Den uppgraderade användarupplevelsen för ritningsarbete – liksom uppdateringarna av detaljerna för arbetsflödet vid tillverkning – gör ditt arbete enklare, snabbare och mer exakt. Nu kan du också samarbeta mer effektivt tack vare förbättrade sätt att använda, ge åtkomst till och spåra ändringar i din BIM-modelldata.

Se den kompletta versionsreleasen för mer detaljerad information.

Höjdpunkter från Tekla Structures 2023

Ny egenskapspanel för intuitiv ritningsredigering

Den anpassningsbara och intuitiva egenskapspanelen är en modern och kraftfull metod för att arbeta med egenskaper av ritningsobjekt. Skapa samt ändra ritningsobjekt och kopiera egenskaper mellan dem enkelt. Använd den visuella redigeraren för mått, vyer, associativa anteckningar och alla etikettstyper. Anpassa symboler med den enkla symbol och skrafferingsdialogen. Välj vilka egenskaper som ska visas som standard eller få åtkomst till alla med bara ett klick.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Bättre arbetsflöde för mängdutskrift av ritningar

Att skriva ut ett stort antal ritningar på en gång blev precis enklare. Innan du trycker på skriv ut uppmanas du nu att välja hur du vill hantera ritningar som kan avbryta utskriftsprocessen. På så sätt kan du köra en enda utskriftsomgång som fortsätter att skriva ut även om du lämnar kontoret. Allt kommer att ligga i högen när jobbet är klart.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Stegvisa instruktioner som vägleder dig i din modellering

Förbättrade kontextuella instruktioner i statusfältet ger dig modelleringstips, tydliga beskrivningar och steg att följa. Instruktionspanelen och verktygstips bidrar till en enkel och självstyrd inlärningsupplevelse.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Skapa noggrannare skruvhål

Du kan nu hitta flera förbättringar i övriga typer av skruv och hål för många projekt- och materialgrupper. Möjligheten att förskjuta skruvar i slitsade hål hjälper dig att modellera prefabricerade konstruktioner, portalramar, pannor med mera. Gängade hål kan nu modelleras för förband när det inte är möjligt att sätta en mutter, antingen på grund av brist på utrymme för ett verktyg eller för att det inte finns någon åtkomst till den andra sidan av förbandet. Du kan också modellera olika specialhål i samma skruvgrupp.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Bättre hantering av projektkoordinater

Samarbete är nyckeln till BIM-framgång. Nu kan du välja hur du vill använda base-point för IFC4-exporter för att justera BIM-modellens lokalisering relaterat till rikets koordinater. Detta är särskilt användbart i projekt där aktörer använder olika programvaror.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Förbättrat projektgenomförande med IFC

Korrekt kommunikation av utformning till projektaktörer är avgörande. Export av armeringsjärn stöds nu bättre, och fler IFC-entiteter och undertyper ingår (t.ex. ramper, fönster och trappor).

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Få tillgång till ritningshistorik i Tekla Model Sharing projekt

Samarbete med andra projektmedlemmar är enklare när du har tillgång till listan över ritningsändringar i ett Tekla Model Sharing projekt. Nu kan du kontrollera och styra ritningsversionerna som skapades för varje ritning under projektet.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Förbättrat arbetsflöde för enkel utformning av detaljlösningar av stål

Med hjälp av beräkningen "Steel simple connection design (EN1993)" i Tekla Tedds kan du nu utföra ett fullständigt arbetsflöde för detaljutformning. Utformningsdata överförs automatiskt för de relevanta Tekla Structures-systemkomponenterna, såsom fenplåtar och ändplåtar.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Ny användarmeny i Tekla Model Sharing Management Console

Administratörer kan nu snabbt se vilka projekt varje användare tillhör. Detta gör det enkelt att hantera alla användares åtkomst direkt från denna webbplats.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Utför modellgranskning med Trimble Connect

Vi introducerar ett nytt enkelt sätt att kommunicera från Trimble Connect till en Tekla Structures-modell som effektiviserar samarbetet mellan användare. Du kan nu lägga till egenskapsuppsättningar i Trimble Connect som sedan kan visas direkt i Tekla Structures-modellen. Detta stöder ett mer effektivt arbetsflöde för modellgranskning. Även för godkännande, tillverkning, montage och övrigt arbete på plats där data spåras i Trimble Connect.

Läs mer.

Tillbaka till toppen ^

 

Jämför 3D-modeller i Trimble Connect

Vi introducerar ett nytt enkelt sätt att kommunicera från Trimble Connect till en Tekla Structures-modell som effektiviserar samarbetet mellan användare. Du kan nu lägga till egenskapsuppsättningar i Trimble Connect som sedan kan visas direkt i Tekla Structures-modellen. Detta stöder ett mer effektivt arbetsflöde för modellgranskning. Även för godkännande, tillverkning, montage och övrigt arbete på plats där data spåras i Trimble Connect.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Se den kompletta versionsreleasen för mer detaljerad information.