Sök efter mer innehåll om Samarbete eller Import och Export.

Bekanta dig med Onlinetjänster

Ta reda på hur du kan använda funktioner i olika onlinetjänster när du arbetar med ett projekt.

Sök efter mer innehåll om Onlinetjänster.