Se den kompletta versionsreleasen för mer detaljerad information.

Höjdpunkter från Tekla Structural Designer 2023

Ny footfall analys

Vi introducerar ett noggrant analytiskt tillvägagångssätt för footfall analyser och förbättrade arbetsflöden för träprojektering. Du kan nu göra en footfall analys anpassad för den brittiska standarden SCI P354 för stålkonstruktioner i Tekla Structural Designer. Detta minskar risker tack vare pålitliga värden för bjälklagets kapacitet och är även mer tidseffektivt.

Du kan skapa valfritt antal footfall analyser inom Tekla Structural Designer som låter dig testa olika lastfall. De transparenta resultatrapporterna som skapas låter dig undersöka golvets hållbarhet i detalj, både grafiskt i färgdiagram och genom att använda tabellvärden.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Tekla Structural Designer Integrator för Autodesk Revit 2023

Den förnyade Tekla Structural Designer Integrator är enkel att använda och ger en kraftfull och exakt lösning för dina integrationsbehov. Modeller importeras snabbt utan förlust av information, där dokumentation skapas automatiskt. Den resulterande modellen är fullt sammankopplad och kan användas utan ytterligare ändringar.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Förbättrad länk till IDEA StatiCa för infästningar

Nu kan flera infästningar väljas inom Tekla Structural Designer och skickas till IDEA StatiCa Checkbot-lösningen för kontroll. Att exportera flera infästningar samtidigt sparar tid, minskar antalet fel och påskyndar utformningsprocessen av infästningar.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Förbättrat arbetsflöde för träprojektering med Tekla Tedds

Ett antal förbättringar bidrar till ett förenklat arbetsflödet mellan Tekla Structural Designer och Tekla Tedds. Dessa förbättringar inkluderar bland annat ett flertal utformningsmöjligheter, lastvaraktigheter/tidsfaktorer, kontroller av nedböjningar och gruppering av pelare, med mera.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 

Stödreaktioner i Globala koordinatsystem

Nu kan stödreaktioner presenteras och rapporteras i det globala koordinatsystemet, i en vinkel mot det globala koordinatsystemet eller i byggnadens koordinatsystem. Detta gör att du enkelt kan skapa de rapporter du behöver, oavsett om du använder tabellvärden, rapporter eller ritningar - vilket förbättrar din produktivitet.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

 


Se den kompletta versionsreleasen för mer detaljerad information.