Nedan kan du läsa mer om funktionalitet. Vi rekommenderar att du gör dig bekant med hur du konfigurerar programvaran innan du börjar använda den. Mer information finns i produktmanualen.

Programutgåva, Programuppdateringar & Systemkrav

  • Software release
  • Software update
  • System requirements

Bekanta dig med avsnitten Hårdvara, Licenser och installation samt Konfiguration

Visa innehåll relaterat till krav på hårdvara samt rekommendationer,
tillgängliga licensalternativ och ta reda på hur du konfigurerar din installation för att bäst komma igång med ditt projekt.

Search for more content on Hardware, Licensing and Installing or Setting Up.

Bekanta dig med modellering, analys och design

Visa huvudinnehållet gällande modellering, analys och design.

  • Analysis
  • Design
  • Modeling

Search for more content on Modeling, Analysis or Design.

Bekanta dig med Stålkomponenter, Betongkomponenter & Designkoder

Letar du efter stål eller konkreta ämnen eller kanske designkodsrelaterat innehåll?

  • Concrete components
  • Design codes
  • Steel components

Search for more content on Steel Components, Concrete Components or Design codes.

Bekanta dig med interoperabilitet, import och export samt onlinetjänster

Visa huvudinnehållet relaterat till Interoperabilitet och export och hitta avsnitt relaterade till onlinetjänster.

Search for more content on Interoperability, Import and export or Online services.

Bulletiner

  • Bulletin

Search for more Bulletins.