Nedan kan du läsa mer om funktionalitet. Vi rekommenderar att du gör dig bekant med hur du konfigurerar programvaran innan du börjar använda den. Mer information finns i produktmanualen.

Bekanta dig med Licenser och installation samt Konfiguration

Visa tillgängliga licensalternativ och ta reda på hur du konfigurerar din installation för att komma igång.

Bekanta dig med Kombinering, Estimering och Inventering

Ta reda på hur du använder modulerna Kombinering, Estimering och Inventering.

  • Combining
  • Estimating
  • Inventory

Sök efter mer innehåll om Kombinering, Estimering eller Inventering.

Bekanta dig med Projektledning och Produktionskontroll

Ta reda på hur du använder Projektledningsmodulen och Produktionskontrollmodulen.

  • Production control
  • Project management

Sök efter mer innehåll om Produktionskontroll eller Projektledning.

Bekanta dig med Inköp och Kundorder

Ta reda på hur du använder modulen Inköp och modulen Orderinmatning.

  • Customer orders
  • Purchasing

Sök efter mer innehåll om Kundorder eller Inköp.

Bekanta dig med Tekla PowerFab Go

Ta reda på hur du kan visa och hantera information på distans i Tekla PowerFab Go.

  • Web access

Sök efter mer innehåll om Webbåtkomst.

Bekanta dig med Multing och nesting

Ta reda på hur du konfigurerar och använder integrationer med Tekla PowerFab.

  • Multing and nesting

Sök efter mer innehåll om Multing och nesting.